Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) amerikaner ateljéer badning bildkonstläroinrättningar brev dagstidningar ekonomi fransmän frimärken hälsa hotell inredningar kalas kläder kvinnor minnesmärken musik politik post regeringar republikanism resor restauranger sällskapsliv sängar sångerskor schweizare skulptörer skulptur soffor städer tåg tavlor tjänstefolk transportmedel utställningar val (samhälleliga händelser) världsutställningar

Paris. d. 21 okt 77.
Älskade Mamma,
jag mins att då jag i Julihattan gick och längtade han
vettades, och kände mig utfaren, jag ofta knot näfven
i byxfickan och mumlade för mig sjelf: Oh Paris,
que je te diteste!" – Hvad jag nu ville tillägga år – hon
mon vieux, sois tranquille, je ne te diteste pas"
Det kändes verkligen skönt att åter komma hit efter
den långa resan, att genast träffa bekanta menniskor
och känna sig hemmastadd. – Han hända bidrog afve
Mammas kära, välsignade bref, hvars råda postmän
och kända utanskrift log mig till mötes uti Mr
Camuts byresfönster, till att göra ankomsten hit
så angenäm som möjligt. Från Köln för jag i först
går afton kl. 1/2 11, och jag hade tusen bli ensam med
en ung parisan i kupén, så att vi, efter att ha
försäkrat oss om att detta lyckliga tillsland skulle bli
fermanent, genom hvar så mark åt konduktören,
sträckte ut oss och sofvo så godt man det kan
till kl. 1 då vi hördes upp i Verviers – samma
historie kl 4 i Erquelines – men redan kl. 7 sken
solen så herrligt öfver St Quentens som och kyrka
kl 9 voro vi i Compièque, och min kupékamnat
underhöll mig med lustiga berättelser från Tyskland,
der han varit för att lära sig språket ett års tid – och
så körde vi in i Nord-bangården kl. 10.

isen hängerade har gerna saker på samma ser
löst och ena remmen af – men jernvägs tjensteman
hade haft förståndet att slå ett rep med sigen
omkring och så ledes hade intet fallet ut. – Jag
körde till Rue Bonaparti 24, helsade på Mr
Canut, kyparena, tvätterskan än fond de la cour
m. fl. – gick derefter och tog mig ett grundligt
bad med bastrifning och kall dusch efteråt
gick hem och klädde om mig och gick så till
f.d. Anna för att frukostera, och träffade der
max, Meyssat Wolfinger m.fl. – Hos Sevan
var jag allra först och såg hans påbörjade stora
taflan, som han icke tror sig få färdig till ännu
na utställningen. Alla med en min förklara
att jag ser så rask ut, att jag blifvit fetare
med ett ord att jag har "une mine selperbe".
Jag känner mig också så kry som jag sällan
gjort det, och tack vara Mammas uppmuntra
har jag godt kurage. – Min första tanke de
jag åter kom upp i min atelier var: hur
har man kunnat dväljas uti ett slikt det
hål! – Soffan fann jag ohjelplig – en ny madra
måste jag köpa, ifall jag ej följer Carnots råd
och ligger mig till en sång att slå ihop, och
säljer min åt Bson. – Härigenom skulle jag
slippa att köpa förhängen. – Jag träffade vidare
Wallenius och en herr Uotila, som bör ha
och ämnar sig in i Ecole des Beaux Arts.
W. – litet tillgjord som alltid sade att jag blifvit
ej

