Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

besök dieter drycker ekonomi finländare läkare läkemedel mat sjukdom (tillstånd) svenskar

Paris d. 11 nov. 77
Älskade Mamma!
Jag börjar bli otålig och led vid att till
gör det går långsamt men säkert med
tillfricknan det. Jag har sofvit
natt, och här som sagdt, hvarken
just i
feber eller plågor. Doktorn, som var
här i morgse påstod att vattnet i
högra lungsäcken sjunkit ungefär 4 tum
och att resten skulle fås bort dels med
arinen dels med Annie en spansk fluga
Den som jag haft börjar nu 3 marin
och helnd. – Cederström och Runeberg
voro här i går hela e.m. och rådde mig
att rådfråga en härvarande svensk läkare
för att kontrottera Mr Dellets åtgörande
Det kan ju vara bra att få höra
2nes åsigt om saken. En sådan
atur – då alla må bra, då finnes
här alltid ett halft dussin finska
läkare, men då någon får den minsta

krämpa, då kan man lita på att de
ej äro i Paris. Huru var det ej i somras
Holmberg) hann resa bort några dagar
innan Berndtson blef sjuk. Mme
Jacquinot och Pauline voro för ett
ögonblick sedan här (var det icke var
ligt af dem?) och Wallenius tog emot
dem ute i korridoren, ty här vare är
det omöjligt med nattstolar o.d.
F.n. är Ernst Nordström här.
Jag hostar mycket litet och ändå
lätt. Nu skall jag ära i med en tinn
på korsbärsstjelkar som icke smakar
bra. För resten får jag bouillon och
tapi dia, vin i vatten o mjölk. –
Det fordras moraliskt mod för att
intet knota öfver en otur sådan som
min, isynnerhet då man är tillräckligt
frisk för att inse det förargliga
i saken. – Älskade Mamma, hvad det
vore roligt att ha Mamma här på
en
Lah
haft
icke
ender
och
lig
att
göras
stra
Morbr
från

en stund.
Läkaren säger att hvarje af hans talerade
haft utmärkt veckan, och jag tviflar
icke derpå – men han förefallet mig van
endera utomordentligt samvets gram eller
också litet charlatan eller rättare sagdt vig.
tig och gifvande sig min af den det gjort
underkur. – Det här nöjet kommer
att kosta pengar – men hvad skå man
iras"?
Strama och kyss Anni och lilla B. – helsa
Morbror G. – Tante Gadd Wallgren m. fl.
från
Mammas egen
Atte.
mycket kryare än i går.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Tillfrisknandet går långsamt men säkert; doktorn påstår att vattnet i högra lungsäcken sjunkit cirka 4 tum och att resten skulle fås bort med urinen och ännu en spansk fluga.

  Ernest Delbet
 • Gustaf Cederström och Walter Runeberg har hälsat på; de rådde Edelfelt att rådfråga en svensk läkare för att kontrollera Monsieur Delbets åtgärder.

  Walter Runeberg Gustaf Cederström Ernest Delbet
 • Var är de finska läkarna när man behöver dem?; i somras hann Axel Fredrik Holmberg resa från Paris några dagar innan Gunnar Berndtson blev sjuk.

  Paris Gunnar Berndtson Axel Fredrik Holmberg
 • Madame Jacquinot och Pauline Ahlberg var på besök; Otto Wallenius tog emot dem ute i korridoren.

  Pauline Ahlberg Jacquinot Otto Wallenius
 • Ernst Nordström är där.

  Ernst Nordström
 • Edelfelt skall dricka en tisane [brygd, infusion] på körsbärsstjälkar; i övrigt får han buljong och tapioca, vin, vatten och mjölk.

 • Det fordrar moraliskt mod för att inte knota över Edelfelts otur; det vore roligt att en stund få träffa Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt
 • Sjukdomen kommer att kosta pengar; doktorn verkar vara endera samvetsgrann eller charlatan, eller rättare sagt viktig av sig; han säger att varje läkemedel har haft utmärkt verkan.

  Ernest Delbet
 • Edelfelt som känner sig mycket kryare än föregående dag ber Alexandra Edelfelt hälsa till Anni och lilla B (Berta) Edelfelt, Morbror Gustaf Brandt, Tante Adèle Gadd och Georg Wallgren.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Georg Vallgren