Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

abbotar affärer ateljéer bildkonstläroinrättningar brev danstillställningar ekonomi fastlagen franska Gud historia karnevaler kläder kungligheter kvinnor maskerader mat munkar (religion) präster sällskapsliv sjukdom (tillstånd) skulptörer språk temperatur tolkning (översättning) tradition tystnad väderlek

o
Älskade Mamma!
väntan på Mammas sista bref föreföll mig
mycket lång men så blef jag också så mycket mera
glad då jag fick det. Tack för pengarne i ram
byxor, staffli m. m. stora utgifter äro ännu ogjorda
och Mammas vexel (eller vexlar komma mig derföre
ypperligt till pass. – Men mest tacksam är jag
ändå för att Mamma ständigt uppmunter
mig, och bättre än någon annan jägar bort
den oro och der missnöje med allt hvad jag gör, som
al
ständigt plågar mig. Sedan jag sist skref har Ehr
lifs kommit och vi (B. och jag bjudna på middag
till Hôtel du Louvre – Eklöf känner Mamma ju
och vet huru treflig han är. I morgon på e.m.
har jag lofvat gå med dem i bodar, emedan
ej kunna franska, och tro sig bli alltför uppkla
de tala engelska. Lilla Stigell har anlände
hit äfven. Fullkomligt obekant med Paris och
språket, har han alls icke kunnat hjelpa sig
på egen hand, utan B. och jag ha gått och
tockat med honom så godt var tid medgifvit
det. – Sedan har jag varit ute två aftna
söndags hos Mme Enjolras och i tisdags
på maskradbal (vi lefva ju i karnavalen) och har
på någon af dessa nöjen förskaffat mig
en så grundlig snufva att jag känner mig
helt oförmogen, att tänka eller arbeta med
sammanhäng. Jag hoppas dock att det om
de går öfver nu i det utmärkt vackra vädret
ty här är 14o varmt och solsken, således ett
rigtigt vårväder. Hos Mme Enjobras var

det mycket rutet – sällskapet och stort
utan bestod endast af de unga damer som bo
der, några ungherrar utom oss och sedan de
oundgängliga tre abbéerna. Den ena af den
herrar är mycket rolig och qvick och jag
pratade rätt ofta med honom under aftonen
Anledningen till aftonens sammanhemst
var det traditionella franska pannkaksste
kandet och ätandet (farre Santer les crèpes som
alltid brukas här före fastän (troligen beslagradt
med det ryska bliniatandet). Som stekning.
försiggick i köket så trängdes hela sällskapet
mest omkring hållen – hvar och en skulle steka
en crepe och herrarna misslyckades naturligtvis
vi
alltjemnt och låta sina resa af i elden. Dirennet
de
utvecklade isynnerhet de unga fröknarna
et
Coetlegon mycken grace och skicklighet.

Jag skall säga att man kan kokettera rätt
n
skr
bra då man är vacker och är klädd i
tiden
bonnet och stort hvitt förkläde, och mina
Lon
unga damer voro särdeles nätta i denna
snart
drägt. Bertha Levin gick upp på sitt rum
n
redan tidigt, och fr. Judin pratade mest med
ett
Berndtson, som allt ännu undviker att ge sig
gerar
Har
ut på det hala i franskan. De två yngre af
lar
de Costlagonessa äro verkligen bra söta – och
de
jag svängde dugtigt om med dem under afton
pos k
nens lapp. Följande dag var jag åter i redet
bliga
och likaså tisdagen jag gjorde då min till
värs
läger
pojke så godt som färdig – d.v.s långt ifrån
så som jag skulle vilja ha honom. – På tir-jama
comme
dagsa
ge
Nu
a