9
ett
rag
så vet att han alls icke tyckte om mig mera,
och att jag ej såg så inte mant ut som förr
Han har piano, W. och spelar dagen i genom,
här har ej har något måleri för sig, och spelar
mycket bra. – Jag skulle på e.m. kl. 3 ta mig
en lur – då kommer Bracony, Runebergs
marmorhuggare för att fråga efter sin patron,
och tillika uttrycka sin glädje öfver att se mig
Han sade äfven att jag såg så kry ut, att alla
de farhågor han i somras hade för min helsa
nu voro försvunna. Bracony kallar mig lyckan
gunstling och försäkrar mig att jag har större
framtig än alla andra nordbor han har sett
nens kom – så gick jag med Wallenius och
nog min nya atelier i ögnasigte. Den är stor
och rymlig, och conciergen försäkrade att den nog
skulle bli varm. I morgon, måndag flyttar jag
nen huruvida jag kommer att be der ännu vet
jag ej. Conciergens hustru är rigtigt en hygglig
menniska, och jag är säker på att vi bli goda
vänner, städar och lappar magnifikt, enligt hvad
Petit gerar sagt mig och är mycket tjenstvilliga
Hon sade att hon blifvit så glad i somrast
då hon fick höra att det var jag som hyrt ateliern
och försäkrade dessutom att denna atelier, ur
konstnärligsynpunkt vore den bästa i gården – ljus
utan refleker o.s.v. – Sean rådde mig på
det inträgnaste att börja på med den stora taflan
gör den bra, sade han, och bry dig ej om att tänka
på att få den till den eller den utställningen – en
medelmåttig tafla gör lika liten effekt på en värds-
ställning som på och salong – en god så vacker
uppseende hvar som helst och när som helst.
Dessutom sade han måste de nu börja med
något manligt, dugtigt, de är för god att må

bandoir eller barnkammarscener –
Mammas upprop till qvinnorna i Finland
läste jag i de svenska tidningarna och jag min
att jag redan då tyckte det vara ovanligt
väl skrifvet, kort och enkelt, samt att jag
funderade på hvem som satt ihop det – och hon
till det resultat att det måste varit Lagerborg
Från tidni le bien public" har jag fått
två listor för Thiers monument (de ha troligen
skickat till alla målare) – der maximund för
subjeriptionen är 1 frcs. – Jag funderar på att
skicka den ena listan till Robert Cartren i
Finland, och den skulle nog snart bli fyld. –
Resan från Hfors hit blef dugtigt dyr, med
värdshussäkningar i Åbo, Stockholm och Köln.
allt i ett kostade tiden från den 7 oktober till
den 20 samma månad 400 frcs. – Jag har då visser
ligen också köpte hatt, handskar, halsdukar
m. m. I Köln blef räkningen ganska dyr.
Roligt skall det bli att höra hvad Mamma
tyckte om trebelli och huru kåläret. Att
det fört ofantligt mycket bråk med sig är
klart, och bra mycket "raipålà" skall det bli
e
för att uppväga besväret. – På jernväger
Tyskland var det en schweitzisk bonne, som med
sitt herrskap varit i St Morite i sommar och
hade sett elektornskis och Wallémerna. Hon
tjenade hos en amerikanare, gift med en den
från Cuba. – Paris är lugnt, och fullkomligt
likt sig – ingen revolution kan man ännu
je till, och det hela lär reducera sig till en
minister kris. I söndags för Eder sedan lär det ha
varit ett rysligt lif på boulevarder, men inga orolig
heter – Mamma vet hur valen utfallet. – Ingen
egentlig seger på någondera sidan, men republikanen
ha fortfarande majoriteten i kammarn.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt minns hur han i julihettan längtat hem och hur han ofta knöt näven i fickan och mumlade "Oh Paris, que je te déteste!" [åh Paris, vad jag avskyr dig!]; nu vill han tillägga "non mon vieux, sois tranquille, je ne te déteste pas" [nej min gamla, var lugn, jag avskyr dig inte].

  Paris
 • Det är skönt att var tillbaka.

 • Alexandra Edelfelts brev, med rött postmärke och känd påskrift, som mötte honom i Monsieur Camuts byråfönster, bidrog till att göra ankomsten så angenäm som möjlig.

  Alexandra Edelfelt Camut
 • På tåget från Köln hade han turen att ha en kupé ensam tillsammans med en parisare; de betalade en mark var till konduktören för att inga nya passagerare skulle hitta in i kupén och lade sig att sova; de kördes upp kl. 1 i Verviers och kl. 4 i Erquelines; kl. 7 sken solen härligt över St Quentins torn och kyrkan; kl. 9 var de i Compiègne och hans kupékamrat underhöll honom med berättelser från Tyskland, där denne vistats ett åt för att lära sig språket; kl. 10 körde tåget in på Nord-bangården.

  Tyskland Köln Compiègne Verviers Erquelinnes Saint-Quentin Gare du Nord
 • Kappsäcken har gått sönder under resan.

 • Edelfelt körde till Rue Bonaparte 24, hälsade på Monsieur Camut, kyparen, tvätterskan au fond de la cour [längst in på gården]; han tog ett bad med bortrivning och kall dusch.

