Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

årets fester ateljéer brev ekonomi intyg korrespondenter midsommar språk temperatur tidskrifter tjänstefolk utställningar väderlek

Paris d. 21 Juni 77
Älskade Mamma,
Usch hvad det är ledsamt att jag nu
ej skall ha mer än några minuter på
mig. Jag har skrifvit till Estlanderstid.
skrift i går och i dag så att jag blifvit
alldeles trött i handentyr i hufvudet.
Denna Es uppsats har tagit mycken
tid af mig, jag har varit på salongen
alla de sista dagarna (i går stängdes
den) läst igenom en massa tidnings
kritiker och gjort anteckningar. Det blir
så långt och tråkigt hvad jag skrifvar
och det är svårt att koncentrera
sig, då man ej vill säga blott gamla
fraser. – Huru lyckligt om man kunde affär
de en tafla med att säga att den är
"stämningsfull" som det heter på Hfors
konstspråket. Till Hackman har jag
skrifvit i dag. – Och den Estlander som
ej svara huruvida jag skall skicka
min tafla till Stockholm eller ej,
och hvem som der bestyr om den.
Nu får jag väl börjar en lång och tröttar
de korrespondens också med dem
der i Sverige, Laurin och andra.

af skäl, som namnts har jag
i denna vecka "just någo särdeles".
Hvad det vore roligt att ha allt på
klart med taflan, så att man smär
göra finge börja på att säga sig i orde
för hemresan. En utmärkt bra atelier
till 600 frcs som jag funderade på,
här blifvit borthyrd i dessa dagar,
Jag kom således en timme för sent.
Tidskrifter har skickat mig 35 mk för
mitt sista bidrag. – Det hoppades jag ej
på. Här är varmt allt fortfarande
och jag skulle ej för bra mycket vilja
stanna i Paris hela sommaren. –
I morgon skall jag skrifva, hoppas
jag. Jag skrifver ungefär som dran
garne: jag mår bra och hur mår ni,
helsa alla bekanta. – Hvad jag skall
tänka på Er alla midsommar afto-
nen. – Ännu en gång helsa alla
hjertligt från
Atte.
Gratulerar Anni till hennes granna
betyg.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har skrivit till Carl Gustaf Estlanders [Finsk] tidskrift så att han är alldeles trött i handen och yr i huvudet; han har varje dag varit på Salongen, som stängdes igår; han har läst tidningskritiker och gjort anteckningar; det blir långt och tråkigt, då han inte vill säga bara gamla fraser; det vore lätt att avfärda en tavla med att säga att den är "stämningsfull", som det heter på konstspråket i Helsingfors.

  Helsingfors Carl Gustaf Estlander
 • Edelfelt har skrivit till Johan Friedrich Hackmann.

  Johan Friedrich Hackman
 • Carl Gustaf Estlander har inte svarat på om Edelfelt ska sända sin tavla till Stockholm eller inte; Edelfelt blir väl tvungen att inleda en tröttsam korrespondens med Albert Laurin och andra i Sverige.

  Sverige Stockholm Carl Gustaf Estlander Albert Laurin
 • Edelfelt har inte hunnit måla denna vecka.

 • Edelfelt önskar att allt vore ordnat med tavlan, så att han kunde börja fundera på hemresa.

 • En utmärkt ateljé för 600 francs blev uthyrd framför näsan på Edelfelt.

 • Edelfelt har fått 35 mark för det senaste bidraget till [Finsk] tidskrift.

 • Det är fortfarande varmt i Paris; följande dag ska han förhoppningsvis skriva; han skriver som drängarna: Jag mår bra, hur mår ni, hälsa alla bekanta; han ska tänka på dem alla på midsommaren.

  Paris Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt gratulerar Anni Edelfelt till hennes fina betyg.

  Alexandra Edelfelt