Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

Årstider arv ateljéer auktion besök bildkonstläroinrättningar brev dagstidningar finländare förmögenhet franska revolutionen Gud judar kläder konserter konstföreningar korrespondenter krig lantdag polacker politik revolutioner rysk-turkiska kriget (1877-1878) ryssar studier (studieinnehåll) tavlor temperatur tidskrifter turkar utställningar vår värnplikt

ade att det jag
Älskade Mamma!
jag rigtigt skäms öfver att jag låtit
å många dagar förflyta sedan jag fick
Mammas bref utan att besvara det. Mina
dagar ha varit delade – emellan Ecole
des Beaux Arts på f. m. och utfärder med
Limi, Gueldry m. fl. till Arceuil på efter.
middagarna. Visserligen har ej alltför mycket
blifvit gjordt, men det är så skönt
att eländas litet vårluft. En
tafla, studie, eller hvad man vill kalla
det står upptecknad på mitt staffli-
Det är en qvinna i revolutionens kostym
Man ser endast hufvudet och en del af
bröstet och armen, hon är i gående
ställning, ser åt sedan och är såsom
sagdt klädd i hatt med trefärgad kokare
stor ficka och mörkgrön klädning
som fond endast en vägg med ett stort
plakat. Jag ämnar ej offra alltför
mycket tid och pengar på denna

lilla duk, men skulle gerna göra den
så att den kunde säljas i Finland
Under namn af "citoyenne de l'an II"
daktadt min tvungna flit på Eros
des B. A., går ändå arbetet ej rigtig
nu en vecka före salongen – nyfiken –
heten är den öfvervägande känslan,
och jag längtar mycket efter månda
gen, då artisterna få tillträde till
expositionen. Till Estlanders tidskrift
har jag skrifvit redan Tack (skrifvar
ack) men får försöka omarbeta det
och skrifva mera till. Jag talar om
alla de expositioner som här varit
i vinter. G. Dorés, Fromentins och
de 2 på cercles artistiques, samt bankig
Öppenheims auktion. Sterthuset efter
Oppenheim (judisk millionar har omstän
exposition och auktion af den afliden
konstverk, porsliner och möbler. –
Hela Paris springer och ser derpå.
Zill
ha
sak
i A

cle
för
slag
afflietet
fabulösa priser, en Meissonier hundratur
ren – en annan attivättatusen (denna
tafla litet större än detta pappersark.
en qvarell af Fortuny 18000, Geromes
tafla Fredrik IV 30,000 o.s.v. Det är
förskräckliga priser. – Nu är då
ändtligen kriget förklaradt. Måtte
Gud afvärja olyckor från vart land.
Landtdagen tyckes ju ej gå in på vår-
nepligtsförslaget – och således blir det
(B. och min
ej något af vår fundering att kanske
om några månader få resa till Paros
Malm för att klä schineller på sig och
excercera. – De franska tidningarna
ha något förändrat språk i afseende
å kriget. I början mycket välvilligt
stämda mot Ryssland, ha de nu
begynt klandra detsamma, och icke
så totalt klande turkarne som
förut. Om kriget ej sträcker sig
till andra europeiska magter, så dem-
na vi i Finland vara temmeligen
säkra, men vara affärer lida väl
i alla fall betydligt af ett krig, icke

sannt. Det sades i tidningarna här att alla rys
undersåtar skulle ha blifvit hemkallade – detta
är den alls icke sannt – ej en enda ryss
eller polack än mindre finne lär på fall
dylikt adres. – Tänk en sådan
öfvermäskning för Blon och mig att
Le Philip Forsten stiga in i går.
Han är här med sin lärare sämper.
ti på genomresa till London. Der L.
amnar hälla koncert med sina
eleverst följa med honom men få betala
resan sjelf, och nu ej annan belöning än ut-
märkelsens. – Här börjar bli odrägligt
hett i ateliern. I går köpte jag tyg
till ett gardin för stora fönstret, der söka
ligger in ifrån kl. 4 e.m. dessa 11 meter
tygs kostade mig 11 frs. – Som Mamma,
ser medföljer qvittor från Caventone
som var mig helsa Chydenius och på
menar honom om deras gamla vänskap
och kamratförhållande. Till Ahlber
skall jag kanske gå på en kort vid.
sit i morgon, jag anser det vara
artigt, ehuru jag har snart om
tid. – Och nu god natt goda äls-

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt skäms över att ha väntat så många dagar att besvara Alexandra Edelfelts brev.

