Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer besök brev dieter drycker ekonomi familj (fenomen) finländare läkare läkemedel mat sjukdom (tillstånd) sjukskötare tjänstefolk

Paris d. 14 november 1877
Älskade Mamma!
Jag ligger här och väntar på de Nordström, som
skulle komma i dag. Tack vara kinnet han skref
åt mig sof jag ganska godt i natt, ungefär
3 timmar, ehuru jag då och då blef väckt af
oljud på gatan. Walter Runeberg och Bracon
gingo just nu härifrån WR. sökte trösta mig
ned att sådana uppskof i arbetet som
detta drabba alla menniskor, ehuru olika
former, och sade att om han räknade 3 år.
af de sista sju tilländalupna såsom fullkomligt
förlorade för arbetet så öfverdrif han icke
så mycket hade familjeomsorger sjukdom
och oro inkraktat på hans tid.
väntar med otålighet på doktorn
fa
för att få veta hvad jag får äta
bouillon och mjölk i evighet börjar bli litet
en formigt
En lycka var det att jag hade hun-
med flytta hit in innan jag sjuknade.
1° emedan ateliern är stor och luftig

och torr och 2. emedan jag icke skulle
ha fått en sådan skötsel som den af
min conciergska med mindre jag tagit
en barmhertighetssyster. Mina landsmän
hafva varit utmärkt vänliga mot mig
I natt låg Uotila här – i dag är det
Wille Wallgren som har tusen. Nordström
och Wallerius ha försummat sitt arbete
i Paris,
för min skull.
Nordensköld här varit här (och roat
sig med Runeberg, så att denna nu såg
liket mera uppiggad ut än annars –
Hans huskan hostar honom dugtiga
pengar med resor och allt – och jag tror
att detta äfven bidragit till att ned-
stämma hans lynne.
Under hela sjukdomen har jag hastat
mycket litet, och som sagdt haft feber
endast de två första dagarne
Att jag ännu känner mig trött
är ej att undra på, då man

betänker att det är mer än en vecka
jag leget till sängs och derande genom-
gått sådana torturer som hoppning,
en enorm spansk fluga två purgativer-
Sedan
och så litet stärkande förda.
Ja, nog borde denna lektion lära mig
att undvika förkylningar och uttröttande
promenader som resten. Skada blott att
man alltid är klok efteråt.
En varm omfamning och tusen helsningar
från
Mammas egen Atte.
. Mamma ser ju att jag ännu icke
tappat modet!
P. d. 12 Hurra. Jag har fått
Mammas bref – Tusen tack för de
välsignade brefven. Ack Mamma
tror mig sitta vid Staffliet, så

ja, så är det tyvärr icke, men det
blir väl så en dag! Hopp och mod.
Tack för brefvet ännu en gång – Skrif
ofta s
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt väntar på doktor Nordström; kininet gjorde att han sovit gott under natten.

  Nordström
 • Walter Runeberg och Guglielmo Bracony har hälsat på.

  Walter Runeberg Guglielmo Bracony
 • Walter Runeberg försökte trösta Edelfelt med att uppskov i arbetet drabbar alla i någon form; familjeomsorger, sjukdom och oro har inskränkt på Walter Runebergs arbete de senaste åren.

  Walter Runeberg
 • Edelfelt väntar otåligt på doktor Nordström; han vill veta vad han får äta; buljong och mjölk börjar bli lite enformigt.

  Nordström
 • Det var en lycka att Edelfelt hunnit flytta in innan han insjuknade; ateljén är för det första stor, luftig och torr; för det andra skulle han inte fått sådan skötsel som av conciergens [vaktmästarens] hustru, med mindre än att han anlitat en barmhärtighetssyster.

 • Edelfelts landsmän har varit mycket vänliga; senaste natt låg Aukusti Uotila över, denna natt är det Wille Wallgren; Ernst Nordström och Otto Wallenius har försummat sitt arbete för hans skull.

  Ernst Nordström Ville Vallgren Otto Wallenius Aukusti Uotila
 • Adolf Erik Nordensköld har varit i Paris och roat sig med Walter Runeberg; de stora hushållsutgifterna bidrar till att göra Runeberg nedstämd.

  Paris Adolf Erik Nordenskiöld Walter Runeberg
 • Under sjukdomen har Edelfelt hostat mycket lite och haft feber bara de två första dagarna; hans trötthet kommer sig av att han legat till sängs och genomlidit tortyrer som koppning, en enorm spansk fluga, två purgativer och så lite stärkande föda; denna lektion borde lära honom att undvika förkylningar och uttröttande promenader.

 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts brev.

  Alexandra Edelfelt