Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ångbåtar ateljéer båtar beskickningar bildkonstläroinrättningar brev ekonomi finländare fotografier herrgårdar kläder konstföreningar konstkritik korrespondenter kritik läkare midsommar modeller (yrken) resor sjukdom (tillstånd) studier (studieinnehåll) tävlingar i yrkesskicklighet tidskrifter

Paris, d. 30 funn 899.
Älskade Mamma
Några dagar af ängslan och tråk. Berndtsons
feber fortfar, och läkaren kan ännu ej säga hvad
det skall bli af. Jag hoppas till Gud att det blott
är en "fièvre de saison" en stark förkylning. I mån
dags (i dag ha vi lördag) klagade han öfver illamående
men gick icke destomende tisdags morgon i ateliern
derifrån han om någon timme återkom. Han lade sig klädde
och hade då att han kände det precis som i fjol
då han hade haft frossan, hvarföre han tog in ett
hulver kinin – förstöpping fortfor och dagen derpå
tog han en laxativ, som febern icke desto mindre
fortfor, gick jag och sökte en läkare, så tillförletlig
som möjligt. Henne sade att febern var stark, men
ändå såg ut att vara af trådrigare art. Han fick ett
rytt latativ, och är i dag alldeles trött och matt. Så-
kåren sade att ännu inga symptomer till någon
allvarligare sjukdom visat sig. Värden på stället Mr
Camut, tror att det skall vara bättre i morgon. Han
B. har ej ätit på flere dagar, och trötthelen kommer
troligen deraf. Doktor Barré inge förtroende, det
är en äldre herre med stor praktik. Lyckligtvis har
Bs ingen hufvudvärk – febern fortfar, han känner mycket
stor trötthet och smärta i höfterna. I dag frågade jag
honom om han ville att jag skulle skrifva hem
att han var sjuk och han rakade. – Hvar qvanthinna
går jag till honom på f.m. då jag har modell, och på e.m.
sitter jag der hela tiden. Han är på temmeligen godt
humör. – Om han blefve allvarligt sjuk, hvilken olycka
lust då jag rustade mig till afresa! Vi hoppas dock
alla att det ända småningon går om. I händelse
en svårare sjukdom skulle utbryta, så finnes har ju
goda sjukha och sköterskor. Stigell, Colliander, Wallenius
och jag. – Vi hoppas ju alltid det bästa, vi dödliga,
och jag hoppas derföre att jag om en vecka à 10 dagar
kan ge mig af – jag längtar efter den stund jag får
sätta mig i vaggonen, och när jag är i Lübeck, så då-

skall jag känna mig glad som en spelmare. Jag
mår bra men känner mig missnöjd med en
sjelf. Mamma vet att jag alltid tänkte bort
Fleningen innan min resa men då jag icke är
i stånd att få ihop något så får jag väl vänta
på bättre inspirationer i Finland. – 2 lämplig
atelierer ha gått mig ur händerna, och jag får
börja att löpa uppför gata, nedför gata – usch
så tråkigt. Och dessutom köpa gripser åt kons
föreningen, bestyra om inpackning – Petit Geras
är allt sängliggande ännu, fastän han är alldeles
utan feber i morgon stiger han upp och i nästan
vecka reser han af. Skulle jag utan att försum
ma någon ångbåtstur kunna ta vägen öfver Strass
burg så gör jag det. – Jag fick i går min räkning
från gubben Chabod. med Staffliet till 75 fr.
och mannequin 6 månader till 60 steger den
till 246 fr. Visserligen har Bson hälften af
mannequinen att betala, och jag skall söka prata
pa stafflit. – Mlle Marquerike Jacquinot resa
i går, och som jag ej varit ute på hela dagar
reste jag till Gare de Lyon med Weir. I morgon
är jag som jag skref till Mamma, bjuden till
Mr Sanceau i Mendon. Det beror på Born
tillstånd om jag far. – De finska läkarne. De
finnas här i öfverflöd då man ej behöfver
dem, nu skulle de vara så bra att ha, och nu
finnes ej en enda. – Jag skall skrifva till Lübel
för att få reda på ångbåtarne.
I afton träffar jag troligen Madame Jacquinot
på sin stund och begär af henne nödiga upplys
om klädningen. Hon säger att hon skall bestå
med råd och död när Mamma engång kommer.
Hon är ändå en hygglig och snäll menniska, hurtig
och rask. – Blanca" har fått en kritik i le

