Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

besök brev drycker förläggare gravyrer Gud insekter läkemedel mat sjukdom (tillstånd) tjänstefolk

Paris d. 9 nov 77
Älskade Mamma!
bref var för mig ett bättre lär
Mammas
hemedel än alla de droquer och tisaner
hvarmed doktorn belästat mitt bord. –
som
Jag befinner mig alldeles bra, sånar
på tottheten, som är stor, dels tillföljd af
brist på starkar de fölla sedan måndagen,
Lels emedan jag sittats förskräckligt, under
gått koppning, och i går hade en stor spanskflu,
att dras med. Doktorn säger uttryckligt.
att denna lindriga pleureire (vatten i lung
säcker ej är farlig och aldrig varit det
och att mitt bröst för resten är icke allenast
Sedan spansk
utan skära utan t. o. m. godt
flugen fått draga sitt i hela dagen skars
klären opp i går afton och derifrån kom
ofantligt mycket vitten – så att handdukar
skjortan och la kant voro genomblötta
känner i dag alls inga plågor
tag
har ingen feber, ingen hufvudvärk och
appetit – men får tyvärr blott mjölk
gör
och buljong med ett eller annan socker bröd till

Huru länge detta skall raska vet jag ej
men jag hoppas att jag om några dagar åter
skell få stigi upp. – Jag försöker att finna
mig i mitt öde och frågar om det är ett
Guds stroff för mitt öfver mod att börja på
med en så stor tafla. – Conciergens
hustru är alldeles makalös och af de lande
man som varit här är Wallerns både den
mest praktiska och omtänksammaste. Vet
Mamma att jag tror att detta onda var
börjadt redan i somras ty det stygn
jag då talte om kändes fullkomligt som
det jag fick i tisdags. – En verklig
förargelse har jag haft med Regniers
graver af min tafla – Sedan R, trots mina
flitiga uppmaningar ej fått ett korrektur och
at händerna, har han ej på en vecka visit
sig för mina ögon, och jag som sjuk varit för-
hindrad att gå till honom – och då får jag i dag
veta af en Rs hejduk att korstedt i söner
telegraferat att såvida ej R. genast afsände
Klossen, betalningen skulle instället. Således får
jag alls ej se hur gravyren blir och har alls
– Blir den dräglig är
ej kunnat retouchera den!
det mera lycka än konst. – Petit Girard,
är ännu ej kommen, men borde anlände
morgon. Bourcain o. Gueldry ha varit här
och helsat på mig.
Helsa hjertligt alla, vänner och frände
och såg att jag är vid godt mod

fastän detta intermerro intet är så trefligt
precis. Kyss Anni och fröken B och många
helsningar till Wallgren, Tante Gadd Tajta o. a.
oroa sig nu inte, Mamma för min skulle
jag är ju så godt som återstäld, blott jag
får krafterna åter. Jag har icke fallet
af ännu, så att den helsans stampel
som jag bar på mitt anlete, och som var
Mammas stolthet, kanske ännu icke
försvinner efter denna sjukdom –
Gud välsigne Eder
Mammas egen Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Alexandra Edelfelts brev var bättre läkemedel än medicinerna och brygderna som doktorn kommit med; Edelfelt har det bra, men är trött till följd av brist på stärkande föda, han har svettats förskräckligt, undergått koppning och föregående dag dragits med en stor spansk fluga.

  Alexandra Edelfelt Ernest Delbet (osäker koppling)
 • Doktorn säger att denna lindriga pleurésie (vatten i lungsäcken) inte är farlig; sedan spanska flugan fått dra i ryggen hela gårdagen, skars blåsan upp på kvällen och därifrån kom ofantligt mycket vatten; idag känner Edelfelt inga plågor och har god aptit, men han får bara mjölk och buljong med sockerbröd till.

 • Edelfelt försöker finna sig i sitt öde och frågar om det är Guds straff för hans övermod att börja med en så stor tavla?

 • Conciergens [vaktmästarens] fru är makalös; av landsmännen är Otto Wallenius den mest omtänksamme och mest praktiske; Edelfelt berättar för Alexandra Edelfelt att han tror det onda börjat redan i somras; det stygn han talade om då, kändes på samma sätt som det han fick i tisdags.

  Alexandra Edelfelt Otto Wallenius
 • Edelfelt har haft en verklig förargelse med Regniers gravyr av hans tavla; han hinner inte se eller retuschera den före den sänds till Norstedt & Söner.

  Antony Régnier (osäker koppling)
 • Pierre Petit Gerard torde anlända följande dag.

  Pierre Petit-Gérard
 • Ferdinand Gueldry och Gustave Bourgain har hälsat på.

  Gustave Bourgain Ferdinand Gueldry
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt kyssa Anni och fröken B (Berta) Edelfelt; han hälsar till Georg Wallgren, Tante Adèle Gadd och Tajta (Fredrika Snygg); han ber Mamma att inte oroa sig; han ber Gud välsigna dem.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt Fredrika Snygg Georg Vallgren