Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer brev ekonomi hyresbostäder konstföreningar korrespondenter läkare resor sjukdom (tillstånd) temperatur tidskrifter väderlek

Paris, Söndag d. 1 Juli 77.
Älskade Mamma
Stackman vill ej ha taflan. Den är
för stor, förder efter etc. och han tackar för min
uppmärksamhet att underrätta honom o. s. v.
Hvad skall jag nu göra? Krifva till fru
Karamsin som aldrig ens namne ett sig?
Till Antell?? – Jag går i morgon till
Chabod och frågar om den der franska
herra låtit vidare höra af sig. – Hvad jag nu
är lycklig öfver att ha mottagit pengarna
af Mannerheims. Men får jag ej slanca
såld, hvad skall jag då ta mig till, huru
skall jag komma ut igen i höst? – Det är
ju i alla fall en tafla som väckt ett
visst uppseende här, hvilka fel den än må
ha. Månne fru Karamsin vilja ge
ut 2500 frs! Jag tror det knappt.
Och just nu tänkte jag expediera taflan
till Stockholm. Jag får väl lof att göra
det i alla fall.
Strunt i, jag har pengar för närvaran
och får tid att tala om saken med
Mamma har jag kommer hem.
Berndtson är bättre i dag. Doktorn för-
klarade i går att han skulle vara
bra om några dagar. Hvilken lycka.
Om jag nu bara finge en billig liten
atelier för nästan år! –
Walter R. sade från första stund att

Hackman ej skulle ta taflan. Hvad
han hade rätt. Roligt vore om den
komme i från Karamsens ego.
Jag längtar efter att bli resklar. Atelier,
konstföreningens gipser, se der det som
qvarhåller mig. Om jag kunde lemna
en del deraf, d.v.s. gipserna åt andra.
men andra äro ej så dumma som jag
att åtaga sig saker som ej det ringaste
ängar dem, och för hvilka de ej ha en
styfver
Till Estlander har jag skrifvit att jag
ej kunnat skrifva fortsättningen på
korrespondensen i den vefva jag va-
rit. Berndtsons sjukdom, öron att snart
bli klar m. m, och hettan allt detta här
gjort mig omöjligt för författare verksam-
se.
Förlåt, älskade Mamma, min bästa vän-
att jag alltid kommer till Mamma med
mina jeremiader om ett och annat. Mam-
ma har troligen en rigtigt samling olycka
liga bref från denna vinter. Men
"petit bonhomme vit encore" och jag
tänker ej ge mig an.
Helsa små systrarne från
Atte.
Jag skrifver till unga Walleen i alla fall.
jag vet sinnerligen ej hvad jag skall göra

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Johan Friedrich Hackman vill inte ha Edelfelts tavla, den är för stor och dyr.

  Johan Friedrich Hackman
 • Ska Edelfelt skriva till fru Aurora Karamzin, som aldrig med namn meddelat att hon är intresserad av tavlan?; ska han fråga Herman Frithiof Antell? Edelfelt tänker gå till Chabod och skaffa upplysningar om den franske herren som hört sig för om tavlan; Edelfelt är lycklig över att ha tagit emot Carl Mannerheims pengar; om Blanca inte blir såld är det ändå ifrågasatt om han kan resa ut på hösten; Edelfelt hade just tänkt expediera [sända] tavlan till Stockholm, vilket han väl får lov att göra i alla fall; han har åtminstone pengar för närvarande och får tid att tala om saken med Alexandra Edelfelt då han kommer hem.

  Stockholm Alexandra Edelfelt Aurora Karamzin Carl Mannerheim Herman Frithiof Antell Chabod Blanka
 • Gunnar Berndtson är bättre; läkaren sade att han kommer att vara frisk om några dagar.

  Gunnar Berndtson Barré
 • Edelfelt hoppas hitta en billig liten ateljé för nästa år.

 • Walter Runeberg sade redan från första stund att Johan Friedrich Hackman inte skulle ta tavlan; det vore roligt om den kom i fru Aurora Karamzins ägo.

  Aurora Karamzin Walter Runeberg Johan Friedrich Hackman
 • Det som återstår före Edelfelt är resklar är ateljén och Konstföreningens gipser.

 • Edelfelt har skrivit till Carl Gustaf Estlander och meddelat att han inte kunnat skriva färdig korrespondensen på grund av Gunnar Berndtsons sjukdom, oron med att bli resklar och hettan.

  Gunnar Berndtson Carl Gustaf Estlander
 • Alexandra Edelfelt är Edelfelts bästa vän; han ber om förlåtelse för att han alltid kommer med sina jeremiader, men "petit bonhomme vit encore" [den lille herrn lever än]; han hälsar till småsystrarna.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Jeremia
 • Edelfelt skriver till unge Emil Walleen [överstruket]; han vet inte vad han ska göra.

  Emil Walleen