Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) ateljéer brev danska danskar dialekter ekonomi franska hantverkare hyresbostäder inredningar italienare italienska kalas kläder konstnärer krig kungar landskap (fysiska helheter) musik nationalism pensionat politik presidenter regeringar rysk-turkiska kriget (1877-1878) ryssar sällskapsliv skulptörer språk studier (studieinnehåll) svenska tavlor teater turkar väderlek

Paris torsdag d. 25 okt. 73
Älskade Mamma
skor sedan det en dålig ända för der ganske är
des allt jag har han
brefskrifningar
f. af
md
sfruk

de
i Bd
kola

möblerad.

få sådan i att se
egår mig en förefallen, som
der särde
fa mulet som lifs enden förd en
Verld.
vrig så till första slags lärftaraf står
diera seger
i sin natan listing rysliga i fulla af
sterning
hara teckningar samma inskrater,
mig se som färgerligt orde frun kilar
t
sin mina granner än sorgergen röda mig
satt hela flicka 3 dagen ring med om jag upp dame
agligen – det finna men en tråkig


icke Kiki som ljusta för fina
Velag karlar dang är nedra på skilnation
och der guider det. Hon vill som nättet icke om
ger fånig till som på dagen
hejderna


begärde 75 frans för att stryka rummet och fernissa
golfvet. Detta finner jag emellertid korribelt dyst
och har i dag stämt möte med en concierge som
bedrifves plankstrykeri som amatör och sålunda har
går af för billigare. Att med mina ytterst på studier
betäcka väggarna är omöjligt, lika så ogörligt synes det
ett låta ateliern vara i sitt nuvarande skick, goda
rad äro derföre af noden. – Att rummet är stort och
dagarna god derom har jag öfvertygat mig, och att
jag mycket väl kan afskara ett hörn af rummet
och deraf göra sängkammare, är också säkert. – Hvad
min möbelhandet, beträffar så har jag fått en rigtigt
god divan till det särdeles låga priset af 30 frcs.
köpt de en ny madrass d. 25 fr. gröna förhängen
för 6 frcs o. s. v. – Då jag låter fernissa golfvet och
Vidare ämnar låta bana det 2 ggr i veckan, så
behöfvers inga mattor och jag kan sålunda kanska
med städer hans hjelp komma till realiserandet
af en af mina käraste drömmar – en atelier den
det ej sammar. – Det är förfärligt hvad målare
gått i alla de stumpor jag lemnade här under som
maren – jag gaf fem par åt tvätterskan, men jag
tror ej att hon med all sin konst skall kunna göra
något af dessa markbon. – Nu nättarne har jag jag
sofvit i ett godt rum här i Rue Bonapart 24. och om
dagarna varit med på språng. – En afton var jag
hos Bracony, se italienska marmorhuggare, som
nyligen gift sig med en danska och stylet till
Paris. Jag var der med Wallenius, der sjöngs och
spelades hela aftonen, lättes franska italienska och
danska om hvartannat. Eliel Aspelin med
fru äro här, och då jag en eftermiddag sprang
det
fa
ter
rik
har
fr.

det upp blef jag bjuden på middag hos den
familj der de bo – en jurist, hvars fru skrifver
teaterpjeser och har någon pensionärer. Aspelins
rika österbottniska är hvarken vacker eller treflig
han sjelf skall nu egna sig åt studian af den
franska konsten, och ämnar uppehålla sig här
hela vintern. Wallenis är nu, genom mina
försorg introducerad i Gérômes atelier. – Alla
mina bekanta har jag träffat såväl utom som i ateliern
queldry har gjort utmärkta landskapstudier i Vogeser
na, Max håller på med en mindre tafla o.s.v.
I går afton hade jag stor lust att gå på theatern,
och det var min mening att gå till Operacomique
men som jag kom för sent vände jag om och strök
in på Palais Royal der jag skrattade rätt godt.
Pjesen, af den nyligen sade Th. Barrière, var så
re tordre de rire", – och spelet så som endast ser det
här i Paris. – Till förskönandet af min person och komplare
randet af min toilette har jag endast köpt en schangti
halsduk och en paraply. – Jag var nu dag uppe i Sar-
genti atelier. Han sjelf var ännu i San Remo, men
hans Bolagert, Beckwith berättade mig att herrskapet
skulle stanna vintern öfverdernere, men att deremot
Lustins redan vore i Paris, för att stanna vintern
öfver. – De ha trifts godt i Wien, men lära så
funnit lifvet för dyrt. – Mamma förstår att
man under förhållanden sådana som de när
varande i kan samla sina tankar till
att komponera taflor. Min skizz är ännu
ogjord ty värr. Några teckningar till ha alls
fort saken framåt. – De sista dagarna har
det dessutom plaskregnat, och alla färder till
utkanterna af stiden, der alla butiker för
ccasion" befinna sig, ha derigenom blifvit för
svårade. Ett par fåtöljer skulle jag få på ett
ställe till 15 frcs stycket. –
nu gäller det att

