Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) avskedstagande brev dagstidningar födelsedagar franska karaktärsdrag konstföreningar konstnärskap lantdag lyrik modeller (yrken) musik porträtt resor sällskapsliv skönlitteratur språk svenskar tåg tavlor teater tystnad utställningar väderlek

Paris, torsdag d. 8 febr. 1897.
Älskade Mamma
Tack för Mammas uppmuntrande bref! – I det
hela stå sakerna på samma ståndpunkt som då
jag sist skref – min tafla gör mig mycket bekym-
mer, och upptaga så alla mina tankar, att jag
ej vet af något annat. I förrgår fick jag lof
att slipa ut den och sedan i vaga transka
tera den till Cederström, som för en dag fått
låna en björnson från Bon Marché, och som
varit så vanlig att underrätta mig om att
kunde få måla af den. – Vi gnodde
båda på som berätta, och när det började skyr
ma så vårt visst icke hörde med vårt arbeten,
men fingo lof att se på huru huden skicka
des bort igen. Hvad min tafla såg jämmerligt
blek ut mot Cederströms. Det är sannt, att
han öfverdrifver färgen betydligt men denna
starka kolorit tar sig bra ut på salongen,
Han har ännu ofantligt mycket ogjort på
sin tafla, som emellertid gjort stora främsta
och blifvit mycket bättre än man ej förstår
ebaucken kunde vänta. C. är en hygglig
karl, och vinner på att bli mera bekant med
Han vill, tror jag imitera Rosen, hans gård
nan, dock mera i sätt och tal, än i måleri.
Förut har han varit officer och något af
svensk löjtnant sitter ännu i honom. Hann
slägt med Cronstedts i Hfors, med Gunnar
Vennerberg och med många menniska som jag
. var i alla fall mild
kann i Sverige. –
mot min tafla och tyckte mig ha mycket
litet att göra på den mera; – ja i jemförelse
med honom, som tror jag, har tagit sig vatten
öfver hufvudet med sin kolossala der. – Det är
något orutalt i hans måleri, men det saknar ej
karaktär, ehuru han målare svårt och tungt
Becker, hans granne, har lagat upp sin tafla

så att den tar sig temmeligen passakel ut.
Jag blir mild mot andra, då jag ser att jag ingen
tning kan göra sjelf. – Bastien har uppe parar
dagen och såg på min smörja – han gaf goda
råd och gjorde träffande anmärkningar. Han
tyckte det hela litet påminte om tidningsellenska
tion, och deri hade han rätt – det är ej till
räckligt tecknadt – Det värkta för mig är
att sammanställa färger, och jag märker dag
från dag att jag ej det ringaste är koloriet
max, den lyckliga menniskan har gjort några
kostymstudier nu – särdeles vackra i färgen
och tecknade så det är lust och nöje åt.
öpna till Cederström kom en målare Adelsvar
född och uppvuxen här i Frankrike, så att han
endast talar franska (bror eller kusin till Sven
ska ministern, tror jag. Han såg på min tafla
och fann den trist i färgen, hvilket äro
så mycket tråkigar som ämnet fordrar en
glad färg. I dag var jag med Bastien L..
på en exposition i en Cercle artistique vid
Kue StArnand. Ung. 200 taflor, deribland två
porträtter (målade i fjol) af Bastien L. – Inga
enda tafla så fatal som min tänkte jag
sorgset! Emellertid skall jag, om jag några
sin kan försöka att andra allt hvad undra
kan. – Hela taflan skulle målas på 14 dagar
om jag ej gjorde det så dåligt att jag alltför
får stryka ut igen. – I måndags gick
jag med en blombukett till Runebergs – der
hade varit en massa finnar under de
gen, alla med blommor och samtliga invi
derades vi dit till aftonen. Börjesons, Loren
doktor Wilenius m. fru, Becker, Bertha Levar
och fröken Tudén Nordström, Forsberg

