Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer brev drycker förmögenhet konstsamlingar mat namnsdagar nordbor politiker restauranger sällskapsliv skådespelare studier (studieinnehåll) utställningar

1sta maj 84.
Älskade Mam
Hip kurra! Jag är så innerligt
nöjd och glad. Uttröttad utsjösad kom-
jag igår från Salongen, dem i går var
äppen endast för exponenterna med
deras familjen. Min tafla har en
utmärkt god plats – på cimaisen
en af de förnämsta salarna. Bredvid
min hänger Courtois tafla, ett stycke
derifrån Dagnans. Alla menniskor
gratulerade mig – Mr och Mme Sargent
Miss Watts, Mlle Davenion, Skandinaverna
kamraterna – och jag såg tydligt att mån
gå af dessa funno taflan bättre än
de trott den vara. Jag måste tillstå
att den tar sig bättre ut på Salongen
än hemma hos mig, hvilket ju allmän
het ej är fallet. Af Nordbor äro endast
Salmson Ross och jag på cimaisen.
Horartad frukost hos Doyen – vi sutto
med Runebergs och Borjessons vid bondet

näst in till det der gubben Meisson
med familj satt. Han åt lax och
felet med poteter precis som andra
A
menniskor Bara målare i alla restau-
ilket lif och hvilken rörelse – men
abella alla literare
Villebriteter 1
ha de vackra aktrisernas
ränterna i Champs Elysees
språng upp till Mme Jacquinot för att
föra henne och någon af damerna på
Salongen. Mlle Marquerite var förtviflan
öfver att hennes mor ej var hemma.
och i dag fick jag ett utmärkt vänligt
bref af Mar). der hon tackar mig för
den uppmärksamhet jag visit henne,
och gratulerar mig till min succès (man
skall ej röpa nog förra mår är öfver bäcker.
Jag återvända till Salongen – åt middag
med Walter R. och Berndtson, bestod champas
och förde ett lif som föga passade ihop
med mina ekonomiska omständigheter.
Runeberg och Bson tycka båda (med rätter
att deras saker se obetydliga ut i jar
förelse med de andra skulpturvirken
men W. sade sig aldrig ha haft en
se solig dag i Paris – isynnerhet


med
des
här
som
att
sade
med
stagi
den
Att
icke
ligtig
vex
fre
hem
veri
na t
föres
eppn
d
Man

Men
och

stall.
eman
ett
sa
tr
äck.
18
gla
2
heter.
med sättet
är
aken.
tère
het
medan han nu mer än någonsin att
det var här man kan lära något.
Börjesson – som förut varit så tråkig mot
fransmännen och den franska konsten,
menade allvarsamt att det ändå ingensta
des i verlden gjordes sådana saker som
här i vår tid. Runeberg var glad
som en pojke – lofvade visa verlden
att han ännu skulle gå framåt, och
sade sig vara fullt besluten att arbeta
med ungdomlig kraft. Han har en
slags "touquade" för min tafla och prisar
den öfver höfvan, men jag har sagt hon
att han är en så god vän att han
icke kan bedöma spartiskt. Snäll och
rigtigt hjertligt är han alltid och
vek och lättrödd som ett barn. Fru
in
Freja Rydberg Bla belle piga" som Mamma
hem skref) följd af två öppnasta
svenskar de gnällande beskedliga herrar
na Falstedt täcktes, låta mig sig
föreställas, och behagade göra mig
uppmuntrande komplimanger.
dag skall jag gå dit med
Mme Jacquinot. – Lustigt var