  Alexandra Edelfelt
 • Dagarna fördelas mellan École des Beaux Arts på förmiddagarna, och utfärder till Arceuil med Filadelfo Simi och Ferdinand Gueldry på eftermiddagarna; det är skönt att inandas lite vårluft.

  École des Beaux-Arts Arceuil Ferdinand Gueldry Filadelfo Simi
 • En tavla eller studie står upptecknad på Edelfelts staffli; det är en kvinna i revolutionens kostym i gående ställning, ser åt sidan och är klädd i hatt med trefärgad kokard, stor fichu och mörkgrön klänning; hän tänker inte offra alltför mycket tid och pengar på duken, men vill göra den så att den kunde säljas i Finland under namnet "citoyenne de l'an II" [medborgarinna från år II].

  Finland
 • Arbetet på Ecole des Beaux Arts flyter inte riktigt på nu en vecka före Salongen; den övervägande känslan är nyfikenhet och han längtar efter måndagen då konstnärerna får tillträde till expositionen [utställningen].

  École des Beaux-Arts
 • Edelfelt skriver en artikel till Carl Gustaf Estlanders [Finsk] tidskrift om alla expositioner [utställningar] i vinter: Gustave Dorés, Eugène Fromentins, de två på cercle artistique och bankiren Oppenheims auktion.

  Carl Gustaf Estlander Gustave Doré Oppenheim Eugène Fromentin
 • Sterbhuset efter Oppenheim (judisk miljonär) har anstaltat en utställning och auktion av den avlidnes konstverk, porsliner och möbler; hela Paris har sprungit där; priserna är fabulösa: en Ernest Meissonier för hundra tusen, en annan åttioåtta tusen; en akvarell av Marià Fortuny 18 000; Jean-Léon Gérômes tavla Fredrik II 30 000.

  Paris Jean-Léon Gérôme Ernest Meissonier Marià Fortuny Oppenheim Fredrik II
 • Kriget är slutligen i gång; lantdagen tycks inte gå in för värnpliktsförslaget; det blir således inget av Gunnar Berndtsons och Edelfelts funderingar om att om några månader få resa till Parola Malm för att klä schinellen [uniformskappa] på sig och exercera.

  Parola malm Gunnar Berndtson
 • De franska tidningarna har ändrat språket beträffande kriget; i början var de välvilligt inställda mot Ryssland, men nu går de inte lika hårt åt turkarna som förut.

  Ryssland
 • Om kriget inte sprider sig till andra europeiska makter kan de var tämligen säkra i Finland; men deras affärer lider i alla fall betydligt.

  Finland
 • I tidningarna sades att alla ryska undersåtar hade blivit hemkallade; ingen enda ryss, polack eller finne lär ha fått sådana order.

 • Philip Forstén överraskade Gunnar Berndtson och Edelfelt genom att stiga in hos dem föregående dag; han var med sin lärare Francesco Lamperti på genomresa till London, där Lamperti tänker hålla konsert med sina elever; de fem eleverna får själva betala resan, de får ingen annan belöning än utmärkelsen.

  London Gunnar Berndtson Filip Forstén Francesco Lamperti
 • Det börjar bli odrägligt hett i ateljén; Edelfelt har köpt gardinstyg till det stora fönstret.

 • Som Alexandra Edelfelt ser medföjer kvittot från Jospeh Caventou, som bad hälsa till vännen Johan Jakob Chydenius.

  Alexandra Edelfelt Johan Jakob Chydenius Joseph Caventou
 • Kanske går Edelfelt på artighetsvisit till Ahlbergs föjande dag.

  Johan Georg Ahlberg Emilia Ahlberg
 • *Edelfelt ber om förlåtelse för det slarviga och korta brevet; han ber Gud välsigna Alexandra Edelfelt och småsystrarna.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • *Vad säger man om kriget hemma?; märks någon panik?