Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

brev ekonomi läkare ortopedi proteser sjukdom (tillstånd)

Paris d. 27 nov-71
Älskade Mamma
Jag fick Mammas kurkomna bref
så sent att jag nu endast hinner
svara några ord. – Ack hvad jag gerna
velat bespara Mamma den oro, som utta-
lar sig i hvarje rad af brefvet.
I natt var jag första gången ensam,
och har likaså varit alldeles solo
i dag. – Tråkigt är det visserligen
ibland, men ändå ett himmelrike mot
att ligga mellan lakan, sjuk i feber.
Annars ha, som sagdt mina bekanta
varit utmärkt vänliga. – I dag har
jag dessutom hufvudvärk emedan kami-
nen eldats för mycket, något som tyvärr
alltför ofta händer, men som icke lär
kunna hjelpas, då engång ej får annat

än dessa små jernkaminer i Paris. –
Jag har räknat ut att om jag eldar
hela dagen (fr. 1/2 8 om morgon till 10
på aftonen) så kommer kol och vid
på 1.50 i dygnet ungefär 45 frcs
månader. –
Tack för Mammas tröst och uppmun
trätt i brefvet. De komma ännu väl
till pass, ty ehuru på bättringsvägen
får jag ännu sitta i civil arrest
och kan ej arbeta. Jag försökte att
rita perspektivet till min tafla
i dag morgon, men jag märkte att det
ej gick, jag var ännu för trött elle
lat, jag vet ej hvilket dera, för att
åstadkomma något ordentligt. Jag
läggar på min soffa och läser,
mest tidningar o.d..
De Nordström borde komma i dag
måtte han nu snart säga att
vattnet är helt och hållet borta.
Mamma frågar om hosta och
9

blodspottning – i början torr hostade
visit, men icke en droppe
blad har jag spottat upp.
Nu är hostan alldeles borta se-
dan en vecka, ingen ändtäppa,
endast en liten gene när jag drar
andan mycket djupt.
Jag tar nu in jern till alla
måltider samt 2 ggr dagligen ki
sin.
Tusen helsningar till alla dem
som varit så goda och tagit efter
mig,
Ack, genom denna sjukdom har jag
varit förhindrad att bestyra om
Segerstråles artificiella ben. – Säg
genom någon af s Holmberg att jag
nog kommer i nog hvad jag skall
fråga, men att jag glömt bandagen
namn – Måtte nu ej s. vara ledsen.
Det är ett sådant streck i alla beräkning
gar att ligga 3 veckor sjuk.
Mammas egen
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt fick Alexandra Edelfelts brev så sent att han bara hinner svara med några ord; han hade gärna velat bespara Mamma oron.

  Alexandra Edelfelt
 • Det var första natten Edelfelt var ensam, han har också varit helt solo på dagen; det är tråkigt ibland, men ett himmelrike mot att ligga sjuk mellan lakan; han bekant har varit utmärkt vänliga.

 • Edelfelt har huvudvärk på grund av att kaminen eldats för mycket; det kan inte åtgärdas då det i Paris bara finns små järnkaminer; han har räknat ut att utgifterna för eldning blir ungefär 45 francs i månaden.

  Paris
 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts uppmuntran.

  Alexandra Edelfelt
 • På morgonen försökte Edelfelt rita perspektivet till sin tavla, men han var för trött eller lat.

 • Doktor Nordström borde titta in på dagen; Edelfelt hoppas att vattnet helt och hållet är borta; Alexandra Edelfelt frågar om hosta och blodspottning; i början torrhostade Edelfelt, men han har inte spottat upp en enda droppe blod; han intar järn till alla måltider och kinin två gånger dagligen; han hälsar till alla som frågat efter honom.

  Alexandra Edelfelt Nordström
 • På grund av sjukdomen har Edelfelt inte kunnat sköta ärendet med Johan Viktor Segerstråles artificiella ben; han hälsar till Axel Fredrik Holmberg att han kommer ihåg vad han skall fråga, men att han glömt bandagistens namn.

  Axel Fredrik Holmberg Johan Viktor Segerstråle Mathieu