det att se den lika unga var så
till miljonären-konstsamlaren) som förut
behandlat mig mycket likgiltigt, och sin
var vänligheten sjelf, bad mig komma
och helsa på och bese fadrens samlingar
o.s.v.
Tusen tack före Mammas bref
Och kyss och tacka Anni den
sluta, älskade Anni för kännes
förståndiga långa bref – säg henne
att jag är stolt öfver henne.
Glöm ej heller Butti.
Och sist mina bästa lyckanska
går till Mammas namnsdag
Min glädje min framtid mitt allt
lägger jag får Mammas fötter, och
nedhållar öfver Eder Guds väl-
Signelse
Atte.
Jag är ändå ej komplett lat nu för
tiden – och har alla dagar målat på
atelier eller på den "citoyenne de
lare I" som jag omtalt.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Föregående dag var Salongen öppen för utställarna och deras familjer; Edelfelts tavla har en utmärkt god plats på cimaisen [högre vägglist] i en av de förnämsta salarna; Gustave Courtois och Pascal Dagnans tavlor hänger nära; han gratulerades av Monsieur FitzWilliam och Madame Mary Sargent, miss Frances Watts, Mademoiselle Davençon, skandinaverna och kamraterna; många av dem fann tavlan bättre än de trott den vara; den tar sig bättre ut på Salongen än hemma hos honom.

  Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret FitzWilliam Sargent Mary Sargent Frances Watts d’ Avançon
 • Av nordborna är bara Hugo Salmson, Christian Meyer Ross och Edelfelt på cimaisen [högre vägglist].

  Hugo Salmson Christian Meyer Ross
 • De åt en storartad frukost hos Doyen; Edelfelt satt med Runebergs och Börjesons; vid bordet intill satt "gubben" Ernest Meissonier med familj.

  Ledoyen Lina Runeberg Ernest Meissonier Walter Runeberg John Börjeson Louise Börjeson
 • Det var fullt med konstnärer och bemärkta män på alla restauranger i Champs Elysees, Patrice de Mac Mahon, Léon Gambetta, celebriteter och de vackraste aktriserna.

  Champs-Élysées Léon Gambetta Patrice de Mac Mahon
 • Edelfelt hade sprungit upp till Madame Jacquinot för att föra henne och några av damerna till Salongen, men Mademoiselle Marguerite Jacquinot måste till sin förtvivlan meddela att hennes mor inte var hemma; Edelfelt har fått ett vänligt brev av Madame Jacquinot där hon tackar för hans uppmärksamhet mot henne och gratulerar honom till hans succé.

  Jacquinot Marguerite Jacquinot
 • Edelfelt åt middag med Walter Runeberg och Gunnar Berndtson; Edelfelt bestod champagne och förde ett liv som föga passade ihop med hans ekonomiska omständigheter.

  Gunnar Berndtson Walter Runeberg
 • Walter Runeberg och John Börjeson tycker båda (med rätta) att deras saker ser obetydliga ut i jämförelse med de andra skulpturverken; men Walter hade haft en rolig dag i Paris och insett att det var där man kan lära sig något; Börjeson som tidigare uttalat sig negativt om fransmännen och den franska konsten menade att det ingenstans gjordes sådana saker som i Paris i deras tid.

  Paris Walter Runeberg John Börjeson
 • Walter Runeberg har en slags "tocquade" [svärmeri] för Edelfelts tavla och prisar den ymnigt; Edelfelt har sagt att han är så god vän att han inte kan bedöma den opartiskt.

  Walter Runeberg
 • Fru Freja Rydberg (la belle "piga" som Mannerheim skrev) följd av två herrar Fallstedt lät sig presenteras och ge Edelfelt uppmuntrande komplimanger.

  Carl Mannerheim (osäker koppling) Ingel Fallstedt (osäker koppling) Freja Rydberg Fallstedt
 • I dag ska Edelfelt gå till Salongen med Madame Jacquinot.

  Jacquinot
 • Det var lustigt att se Julius Stewart, som tidigare behandlat Edelfelt likgiltigt, nu bjöd hem honom till sin far, miljonären-konstsamlaren, för att se faderns samling.

  Julius Stewart William Hood Stewart
 • Edelfelt tackar för Alexandra och Anni Edelfelts brev, och glömmer inte heller Butti (Berta) Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt lyckönskar Alexandra Edelfelt på namnsdagen och nedkallar Guds välsignelse över dem.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt målar i ateljén eller hemma på "Citoyenne de l'an II".

  Jean-Léon Gérôme