Soir, som här medsändes. Kritikerns säger
att hon ej har "le diable au corps" icke det "tusan
djefla" som Sergels talte om, och jag tror att han
har rätt i allmänhet. Fastän jag ej kan begifva
att man i ett sådant litet fridfullt ämne
som detta kan inlägga någon djerfhet à la
Mechelangelo. Men han uppmuntrar mig
ju i alla fall rätt mycket. – Häromdagen
kom en monsien, som ger ut den Goupriska
fotografisamlingen i ett populärt arbete
Musée pour tous, upp till mig och begärde
en handteckning eller skizz af mig samt min
autograf!! För att Detta skall helsotypiskt
reproduceras och komma ut nästa vecka.
Är det inte schangtilt. Jag låt denne Mr
Bachet ta en hel skizzbok för att välja, och
möjligt är derföre att Anni och Butti eller Tajta
komma att förevigas här och i tusentals exempla
kring verlden. Mr Bachet tyckte särdeles
mycket om den pennteckning jag gjort af Tajta. –
Ack hvad allt nu vore lyckligt och bra om
Berndtson ej vore sjuk. Jag måste likväl säga
att jag af alla är den som är mest ängslig.
Mr Canut påstår att det skall vara bra om
några dagar, och de andra finnarne äro alldeles
af samma åsigt. Nu kommer Wallenius
igen och ber att jag skall komma och tacka
till ryska ambassaden. Generalkonsuln har
i går sågo honom något som han ej förstod.
Hvarföre anställer ej regeringen tolkar:
Han är en hygglig pojke Wallenius, men har
otur. Cabanel tog ej emot honom och i den
förberedande skolan vid Rue de l'Ecole de medicine
kan han ej få teckna antik emedan con-

jourserna äro förbi. – Klockan är snart 1 3.
och vid denna tid skall W. vara på ambassa
den, jag får derföre sluta, så gerna jag
än ville fortsätta, det rena pappret är så
frestande. – Huru gick det med er midsom
marfirning på Kamby i 10 graders värme.
Det måtte vara sommarsvalt derhemma.
Aldrig har Mamma skrifvit om Tante
Gadd kommer ut till Hendhar på någon
tid. – Småflickorna befinna väl sig åt
ypperligt ute på landet. Till är väl stygg
ännu, ifall ej en vårdad uppfostrar gjort
Nej nu måste
underverk sedan i fjol. –
jag ge mig af. –
Mammas egen
Atte
Tusen helsningar till alla.
Hvad hindrar måtte vara fullt
af sorgliga minnen från i fjol – och hvad
der maka var förut der!!
I dessa dagar har jag igen skrifvit, skrifvit, skrifva
till Laurin, Jeger, Krohn, på Estlanders olycklig
konstkritik o.s.v. – om jag blifver utskrifver, så vore det
iagen under

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Gunnar Berndtsons feber fortsätter; Edelfelt hoppas till Gud att det bara är en "fièvre de saison" [säsongsfeber]; Berndtson har tagit kininpulver och laxativ; värden Monsieur Camut tror att det skall bli bättre följande dag; de har tillkallat doktor Barré, som inger förtroende; om en svårare sjukdom skulle utbryta finns goda sjukhus och sköterskor, Robert Stigell, Colliander, Otto Wallenius och Edelfelt.

  Gunnar Berndtson Robert Stigell Otto Wallenius Barré Camut Colliander
 • Edelfelt hoppas att han kan ge sig av om en dryg vecka; han längtar efter den stund då han kan sätta sig i waggonen [vagnen] och när han är i Lübeck.

  Lübeck
 • Edelfelt mår själv bra, men är missnöjd; som Alexandra Edelfelt vet hade han tänkt börja på Klas Fleming innan avresan; då han inte är i stånd att få ihop något får han vänta på bättre inspiration i Finland.

  Finland Alexandra Edelfelt Klas Fleming
 • Två lämpliga ateljéer har gått Edelfelt ur händerna.