en svensk grosshandlar Bergman, fr. Krogius
m. fl. mycket folk. – Wilenius påminner mig
om en af Greklande sju visa (jag vet ej hvilken
så när som på visdomen, som jag ej fått tag i
Hans fru resonnerar gerna i literära och mo-
raliskt-filosofiska ämnen och spelade Carna.
väl de venise för oss (nytt och originelt). –
Aftonens glanspunkt var Grosshandlar Berg.
mans deklamation från "finska toner" – något
tragikomiskt och är sanning skamligt på Runeberg
födelsedag. Jag tror mig aldrig i lifvet ha hört
en så falsk och pretensiös deklamation.
Fru Runeberg och Bertha Levin gömde ansigten
nas duken, jag hit mig i läpbrarna och hela
sällskapet fruktade hvar minut att brista ut
Gapskratt. – "Sörjande (ynklig min i aftonstund
Björken står i gröna lunden (stor gest!" o. s.
här Bergnan gick grinades han ut gammerligen
Sedan dracks Runebergs skäl af Brisson och
Walter, Borjeson och jag läste upp ur fännit
ståls sägner (jag vårt land – som jag tror hade för
fast och för häftigt) – som Mamma ser blef
litet bättre senare på aftonen, och man började
begripa anledningen till dagens högtidlighet. –
ör några dagar sedan fick jag bref från Ekligt
i London, som underrättade mig om hans och hans
frcs hitkomst som i afton. Hall stämde möte mig
mig i hôtel der Louvre kl. 1/2 7, der jag också vår-
ingen deklöf var ännu anland och tagit komma
först kl. 11. i afton – Jag gick derföre hem, och
hoppas i morgon afton kunna sticka mig
upp för att få de 2 exemplaren af Julqväller
och helsa på herrskapet. – Lilist, har rest,
och sedan vi två tre gånger sökt honom förgäf
under de sista dagarna, vexlade vi ett skriftligt


LLERARESS

att

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts uppmuntrande brev.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelts tavla gör honom mycket bekymrad och upptar alla hans tankar; i förrgår åkte han med tavlan i vagn hem till Gustaf Cederström som för dagen hade fått låna en björnhud från Bon Marché.

  Bon Marché Gustaf Cederström
 • Edelfelts tavla såg blek ut mot Gustaf Cederströms, som överdriver färgen betydligt; den starka koloriten tar sig bra ut på salongen; Cederström har mycket ogjort, men gjort stora framsteg och blivit bättre än man på basen av den första ebauchen [skissen/utkastet] kunde vänta; Cederström är en hygglig karl och vinner på närmare bekantskap; han är tidigare officer och vill troligen imiterar Georg von Rosen i sätt och tal; han är släkt med Cronstedts i Helsingfors, med Gunnar Wennerberg och många människor Edelfelt känner i Sverige.

  Helsingfors Sverige Georg von Rosen Gustaf Cederström Cronstedt Gunnar Wennerberg
 • Gustaf Cederström var mild då han kommenterade Edelfelts tavla; det är något brutalt i Cederströms måleri, men det saknar inte karaktär; hans granne Adolf von Beckers tavla har förbättrats till den grad att den tar sig tämligen passabel ut; Edelfelt blir mild mot andra då han ser att han ingenting kan göra själv.

  Adolf von Becker Gustaf Cederström
 • Jules Bastien har besökt Edelfelt och gett honom goda råd och träffande anmärkningar; han tyckte det hela påminde om tidningsillustration; han har rätt i att det inte är tillräckligt tecknat.

  Jules Bastien-Lepage
 • Edelfelt har svårast med att sammanställa färger, han märker att han inte är någon kolorist.

 • Maxime Faivre har gjort några kostymstudier som är vackra i färgen och bra tecknade.

  Maxime Faivre
 • Hos Gustaf Cederström träffade Edelfelt en målare Adelsvärd, född och uppvuxen i Frankrike; han talar bara franska och är bror eller kusin till svenska ministern; han tyckte att Edelfelts tavla var trist i färgen.

