Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer begravning bildkonstläroinrättningar brev dagstidningar döden ekonomi förlovning kaféer korrespondenter modeller (yrken) sällskapsliv studier (studieinnehåll) tavlor temperatur väderlek vapen (tekniska objekt)


Jaså, Gubben Morbror August har nu
gått hädan, och fridfullt skiljas från denna
verlden. Hans andliga död hade redan länge
sedan, och hans lekamliga slut var äfven tän-
ge förutsett. Med all gubbens tråkighet var
jag dock på sätt och visa fästad vid honom, och
vi kommo alltid bra öfverens. – Jag kommer
ihog att gubben lofvat sin hirschfängare, den
gamla svenska sabeln och den damascerade klinga
åt mig, och jag ber Mamma göra mina anspråk
gällande – jag kommer visst först om flere år,
då jag får en ordentligt atelier, än taga dem
i besättning, och de kunna ju hänga hos Morbror
Gustaf så långa, hufvudsaken är att de ej ges.
åt någon främmande person. – Måtte ni ej ha
förkylt er på begrafningen! Det är förfärligt
att kölden allt ännu håller i. G. Th. Arnefelt
skref till mig häromdagen, och beklagade sig höger
ligen öfver vädret derhemma.
min tafla göra helt annorlunda framåt nu
sedan jag skrapat ut hvarenda smul färg, som
fanns der förut. Sinne och Baude ha sett den nu
och säga att den är mycket bättre. Nordström
pratade och faktade med perspektivet men har
ännu ej gjort något deraf, som han lufvade, så
att Gunnar och jag i går afton spände upp
papper och med vinkelhake och siskel skredo
till den tråkiga konstruktionen – Vi höllo

på till kl. 1 i natt min fingo perspekte
vet fullkomligt rigtigt och bättre än om
Nordström gjort det. Dessa dagar har jag
mest varit på Cluny och arbetat på för
den. När taflan blir litet mera fram
skriden så skall jag skicka en teckning till
Mamma. – På eftermiddagar har jag varit
i Ec. des B. A. och på aftnarna mest suttit
på kafé med Simi, Weir, Petit gerard o.d.
Hvad det ändå är mycket arbete på en
tafla – mest tankearbete och ett evigt pin-
olerande fram och tillbaka – och så kostar det
hingar att ha modell mannequin och hos tym.
Den sista utgiften har jag sluppit, i det
jag hjelper mig med ett sådan draperi som
jag köpt, och en flanellskorsett som jag låtit
göra, och som efter många prof nu sitter tem-
meligen bra – medeltids (1300) talett lif
skulle sitta som handskskinn på kroppen.
Detta lifstycke kostade mig 8 francs. – Folkessam-
met har jag köpte till armarna – 3 frcs.
Nu just kom Weir hit och påminte mig om
att jag lofvat honom komma med till en
amerikanare Boris, – så ledsamt det är, så
får jag lof att sluta, och skall fortsätta i mor-
gon. – Han (W. tycker att min tafla
går bra. – I afton skall jag med Phrilj gå
till Madame Enjolras – fröken Berthas må tyska
hvad hon vill om att jag ej varit der mer än
en gång, men jag har ej haft tid. För närva-
rande är jag få helt och hållit upptagen

min tafla att jag ej kan tänka
af
på något annat. – allraminet på korrespon
danser till tidningar – i nästa vecka då jag
får litet andrum. – I morgon modell
hela dagen – i öfvermorgon likaså
Nu skyndar Weir på mig igen! –
Jagå Holmber och Enni 2 äro för-
ofvade – måtte hon bli lycklig med
honom – att han är det, tar jag
för afgjordt.
töjo goda, älskade Mamma –
tusen helsningar till alla från
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Morbror August Streng har avlidit; trots all "gubbens" tråkighet var Edelfelt på sätt och vis fäst vid honom; "gubben" hade lovat honom sin hirschfängare, den gamla svenska sabeln och den damaskerade klingan och Edelfelt ber Alexandra Edelfelt göra anspråk på dem för hans räkning; han kan inte ta dem i besittning förrän han få en ordentlig ateljé, men de kan hänga hos Morbror Gustaf Brandt så länge; han hoppas att de inte förkylde sig på begravningen.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt August Streng
 • Gustaf Philip Armfelt skrev till Edelfelt för några dagar sedan och beklagade sig över kölden hemma.

  Gustaf Philip Armfelt
 • Edelfelts tavla går framåt på ett helt annat sätt sedan han skrapat bort den gamla versionen; Filadelfo Simi och Charles Baude säger att den nu är mycket bättre; Ernst Nordström har inte gjort något åt perspektivet så föregående dag gjorde Edelfelt tillsammans med Gunnar Berndtson konstruktionen på egen hand; de senaste dagarna har Edelfelt mest varit på Cluny och arbetat på fonden; då tavlan framskridit mera skall han skicka en teckning till Alexandra Edelfelt.

  Musée de Cluny Alexandra Edelfelt Charles Baude Gunnar Berndtson Ernst Nordström Filadelfo Simi
 • På eftermiddagarna har Edelfelt varit på Ecole des Beaux Arts; på kvällarna sitter han mest på kafé med Filadelfo Simi, Julian Alden Weir, Pierre Petit-Gerard och andra.

  École des Beaux-Arts Julian Alden Weir Filadelfo Simi Pierre Petit-Gérard
 • Det är mycket arbete med en tavla och det kostar pengar att ha modell, mannekäng och kostym; den sista utgiften har han sluppit, han använder i stället ett sidendraperi och en flanellkorsett; medeltids (1300-talets) liv skulle sitta som handskskinn på kroppen.

 • Edelfelt har lovat Julian Alden Weir att följa med till amerikanen Bons.

  Julian Alden Weir Bons
 • Julian Alden Weir tycker att Edelfelts tavla går bra.

  Julian Alden Weir
 • Ikväll ska Edelfelt med Philip Forstén till Madame Enjolras; fröken Berta Levin må tycka vad hon vill om att Edelfelt inte varit där mer än en gång, men han har inte haft tid.

  Filip Forstén Bertha Levin Enjolras
 • För närvarande kan Edelfelt inte tänka på annat än hans tavla, allra minst på korrespondenser till tidningar.

 • Julian Alden Weir skyndar på honom.

 • Axel Fredrik Holmberg är förlovad med Enni Zilliacus; Edelfelt hoppas hon blir lycklig med honom, Edelfelt tar det för givet att Holmberg är det; han tar adjö av Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Axel Fredrik Holmberg Enni Zilliacus