få ett större bord – Ack, tro ej att jag vill
breda lyx omkring mig – enkelt men smakfullt
se der mitt motto, och jag kan ej just kalla
det smakfullt att ha en atelier som ser ut som
ett ställ. – Jag ångrar nu litet smått att
jag ej tog en atelier här i gården, som stod
och ännu står att hyra till 800 frcs. – Der
finnes ett rum bredvis, och taget är som bekan
mycket centralt – Men i somras tyckte jag att 800
ma var en ryslig summa, nu ser det ut som
om det här blefvo lika dyrt med reparationer och
flyttningskostnader – (sjelfva flyttningen af sakerna
kostade blott (frs. Om några ögonblick kom-
mer conciergen målaren och jag skall då i hans
sällskap ge mig af till Bd Montpamasse.
somerset, den engelska strofilen, är nu min
ej de som bo
granne, för resten känner
i huset. Kunde jag blott få det så trefligt
att jag icke vore frestad att gå ut på
paféer och nogen, och kunde arbeta bra, så
gjorde distansen ingenting till saken. Jag
hoppas, att jag med ännu litet bråk och
kostnader, dock kan få mitt blifvande logis
menskligt. Det vore visserligen ett sätt att
bo på hotell, och det kan jag ju göra ifall
det blefve för kallt, men saker sådana som
golfvets och väggernan upp hjelpande måste
ju i alla fall föregå. – Nu farväl, älska
de goda Mamma – hvad det är för en skillet
att komma hemifrån der man har allt så oro
och der Mamma sörjer för en, mot att komma hit
som en nybyggare i californien och sköta om det
ed att tro
största som det minsta, jag
sin nydda i ödemarken. – Tusen helsningar frar

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt hade utan särskild anledning på känn att han skulle få brev av Alexandra Edelfelt, vilket han också fick, deras tankar möts även i avseende å brevskrivning.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har ännu inte installerat sig i nya ateljén på Boulevard Montparnasse 81; där är oerhört smutsigt; proprietairen [husets ägare] Madame Veuve [änka] Fontanelle bryr sig inte om hennes hyresgäster bor i svinstior eller stall bara hon får in hyrorna genom sitt ombud Monseiur Palliard.

  Fontanelle Henri Paillard
 • Edelfelt letar efter någon som kan stryka väggarna och fernissa golvet; han har inte tillräckligt med studier för att täcka väggarna, och att låta ateljén vara i sitt nuvarande skick är inget alternativ; rummet är stort och dagern är god; han kan avskära ett hörn av rummet till sängkammare; han har köpt en divan, madrass och gröna förhängen; det behövs inga mattor om han fernissar golvet och låter det bonas två gånger i veckan; med städerskans hjälp kan han kanske realisera drömmen om en ateljé där det inte dammar.

 • Malen har gått i alla strumpor som Edelfelt lämnat kvar under sommaren; tvätterskan kan knappast göra något åt dessa maskbon.

 • Edelfelt har sovit i ett rum på Rue Bonaparte 24.

 • En kväll besökt Edelfelt med Otto Wallenius italienaren Guglielmo Bracony, Walter Runebergs marmorhuggare, som nyligen gift sig med en danska och flyttat till Paris; det sjöngs, spelades och talades franska, italienska och danska om vartannat.

