Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) ateljéer bibliotek brev författare handelsmän hotell kläder konstnärer kosacker kungar kungligheter kvinnor läkare modeller (yrken) opera (konstart) restauranger sällskapsliv sjukdom (tillstånd) sjukhus skönlitteratur svenskar tavlor teater utställningar

Perns tisdag d. 15 ma
mais
Älskade Mamma,
Igen vill ödet att jag skall skrifva ett kort
bref. I går afton hade jag tänkt mig att
skulle författa en rigtigt utförligt epistes
för
men då fick jag höra att det var en af
de sista representationerna af l'Hetman
(P. Delourade) och jag skyndade mig derföre
till Odeontheatern för att ändå en gång få
se stycket. Der finnas utmärkta ställen
men författaren har ej just någon vana vid
Scenens förfringar. Ämnet är hemtadt
från kosackernas förhetsstrider. Kostyme
na äro ypperliga, och några af aktörerna
spela utmärkt väl och äro rigtiga steppens
söner – skade att hjelten är mer eller mindre
fransk romanhjelt i sitt spel och sätt att föra
sig. – Salinge kom i går och sedan vi tillbragt
dagen tillsammans, skaffade jag honom i går
rum vid Rue Rasin. Hvart var det att finna
något billigt rum med soffa och landstol i första
våningen, men vi lyckadet ändå efter mycket
sökande få ett för 40 frcs, med som uppfylde de
bestämdt vilkoren. Sålunda bör han nu helt nära
Holmberg L. Runeberg o. Schybergson, några steg från
Ecole de medicine och de förnämsta hospi
talen. – Börjesons, Runeberg, fröken L. och fr. Just
ha varit här och sett på min tafla – ateliern
bejades och städades – och "les peuples beants

ne purent que ce taire" när vid unge lofva
de artist (jag drogat sidan det skimrande
sidendraperi som beslöjade hans bild och låt
den göra ett mägtigt intryck. Börjeson och
R. tyckte om taflan men anmärkte ett och
annat. Fröken L. såg mig trofast i ögonen
och påstodo att vi artister voro lyckliga menni
skor – att min tafla nödvändigt skulle kom-
ma till Finland – et patati et patata.
Det är märkvärdigt hvad man gör af
med tiden lätt – nu har jag gått och slagit
dank sedan 14 dagar och taflan har ej var
nit derpå – Max. T. säger sig vilja slå hvad
på hvad som helst att taflan blir antagen
I dag fick jag lof att resa till les Fernes
för att lemna åt Sederström hans tapisser
och fick då se hans och Beckers taflor. Cs är
bättre än jag trodde den skulle bli, men för att
få den färdig skall jag i fredag hjelpa honom
med arkitekturen och några figur i bak.
grunden. Beckers – nå ja, jag begriper
ej huru man med så mycket studier och
så mångång erfarenhet ej gör bättre.
På e.m. tecknar jag stigell i svartkasta,
och om det blir bra skickar jag äfven
det till Salongen. Schybergson har
läst Afselins på allm. bibliotheket, men
Nåstar att der står ingenting som kunde

tjena till mötto för min tafla – I tisdag
den 20 mars är sista dagen, men jag skickar
om möjligt min drättning redan i lördag, ej
der jag börjar bli lad vid henne och på
det eviga qvalet att se på en tafla som alls ej
är som jag ville. Blir den refuserad, hvila
het ju kunde vara händelsen, så blir det
nog ett hårdt slag för mig, men icke Krohns
jag för det. De svenska målarins dom blir
för mig den härdaste. – Att min bleka,
entoniga för kommer att se pjeskig ut på
salongen det tager jag för afgjordt isyn
het sedan jag sett Cs kraftiga tafla. – En
rigtigt omotståndligt lust drifver mig att för
söka mina krafter på Carl XII och i går afton
låg jag länge vaken och tänkte på att det
jag ville göra. – Jag har ej talat om en
högt märkvärdig middag som gubben gross-
handlar Bergman bjöd oss på hos Peters
(fin restaurant vid Boulevare) – Der voro Runeber
Börjesons, Levé och Juda, Berndtson och jag. –
Gubben är tokig med sina tal, dumma, dumma
så att kan bli sjuk – utan sundt förnuft, bara frans
Han höll tal, mycket välmenta förstås fr. Kl. 3
till 11 i en raska. – I sitt vältalighetsprof till
Borjeson kom han att säga en dumhet som
höll på att ge anledning till stort gräl. – På
ren svenska ville gubben säga följande. – Han hade
flere gånger sökt Blon men aldrig blifvit instänga
emedan han hade modell, men kunde ej ruse
hvarföre han såsom amatör och vän i hviset ej
skulle få se modellen – emellertid tröstade han
sig när han fick veta att Bson hade manlig med
den. Detta framsades på ett så platt sätt som