  Camut
 • Edelfelt gick till före detta Anna på frukost [lunch]; där träffade han Max Faivre, Albin Meyssat och Wolfinger.

  Chez Mademoiselle Anne Maxime Faivre Albin Meyssat Anna Chomette Wolfinger
 • Edelfelt var hos John Macallan Swan och såg hans stora tavla, som han inte tror blir färdig till allmänna utställningen [världsutställningen 1878].

  John Macallan Swan
 • Alla har påpekat att Edelfelt ser så rask ut, att han har "une mine superbe" [ser superb ut]; han känner sig också kry; tack vare Alexandra Edelfelts uppmuntran har han gott kurage.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelts gamla ateljé föreföll otroligt liten; soffan var ohjälplig; han måste köpa ny madrass, om han inte följer Monsieur Camuts råd och skaffar en hopfällbar säng; han kan sälja den gamla åt Gunnar Berndtson.

  Gunnar Berndtson Camut
 • Edelfelt träffade Otto Wallenius och en herr Uotila, som tänker söka in till École des Beaux Arts; Wallenius var tillgjord som alltid och sa att Edelfelt blivit så fet att han inte såg lika intressant ut som tidigare; Wallenius har piano och spelar mycket bra.

  École des Beaux-Arts Otto Wallenius Aukusti Uotila
 • På eftermiddagen fick Edelfelt besök av Guglielmo Bracony, Walter Runebergs marmorhuggare, som kom för att fråga efter sin patron; han tyckte Edelfelt såg kry ut och kallade honom lyckans gunstling; han försäkrade att Edelfelt har större framtid än alla andra nordbor som han har sett nere i Rom.

  Rom Walter Runeberg Guglielmo Bracony
 • Edelfelt gick och såg på sin nya rymliga ateljé med Otto Wallenius; han flyttar dit följande dag; conciergens [vaktmästarens] hustru är hygglig och enligt Pierre Petit Gerard mycket tjänstvillig; hon blev glad över att Edelfelt blev hyresgäst; hon menade att hans ateljé är ur konstnärlig synpunkt den bästa i gården, ljus och utan reflektioner.

  Pierre Petit-Gérard Otto Wallenius
 • John Macallan Swan rådde Edelfelt enträget att börja på med den stora tavlan, och att göra den bra, inte skynda för att få den med till den ena eller andra utställningen; en medelmåttig tavla gör lika lite effekt på en världsutställning som på en Salong, medan en god tavla väcker uppseende var och när som helst; Edelfelt måste börja med något manligt och duktigt; han är för god för att måla boudoirer eller barnkammarscener.

  John Macallan Swan
 • Edelfelt läste Alexandra Edelfelts upprop till kvinnorna i Finland [troligen tidningsutklipp som hon sänt honom, inte själv skrivit]; han läste uppropet redan i de svenska tidningarna och tyckte det var ovanligt väl skrivet och kom till slutsatsen att Robert Lagerborg måste vara författaren.

  Finland Alexandra Edelfelt Robert Lagerborg
 • Tidningen "Le bien public" har sänt Edelfelt två listor för Adolphe Thièrs monument; han funderar på att sända den ena listan till Robert Castrén i Finland.

  Finland Adolphe Thiers Robert Castrén
 • Resan från Helsingfors blev dyr, med värdshusräkningar i Åbo, Stockholm och Köln, samt inköp av hatt, handskar och halsdukar.

  Helsingfors Åbo Stockholm Köln
 • Det skall bli roligt att höra vad Alexandra Edelfelt tyckte om Trebelli och hur det gick med kalaset; mycket "räipälä" skall det bli för att uppväga besväret.

  Alexandra Edelfelt Trebelli
 • På tåget träffade Edelfelt en schweizisk bonne [barnpiga], som sett Uchtomskis och Walléenerna i St Moritz; hon tjänade hos en amerikan, som var gift med en dam från Cuba.

  Sankt Moritz Kuba Emil Walleen Catharina Margaretha Walleen Mikael Walleen Esper Uchtomski
 • Paris är lugnt; ingen revolution, det har reducerats till en ministerkris; Alexandra Edelfelt vet att ingendera sidan fått någon egentlig seger i valen, men republikanerna har fortfarande majoritet i kammaren; *Edelfelt hälsar till syskonen och alla bekanta.

  Paris Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt