Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

Gud läkare läkemedel sjukdom (tillstånd)

Paris d. 12 november – 77
Älskade Mamma
I går på aftonen kom den svenska
läkaren som Cederström rik om
derat de.
Nordström. – Han undersökte noga mitt bröst
och diagussen var fullkomligt densamma som
den franske läkaren gjort d.v.s. att vatten
ännu fanns i nedre spetsen af högra lung-
säcken. Han påstod, utan att vilja ned-
sätta M. Delhet, att hans laxativer m. m.
skulle trötta mig alltför mycket och i
det hela tagit tjena till bra litet och rekom
menderade kinin och jern samt mera stärkande
mat och dryck. Då dessutom M. Dilbet
kommer 2 ggr dagligen utan att detta
af behofvet påkallas, rådde mig såväl
Wallerius som min ovärderliga conciers
som redan länge tyckt att Mr Dilbets
räkning skulle bli mycket stor då h
o att öfvergifva Delhet
troligen beräknar 5 frcs gången
så dessuto
sjukdomens gång numera är fullkomligt
tyggad, kan ju Nordström ej mera göra

mig så illa. Det fordras blott, tid
och tålamod! – Sjelf var jag för rädd
att säga det att M. Delhet, men concier
gens kusten gjorde det på ett så lyckligt
sätt att M. Dilbet alls ej blef förargade
Hon sade honom näml. att jag fått en
vän och landsman som är läkare hit till
Paris, och att denna erbjudit sin tjenst
Gratis. – Jag vet ännu ej hvad jag skall betala Delhet
pa, kry och rasa känner jag mig och
dock lär jag få ligga här Annie en
vecka, mitt arbete blef uppskjutit på
åtminstone 3 veckor – hvad det är
grymt.
Gud vare dock tack och lof att
det icke var t.ex. lungen flammat
och att denna skuritis i det hela
varit ganska lätt
Herren Gud gifve mig tålamod
undergifvighet och styrka!
Jag är trött och vågar ej skrifva
längre – farväl, således – tusen
helsningar och mina varmaste
A
hem

känslor och tankar till det älskade
lemmet.
Mammas egen
Atte.
Jag väntar hvar minut att Rune-
berg skall komma och ge ett godt
lätt.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Den svenske läkaren Nordström som Gustaf Cederström rekommenderat har besökt Edelfelt; Nordströms diagnos var den samma som den franske läkaren gjort, d.v.s. att vatten ännu fanns i nedre spetsen av högra lungsäcken; Nordström ansåg att Monsieur Delbets laxativ inte var effektiva, utan rekommenderade kinin, järn och mera stärkande mat och dryck; både Otto Wallenius och conciergen [vaktmästaren] rådde Edelfelt att byta läkare, i synnerhet som Delbets räkning verkade bli mycket stor; conciergens hustru meddelade Delbet beslutet då Edelfelt inte vågade; hon sa att Edelfelt fått en vän och landsman som är läkare till Paris, och som erbjudit sina tjänster gratis.

  Paris Gustaf Cederström Otto Wallenius Ernest Delbet Nordström
 • Det är grymt att Edelfelts arbetet skjutits upp åtminstone 3 veckor.

 • Gud vare tack och lov att det inte var lunginflammation och att denna pleurésie [lungsäcksinflammation] varit ganska lätt; Edelfelt är trött och tar farväl.

 • Edelfelt väntar på att Walter Runeberg skall komma och ge ett gott råd.

  Walter Runeberg