e
i bo
de
af den
tonen
ste.
om
adt
mlig
skapet
fors
lang,
dagsaftonen var det ett rigtigt vift lif. Först
en bästant middag med Holmberg, Nordsström
Gunnar Stigell, Schybergsson och Wolff och så
ett promenerande på de till trängsel fylla
vierade derna masker skoj och skratt,
och slutligen hämnade vi på Folies Bergens
der jag fick se den otroligt starka amerikanska
damen Levna Bare (som var en barl i tänder
na) och som ändå ser alldeles qvinlig och
välskapt ut, och la femme-poisson) som
vistas flere minuter i ett genomskinligt
glas-aqvarium och der utför semkonster,
åter, dricker, skrifver och sofver under
vettnytan). Om detta är Krutschki så är
det alldeles ypperligt gjort åtminstone – Så
stor ballet – men så hade vi beslutat att gå
på maskradbalen i Bullier, der jag stämt möte
med petitgerar och Maxime – Der var så
ohyggligt trångt att man gick och knuffade hela
tiden – få rigtigt granna marker och en hetta
som var olidlig, hvarföre vi temmeligen
snart begåfvo oss bort. Max hade i sin atelier
arrangerat en supé för oss (d. v. s. vi hade hvar och
en kontribuerat) och på femmanhand, Max. Petit
gerard och hans bror medicinestudent, en arkitekt
Hartmannfelsassare) och Gunnar och jag utgjorde hela
sällskapet. Jag har aldrig sett Petit gerard
så rolig och galen, så full af blaguer och
pojkaktigheter som då – Gunnar den stummer
lo
blaguerades alltjemnt och då hon trefligt
värst kom alltid Petit gerard till G. med ett
sapristi vous faites un tapage infernal – aton
Jamais vi en garçon bien eleve faire desbruit
comme ça – se parlez pas comme ça, ce va vous

fårig de med
Ingenting förmår honom att bryta sin konseignin
tystnad. Det var rigtigt roligt på denna
supé, men jag tror ändå att jag der ådraga
mig skrifvan. – Min tafla är alltännu grå och
mått i färgen – och Blances hufvud är icke bra –
för närvarande arbetar jag på fonden men tänke
göra den så antydd som möjligt för att stora
effekten af gruppen – Max dager att taflan vunnit
men jag tror ingenting förrän Gérômes som borde åter
komma från Italien i nästa vecka säger att den
går an. För Beaucas hufvud som jag målat
om ungefär 5 à 6 gånger har jag åter modell i
morgon, måndag och tisdag. Hvad som folk säger
vara bäst är kompositionen och ställningen –
men det är minsann ej allt. – Walter Runeberg
har jag träffat då jag i går lotsade Stigell det
Bigare bor nu här i gården och tänker med det snart
aste träda in i någon af skulptur atelierarna vid
Ecole des reaux arts. Jag måste sin min
skam tillstå att jag börjat brefvet så
sent att jag nu då den inbrytande skym
säger att kl. är 1/2 på fem, får lof att sluta
Jag skall försöka att skrifva mera en af dessa
dagar – mellan modeller, Eklöfvar, Stigellar och
dylikt – – Ack om jag kunde göra drottning
Blanca i Mammas smak. Den svenska histor
jag anlitat säger att ryktet om att hon mördat
Erik är osannt eller åtminstone totalt saknar
historiska bevis. – Gud välsigne Eder alla
från Atte
Helsa hjertligt

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts brev och hennes uppmuntran; han är också tacksam för pengarna som kommer väl till pass, han har ännu inte köpt byxor, ram och staffli.

  Alexandra Edelfelt
 • Eklöfs har anlänt; Edelfelt och Gunnar Berndtson är bjudna på middag på Hôtel du Louvre; Alexandra Edelfelt känner August Eklöf och vet hur trevlig han är; Edelfelt har följande dag lovat att följa med paret i bodar och agera tolk åt dem.

  Hôtel du Louvre / Grand Hôtel du Louvre Alexandra Edelfelt Gunnar Berndtson August Eklöf Elin Eklöf
 • Robert Stigell har anlänt; han är fullkomligt obekant med Paris och språket och har därför inte klarat sig på egen hand; Edelfelt och Gunnar Berndtson har agerat tolkar så mycket de hunnit.