  Frankrike Gustaf Cederström Gustaf Adelswärd Georg Adelswärd
 • Edelfelt var med Jules Bastien Lepage på en exposition [utställning] i Cercle artistique vid rue St Arnaud; bland de ca 200 tavlorna fanns två porträtt som Bastien Lepage målade i fjol; Edelfelt tänkte sorgset att ingen tavla var så fatal som hans.

  Jules Bastien-Lepage
 • Edelfelt gick med blommor till Walter Runebergs på Johan Ludvig Runebergs födelsedag; han inviterades till en fest på kvällen; där var Börjesons, Lorenzo Runeberg, doktor Fredrik Daniel Wilenius med fru, Adolf von Becker, Bertha Levin, fröken Judéen, Ernst Nordström, Nils Forsberg, en svensk grosshandlare Bergman och fröken Krogius; Wilenius påminde om en av Greklands sju vise, hans fru Karolina Charlotta Wilenius spelade Carnaval de Venise, nytt och originellt; Bergman deklamerade ur "Finska toner", Edelfelt har aldrig hört en så falsk och pretentiös deklamation, hela sällskapet fruktade att brista ut i gapskratt; Edelfelt, Walter och John Börjeson läste upp ur Färnik Ståls sägner.

  Grekland Johan Ludvig Runeberg Lina Runeberg Adolf von Becker Nils Forsberg Krogius Ernst Nordström Walter Runeberg Bertha Levin Lorenzo Runeberg John Börjeson Louise Börjeson A Judéen Fredrik Daniel Wilenius Karolina Charlotta Wilenius Mauritz Bergman (osäker koppling) Stål
 • Edelfelt har fått brev från August Eklöf i London; Eklöf hade stämt möte med Edelfelt samma kväll vid hôtel du Louvre kl. halv 7, men tåget kommer först kl. 11; Edelfelt hoppas i morgon kunna hälsa på herrskapet och få de 2 exemplaren av Julqvällen.

  London Hôtel du Louvre / Grand Hôtel du Louvre August Eklöf Elin Eklöf
 • Filip Forstén har rest; Edelfelt fick växla en skriftlig avskedshälsning efter att de två, tre gånger förgäves sökt honom de senaste dagarna.

  Filip Forstén
 • Wolff är kvar och gör ingenting; Edelfelt tycker han är en obetydlig herre som inte gör skäl för sina fina kläder; Gunnar Berndtson kommer mycket bra överens med honom.

  Gunnar Berndtson Gustaf Alexander Gideon Wolff (osäker koppling)
 • Gunnar Berndtson är tystlåten; hans tystlåtenhet hindrar honom från att lära sig franska och han är därför hänvisad till sina landsmäns sällskap; han är ändå sällskapsfull, men på ett eget sätt; han sitter och lyssnar, skrattar och gör några enstaka reflektioner; "stumheten" är inte bara medfödd, den har utvecklats; Berndtson och Edelfelt kan ofta sitta tysta flera timmar i sträck.

  Gunnar Berndtson
 • Lantdagen är i full gång där hemma.

 • Vad tyckte Alexandra Edelfelt om de ryska artiklarna om Finland i Helsingfors Dagblad? Edelfelt tyckte de var skamlösa.

  Finland Alexandra Edelfelt
 • Det ges många nya stycken på teatrarna i Paris; efter att ha arbetat och grämt sig hela dagen med tavlan sitter Edelfelt gärna en halvtimme längre vid middagsbordet, vilket leder till att det blir för sent för att hinna på teater.

  Paris
 • Madame Jacquinot har gett Edelfelt en stående inbjudan att komma på middag på lördagarna.

  Jacquinot
 • Edelfelt har försummat att skriva till Leuhusens; han skall försöka bättra sig och lovar att snart skriva till Eljert Mobeck.

  Adelaide Leuhusen Eljert Edvard Mobeck Alexander Leuhusen
 • Brevet fortsatt följande morgon.

 • Ny dag med nytt mod; barnmodellen kommer snart så Edelfelt säger ett hjärtligt farväl; det är härligt väder med solsken och värme.