  Paris Walter Runeberg Guglielmo Bracony Otto Wallenius Maria Bracony
 • Edelfelt åt middag med Eliel Aspelin och hans fru hos den familj där de bor; mannen är jurist och frun skriver teaterpjäser och driver pension; Aspelins rika österbottniska är varken vacker eller trevlig; han stannar hela vintern för att studera den franska konsten.

  Eliel Aspelin-Haapkylä Ida Aspelin-Haapkylä
 • Edelfelt har introducerat Otto Wallenius i Jean-Léon Gérômes ateljé.

  Jean-Léon Gérôme Otto Wallenius
 • Edelfelt har träffat alla sina bekanta; Ferdinand Gueldry har gjort utmärkta landskapsstudier i Vogeserna; Max Faivre håller på med en mindre tavla.

  Vogeserna Ferdinand Gueldry Maxime Faivre
 • Föregående kväll ville Edelfelt gå på teater; han kom för sent till Opera Comique och gick därför till Palais Royal, där det gavs en pjäs av Théodore Barrière; pjäsen fick honom "à se tordre de rire" [att vrida sig av skratt] och spelet var som man bara ser det i Paris.

  Paris Opéra-Comique Théâtre du Palais-Royal Théodore Barrière
 • Edelfelt har köpt en "schangtil" [stilig] halsduk och ett paraply.

 • Edelfelt var till John Singer Sargents ateljé; Sargent var fortfarande i San Remo; hans "bolagist" [rumskamrat] Carroll Beckwith berättade att herrskapet Sargent skulle stanna över vintern i San Remo; Austins var däremot redan i Paris och skulle stanna över vintern; de hade trivts i Wien, men livet där var för dyrt.

  Paris Wien San Remo / Sanremo John Singer Sargent Carroll Beckwith FitzWilliam Sargent Sarah Austin Elizabeth Austin Mary Austin Mary Sargent Ivers James Austin
 • Under de närvarande omständigheterna kan Alexandra Edelfelt förstå att Edelfelt inte kan samla sina tankar till att komponera tavlor; det har plaskregnat och han har inte kunnat åka till utkanterna av staden där det finns butiker för "occasion" [utförsäljningsbutiker]; han har fått erbjudande om fåtöljer och letar efter ett större bord; han vill bo enkelt men smakfullt; han ångrar lite att han inte tog en ateljé, med ett rum bredvid i sitt gamla hus; hyran på 800 francs kändes för hög i somras, men det verkar bli lika dyrt med reparations- och flyttkostnaderna; inom kort kommer conciergen [vaktmästaren] som utför målaruppdrag och de skall tillsammans åka till Boulevard Montparnasse.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt är granne med "den engelska strofilen [stofilen]" Richard Gay Somerset; i övrigt känner han inte de som bor i huset.

  Richard Gay Somerset
 • Edelfelt hoppas att han får det bara så trevligt att han inte frestas gå ut på kaféer och nöjen, samt kan arbeta bra; ett alternativ vore att bo på hotell om det blev för kallt, men han måste i varje fall förbättra väggar och golv.

 • Det är en skillnad att komma hemifrån där Alexandra Edelfelt sörjer för Edelfelt, till att själv behöva sköta om allt som en nybyggare i Californien.

  Kalifornien Alexandra Edelfelt
 • *Wille Wallgren och Ernst Nordström har ännu inte anlänt.

  Ernst Nordström Ville Vallgren
 • *Det skall bli roligt att höra om kalaset; vad de åt och talade om; hur mycket bråk [besvär] Alexandra Edelfelt hade.

  Alexandra Edelfelt
 • *Man förhåller sig mycket neutral till kriget; alla är eniga om att turkarna inte har rättighet att leva som nation; Rysslands anseende har sjunkit och man anser att Rysslands administration sköts av tjuvar och att det behövs stora sociala reformer innan det har rätt att tala om sig självt som representant för den europeiska civilisationen.

  Ryssland
 • *Man är fortfarande arga på Patrice de Mac Mahon.

  Patrice de Mac Mahon