  Paris Gunnar Berndtson Robert Stigell
 • Edelfelt har varit ute två kvällar; i söndags var han hos Madame Enjolras och i tisdags på maskeradbal; på någon av dem har han fått en ordentlig snuva; han hoppas den går över i det vackar vädret, de har 14 grader varmt och solsken.

  Enjolras
 • Det var inget stort sällskap hos Madame Enjolras, de unga damerna som bor där, några ungherrar och de oundgänglig tre abbéerna; det traditionella franska pannkaksstekandet och –ätandet (faire sauter les crèpes [få pannkakorna att hoppa]) före fastan är troligen besläktat med det ryska bliniätandet; fröknarna de Coëtlogon utvecklade mycket grace och skicklighet i stekandet, och tog sig nätta ut i bonnet och stort vitt förkläde; de två yngre av fröknarna de Coëtlogon är söta och Edelfelt svängde om med dem ordentligt under kvällen; Bertha Levin drog sig tidigt tillbaka till sitt rum; fröken Judéen talade mest med Gunnar Berndtson, som ännu undviker att tala franska.

  Gunnar Berndtson Bertha Levin Enjolras de Coëtlogon A Judéen Édouard Michel Curmer Dumas
 • Följande dag var Edelfelt åter i redet, likaså tisdagen; han gjorde den lilla pojken så gott som färdig.

 • På tisdagkvällen åt Edelfelt först en bastant middag med Axel Fredrik Holmberg, Ernst Nordström, Gunnar Berndtson, Robert Stigell, Gottfrid Schybergson och Wolff; efter det promenerade de på de trängselfyllda bulevarderna och hamnade slutligen på Folies Bergères; där såg de den starka amerikanskan Leona Bare, som trots allt ser väldigt kvinnlig ut; de såg också la femme-poisson [fiskkvinnan] som vistades flera minuter i ett genomskinligt glasakvarium, om det är "krutschki" är det bra gjort; Edelfelt hade stämt träff med Maxime Faivre och Pierre Petitgerard på maskeradbalen på Bullier; Maxime hade ordnat supé i sin ateljé; där var Petit Gerard och hans bror medicinstudenten, en elsassisk arkitekt Hartmann, samt Gunnar och Edelfelt; Petit Gérard blaguerade [retade] Gunnar för hans tystlåtenhet.

  Bal Bullier / Closerie des Lilas Folies Bergère Gunnar Berndtson Ernst Nordström Robert Stigell Maxime Faivre Gustaf Alexander Gideon Wolff Gottfrid Schybergson Axel Fredrik Holmberg Pierre Petit-Gérard Leona Bare Hartmann André Petit-Gérard
 • Edelfelts tavla är ännu grå och matt i färgen; Maxime Faivre säger att tavlan är bra, men Edelfelt vill höra Jean-Léon Gérômes omdöme innan han tror på att den duger; Gérôme borde komma från Italien följande vecka; Edelfelt har målat om Blancas huvud ett antal gånger, han har åter modell de tre närmaste dagarna; folk har komplimenterat kompositionen och ställningen.

  Italien Jean-Léon Gérôme Maxime Faivre Blanka
 • Edelfelt träffade Walter Runeberg då han lotsade dit Robert Stigell; Stigell bor i samma hus och tänker komma in på någon av skulpturateljéerna vid École des Beaux Arts.

  École des Beaux-Arts Walter Runeberg Robert Stigell
 • Edelfelt började brevet så sent att det redan hunnit skymma; han skriver mera en annan gång, mellan modeller, Eklöfvar, Stigellar och dylikt.

  August Eklöf Robert Stigell Elin Eklöf
 • Edelfelt vill göra drottning Blanca i Alexandra Edelfelts smak; enligt den svenska historiebok han konsulterat är ryktet om att hon mördat Erik osant, eller saknar åtminstone historiska bevis.

  Alexandra Edelfelt Erik Magnusson Blanka
 • Edelfelt önskar dem Guds välsignelse och hälsar hjärtligt.