Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer besök brev dieter drycker ekonomi finländare framtid Gud läkare läkemedel mat sjukdom (tillstånd) vänner viner

fredagen d. 16 nov. 1877
Älskade Mamma,
I dag har här varit stor cour – kan
rater från ateliern, landsmän, och sist och
slutligen Mannerheim. Denna kom redan i
går och blef ytterst förbluffad öfver att
finna mig till sängs. Han har dessutom
haft otur med Nordenskiöld, till hvilken
han telegraferat att stanna, men som
inte fått depeschen och rest. Manner
heim hemtade mig i dag två buteljer
extra fint bourgogne – Så nu har jag
så riktigt med vin att jag kunde öppna
butik. Han var i går afton tillsam-
mans med Runeberg, men sade att
han rigtigt räknat på att sällskapa
med mig under de några dagar han
dröjer här. – Också har erbjudit sig att
göra en studie af mig i min säng-
men känner jag honom rätt blir det
ingenting af.
Med otålighet väntar jag Nordström
läkaren, som borde komma i dag,

för att få höra huruvida sjukdomen
förändrats eller ej. – Den andra lå-
karen Dr Delbet har nu sändt sin
räkning jemnte goda råd. Den förra
lyder på 70 frcs för 14 visiter.

hens
Ack hvad detta äro onödigt bort-
kartade, skulle man. Tycka, isynner-
het som hela Delhets kur, enligt
Nordströms utsågo gjort ofantligt litet
till tillfrisknandet.
Skulle jag blott då och då få
se Mamma, prata med Mamma och
höra Mammas tröstande ord, så skulle
jag icke finna tiden så lång som
nu. Dagen går nog, ty då är här
vanligtvis mycket folk, vänner
och bekanta som äro så goda och
tilla in till mig, men på aftonen
återkommer mina sorgliga fantasier
Min tafla försummad, en skön
framtidsdröm tillintetgjord, jag
sjelf sjuk, Mamma orolig – se
der de spöken som plåga mina

tankar. – Emellertid må vi tacka
Gud att det ej blef farligare än
det verkligen blef
Delbets råd gå ut på att
ännu ytterligare plåga mig med
spansk flugor, pureativer och dylikt.
Nordström påstår att allt detta
möjligtvis kan hjelpa men helt säkert
utmattar kroppen, hvars krafter för
all det måste hållas uppe.
kyss och krama Anni och Butti
helsa Wallgren Morbror 9 och alla
från
Atte.
Jag väntar med otålighet bref
från Mamma, svar på de bref jag
skrifvit sin jag blef sjuk.
Såväl mina kamrater som Mannen
helm o. Runeberg säga att jag ännu
icke ser på långt när så skral ut
som i somras förrän jag för hem. –
Nu åter jag ägg, dricker mjölk och vin och

förtär de präktigaste biffstekar, så
att min embonpoint småning om
borde återkomma.
Sedan Nordström gaf mig känn
sofver jag ypperligt om nätterna.
i natt 8 timmar med ens.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Idag har varit stor cour [hållit hov]; kamrater från ateljén, landsmän och Carl Mannerheim har besökt Edelfelt.

  Carl Mannerheim
 • Carl Mannerheim kom redan föregående dag och fann till sin överraskning Edelfelt i säng; Mannerheim hade också otur med Adolf Erik Nordenskiöld, som rest före han anlände; Mannerheim hade i dag med sig två buteljer extra fint bourgogne; föregående kväll hade han tillbringat med Walter Runeberg.

  Carl Mannerheim Adolf Erik Nordenskiöld Walter Runeberg
 • Rafael de Ochoa har erbjudit sig att göra en studie av Edelfelt i sin säng, men det blir nog inte av om Edelfelt känner honom rätt.

  Rafael de Ochoa
 • Edelfelt väntar med otålighet på doktor Nordström för att höra om sjudomen förändrats eller inte.

  Nordström
 • Doktor Delbet har sänt sin räkning, samt goda råd; räkningen lyder på 70 francs; Edelfelt tycker pengarna är onödigt bortkastade, då Delbets kur, enligt Nordström, bidragit ofantligt lite till tillfrisknandet.

  Ernest Delbet Nordström
 • Tiden skulle inte bli så lång om Edelfelt fick ha Alexandra Edelfelt hos sig; på dagarna får han många besök, men på kvällarna återkommer hans sorgliga fantasier; hans tavla är försummad, en skön framtidsdröm tillintetgjord, själv är han sjuk och Mamma är orolig; de får ändå tacka Gud att det inte blev farligare än det blev.

  Alexandra Edelfelt
 • Delbets råd går ut på att ännu ytterligare plåga Edelfelt med spansk flugor, purgativer och dylikt; Nordström påstår att detta möjligtvis kan hjälpa, men helt säkert utmattar kroppen.

  Ernest Delbet Nordström
 • Edelfelt sänder kyssar och kramar till Anni och Butti (Berta) Edelfelt; han hälsar till Georg Wallgren och Morbror Gustaf Brandt; han väntar otåligt på Alexandra Edelfelts svar på de brev som han skrivit sedan han blev sjuk.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Georg Vallgren
 • Kamraterna, Carl Mannerheim och Walter Runeberg säger att Edelfelt inte ännu ser så skral ut som i somras före han kom hem; han äter ägg, dricker mjölk och vin, samt förtär präktiga biffstekar, så att hans embonpoint [fetma] småningom borde återkomma.

  Carl Mannerheim Walter Runeberg
 • Sedan Nordström gav Edelfelt kinin sover han ypperligt om nätterna.

  Nordström