 • Edelfelt ska köpa gipser åt Konstföreningen, samt ordna inpackning.

 • Pierre Petit Gerard är fortfarande sängliggande men utan feber; han reser nästa vecka.

  Pierre Petit-Gérard
 • Edelfelt åker via Strassburg om det går att ordna utan att han missar någon ångbåtstur.

  Strasbourg
 • Gubben Chabod sände föreågende dag en räkning på 216 francs för staffliet och modell för sex månader; Gunnar Berndtson borde stå för hälften av modellkostnaderna och Edelfelt ska försöka pruta på staffliet.

  Gunnar Berndtson Chabod
 • Mademoiselle Marguerite Jacquinot reste igår; Edelfelt åkte till Gare de Lyon med Julian Alden Weir för att vinka av henne.

  Gare de Lyon Julian Alden Weir Marguerite Jacquinot
 • Som Alexandra Edelfelt vet är Edelfelt i morgon bjuden till Monsieur Sanceau i Meudon; det beror på Gunnar Berndtsons tillstånd om han kan resa eller inte; vanligen finns det finländska läkare "i överflöd" i staden, men då man behöver dem finns inte en enda.

  Meudon Alexandra Edelfelt Gunnar Berndtson Sanceau
 • Edelfelt ska skriva till Lübeck och få reda på ångbåtarnas tidtabell.

 • Edelfelt ska fråga Madame Jacquinot om råd med Alexandra Edelfelts klänning; Jacquinot har lovat hjälpa till när Mamma en gång kommer.

  Alexandra Edelfelt Jacquinot
 • "Blanca" har fått kritik i le Soir, som han sänder med; kritikern säger att hon inte har "le diable au corps", inte har det "tusen djefla" som Sergell talade om; Edelfelt begriper inte hur man i ett sådant fridfullt ämne kan lägga in någon djärvhet à la Michelangelo; men kritikern uppmuntrar ju också rätt mycket.

  Michelangelo Johan Tobias Sergel (osäker koppling) Blanka
 • En Monsieur Ludovic Bachet som ger ut Adolphe Goupils fotografisamling i ett populärt arbete, Musée pour tous [Museum för alla], kom upp till Edelfelt och begärde en handteckning eller skiss, samt hans autograf; det skall reproduceras heliotypiskt och utkommer följande vecka; Edelfelt visade honom sin skissbok med skisser av Anni och Butti (Berta) Edelfelt, samt Tajta (Fredrika Snygg), som kan komma att förevigas i tusentals exemplar.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Adolphe Goupil Fredrika Snygg Ludovic Baschet
 • Allt vore lyckligt och bra om bara Gunnar Berndtson inte var sjuk; Edelfelt är mest ängslig, Monsieur Camut säger att han kommer att vara bra om några dagar, de andra finnarna säger likadant.

  Gunnar Berndtson Camut
 • Edelfelt ska med Otto Wallenius till ryska ambassaden för att tolka; generalkonsuln sade igår något som Wallenius inte förstod; varför anställer regeringen inte tolkar?; Wallenius är en hygglig pojke, men har haft otur; Alexandre Cabanel tog inte emot honom, och i den förberedande skolan på rue de l'École de Médicine kan han inte teckna antikt på grund av att concourserna [tävlingarna] är förbi.

  skolan vid Rue de l'École de Médicine Alexandre Cabanel Otto Wallenius
 • Hur gick midsommarfirandet på Karuby i 10 graders värme?

  Karuby
 • Alexandra Edelfelt har inte skrivit om tante Adèle Gadd kommer ut till Hindhår.

  Hindhår gård Alexandra Edelfelt Adelaide Gadd
 • Småflickorna trivs väl ypperligt ute på landet; Fiu är väl stygg ännu, om inte en vårdad uppfostran gjort underverk sedan förra året?

  Fiu
 • Hindhår måste vara fullt av sorgliga minnen från i fjol.

  Hindhår gård
 • Edelfelt har skrivit och skrivit de senaste dagarna, brev till Albert Laurin, Johannes Jæger, Pietro Krohn och artikeln åt Carl Gustaf Estlander.

  Pietro Krohn Carl Gustaf Estlander Albert Laurin Johannes Jæger