möjligt, och med förfringa föra att vara en
Mamma vet huru bliskiga gubbar ofta äro när
de dräcket. – Fru Borjeson rodnade och blef ond
tårarna stogo henne i ögonen och då blef Bson
ögtidlig och begärde förklaring – Den ena var
icke mycket bättre än den andra, jag såg ned
i mitt glas, Runeberg och hans fru sökte för
korta dessa pinsamma stunder genom skämt –
men allt var förstördt. – Det hela var så oke.
rigligt som möjligt. – Gubben B år efter min tro
litet tokig. Han har en mani att säga kompli-
menter åt damerna, men alltid så förfärligt
misslyckade att de måste såra och man ej har till
räckligt i sjelfbeherrskning för att skratta derat
B. tillhör en ytterst respektabel, allvarlig, ju läser
familj – hans fru, döttrar o.d. skola vara rigtigt
hyggliga – hvad de måste lida af söta fars dum
heter. Ett urskuldar honom – det att han är gå
mål och juk. – Jag vågar ej se på min tafla
ty då tycker jag genast att jag har så mycket
att ändra att jag blir helt förvirrade –
Att fru Eklof sade att jag var blek förvåna
mig – alla menniskor säga att jag ser raskare
ut än för 2 år sedan och jag känner mig både
frisk och hurtig – om ej måleriet då och då
förargade mig så förskräckligt. – I morgon
hoppas jag kunna skrifva mera – nu för
jag skynda mig för att på detta afsändt
för kl. 5. I helsa skigtigt innerligt
systrarna, Mr Gustaf Tante Gadd. Tusen
tart för strumporna – dem jag ännu
ej tagit, emedan S. hade dem inparkade –
Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Föregående kväll hade Edelfelt tänkt skriva en lång epistel [brev], men fick höra att man gav en av de sista representationerna [föreställningarna] av Paul Delourèdes [Déroulède] pjäs l’Hetman; Edelfelt gick till Odeonteatern; det fanns utmärkta ställen i pjäsen men författaren har inte någon vana vid scenens fordringar; handlingen är förlagd till kosackernas frihetsstrider; det är skada att hjälten är fransk romanhjälte i sitt spel och sätt att föra sig.

  Théâtre de l'Odéon Paul Déroulède
 • Richard Salingre har anlänt: Edelfelt skaffade honom rum vid rue Racine, i närheten av Axel Fredrik Holmberg, Lorenzo Runeberg och Gottfrid Schybergson; det är också nära École de Médicine och de förnämsta hospitalen [sjukhusen].

  École de Médicine Gottfrid Schybergson Axel Fredrik Holmberg Lorenzo Runeberg Richard Salingre
 • Börjesons, Walter Runeberg, fröken Bertha Levin och fröken Judéen har varit i Edelfelts ateljé och sett på hans tavla; fröken Levin tyckte att den nödvändigt borde komma till Finland; Edelfelt har slagit dank i två veckor och tavlan har inte vunnit på uppehållet; Max Faivre vill slå vad om att den blir antagen.

  Finland Walter Runeberg Bertha Levin Maxime Faivre John Börjeson Louise Börjeson A Judéen
 • Idag åkte Edelfelt till les Ternes för att lämna tillbaka Gustaf Cederströms tapisseri [bonad]; han fick se Cederströms och Adolf von Beckers tavlor; Cederströms var bättre än Edelfelt trodde att den skulle bli; han skall på fredag hjälpa Cederström med arkitekturen och några bakgrundsfigurer; beträffande Becker begriper Edelfelt inte hur någon med så mycket studier och erfarenhet inte får till något bättre.

  Ternes Adolf von Becker Gustaf Cederström
 • På eftermiddagen tecknar Edelfelt Robert Stigell i svartkrita; om det blir bra skickar han även det till Salongen.

  Robert Stigell
 • Gottfrid Schybergson har läst Zacharias Topelius på allmänna biblioteket, men inte hittat något som kunde tjäna som måtto för tavlan.

  Zacharias Topelius Gottfrid Schybergson
 • Tisdagen den 20 mars är sista dagen att lämna in sina bidrag till Salongen; möjligen sänder Edelfelt sin Drottning redan på lördagen i och med att han börjar bli led på henne och vill slippa det eviga kvalet att se på en en tavla som inte blev som han ville; det blir ett hårt slag om den blir refuserad, även om han inte kroknar för det; de svenska målarnas dom blir den hårdaste; han tar sedan han sett Gustaf Cederströms kraftiga tavla för givet att hans bleka entoniga färg kommer att se pjoskig ut på salongen.

  Gustaf Cederström
 • Edelfelt har fått en oemotståndlig lust att försöka sig på Carl IX.

  Karl IX
 • Edelfelt har varit på en märkvärdig middag som grosshandlare Bergman bjudit på hos Peters, en fin restaurang vid Boulevarden; närvarande var Runebergs, Börjesons, Levi och Juda [fröknarna Levin och Judéen], Gunnar Berndtson och Edelfelt; "Gubben" Bergman är tokig med sina tal, som är välmenta men saknar sunt förnuft; hans tal till Börjeson höll på att leda till ett stort gräl; Bergman hade flera gånger sökt upp Börjeson men inte blivit insläppt på grund av att Börjeson hade modell; Bergman förstod inte varför han inte skulle få se modellen, även om han tröstades då han fick veta att det hade varit en manlig modell; Alexandra Edelfelt vet hur sliskiga gubbar ofta är när de druckit; Edelfelt tror att Bergman är lite tokig, han har en mani att ge komplimanger åt damerna, men de är alltid misslyckade och sårande; Bergman tillhör en ytterst respektabel familj, hans fru och döttrar lär vara riktigt hyggliga, de måste lida av sin fars dumheter.

  Noël Peters Alexandra Edelfelt Lina Runeberg Gunnar Berndtson Walter Runeberg Bertha Levin John Börjeson Louise Börjeson A Judéen Mauritz Bergman (osäker koppling)
 • Edelfelt vågar inte se på sin tavla för då tycker han att det finns så mycket att ändra att han blir helt förvirrad.

 • Fru Elin Eklöf sade att Edelfelt var blek; alla andra tycker att han är friskare än för 2 år sedan.

  Elin Eklöf
 • Edelfelt måste avsluta för att hinna posta brevet; han ber Alexandra Edelfelt hälsa innerligt till systrarna, Morbror Brandt och tante Adèle Gadd; han tackar för strumporna, som han inte fått tidigare då Robert Stigell hade dem inpackade.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Robert Stigell