Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer besök bildkonstläroinrättningar biskopar bönder brev dieter döden Gud helgon italienare jul julklappar katolicism kläder konstföreningar kungar kyrkor lärare mat modeller (yrken) naturen professorer resor sällskapsliv sjukdom (tillstånd) snö studier (studieinnehåll) utseende väderlek vänner

Paris, söndag d. 6 Dec. 1873
Älskade Mamma
Förlåt detta skrultiga papper – men det håll.
regnar, så jag ej kan gå ut och köpa annat,
och jag skulle ju äkta mig att bli vår om
fötterna var Mammas sista ord i brefvet.
Den sorgliga underrättelsen om Robert Ehrn-
rooths död grep mig djupt. Utom de mån-
ga beröringspunkterna i hans och mitt öde
då jag hade tyfus i Rom, så känner det
så egendomligt att förlora en jemnårig, och
blått efter en kort sjukdom. Huru lätt skulle icke
såg nu kunna ha fått denna dödliga sjuk-
som? Kan jag rätt tacka Gud för att han
den första gången räddade mig från en hotande
då och den andra lär mig slippa med en
lingrigare sjukdom! Att Roberts död måste
verka alldeles som en revolution bland hans
syskon, är ju lätt att inse – Han, deras favorit,
rask och ung som tycktes vara så finner från sjuk-
dom och död. – Och så märker man, egendomligt
nog, att sjukdom och död existera, då de
trabba en sjelf eller någon af ens närmaste.
Före min italienska resa så hörde jag talas
om sjukdom och elände, såg likvagnar passera
och hörde klockorna inga själaringning, men utan
att någonsin kunna förutsätta att något dylikt
skulle handa någon af dem jag kände och älskade.
Att också vi skulle drabbas af död och sorg kunde jag
föreställa mig. – Ack, när jag kom hem och såg
hvad Mamma hade lidit för min skull, och såg
glödens stampel på Ellens tärda drag – då såg
je första gången huru förfärligt döden vår.

I går gick jag till Ecole des B. A. i akt och meni
att der träffa Gueldry – men fick i stället tag i han
andra jag Bourgain, som pinade och bad mig att
komma hem till dem och äta frukost. Som jag hade
tid till kl. 2, då jag hade Rendervous med Hotela,
togo vi en vagn att foro af. Madame Bourgain
den beskedliga menniskan lät göra åt mig skild
mat, som skulle vara helsosam, fastän jag försäkra
de att jag fick äta hvad som helst. De andra hade
grisstek med stekia poteter, och jag skulle äta felet
med ägg. – Vidare skulle jag varma fötterna sälla
mig
nära kamin o.s.v. – och fick så många goda råd,
Kl. 2 var jag upp hos Gérôme med Uotila. Så
naturligt det än är att jag skall följa med mina
landsmän, och presentera dem och hjelpa dem att kom-
ma in på sparen, så tråkigt är det att alltid på
samma svar: ingen plats. Gérôme var emellertid
hygglig och lofvade göra allt hvad han kan för att
ta emot hotila – mot reglementet, som blott tillåta
honom ha ett visst antal utländingar. I dag får jag
gå med Uotila till Ecole des Beaux Aris för att få honom
inskrifven som någon slags extraeled men om det ej
lyckas så få vi gå till Lehmann eller Bonnat.
Novila är fullkomligt nybegynnare, och jag förvånar
mig öfver att han med så klena grunder beger sig
ut. Han har aldrig tecknat det minsta antik – något
litet i konstföreningens antikskola och målat några kopia
ag visade nu
efte Munsterhjelm, det är allt.
skizzerna åt G. som tyckte att den sista var
den bästa, och sade att jag nu tryggt kunde "par-
tir la dessus" – endast om Ebba stenbock anmärkte
han att hon icke var elegant – då jag åter invände
att det var en katig och gammal fru. Chercher
toujours de lui donner en mouvement plus elegant.
Förresten pinade jag honom med frågar om hvad
figur, och fick således rigtigt reda på hvad han
tyckte. Om St Henrik tyckte han mycket, och
sade
färsk
och so
plan
bli
gjord
slags
kapa
hos
de
ha
är
sko
teck
icke
en
en
sade
Mi
börj
i N
hal
de
skkl
först
Part
ja
gefv
nu
jag
tensk
drag och

men
ee
var
de jag
märkte
avart
hercher
elses elegant.
hvad
I han
cket, och
eno
lan
sade flere gånger: C'est tres-bien, original et
saiskisant", ehuru han anmärkte att Henrik
och fatti voro fullkomligt lika stora och på samma
plan, samt att den ena eller den andra måste
bli hufvudpersonen. – Gérômes välvilliga yttrande
gjorde att jag var på utmärkt godt lynne hela
dagen. Med Bourgain, som väntat på mig i ett
Kafé, tog jag en vagn och begaf mig till operans
kostymier, Morin – der jag fann alla kostymer
till taflan precis sådana jag ville ha. Jag börja
de med att ta Carl 14. och får byta om när jag
vill för ett abounement af 30 frcs i månaden.
Der fanns flere att välja på, men jag valde åt Carl
1X en drägt bestående af brun röd sammets-pour på
med gråvinna sidenärmar, byxor lika som bracken – grå
stöflar ändå till kuret, cuirasse med lärstycken, stå
värja, bålte, blott och gult skärp och ljusgrå sammets
kappa med skinnbram – fraise kring halsen, grå kan
skar och guldkedja öfvettebröstet. Der fanns en vacker
kostym i grått och gult men den såg litet för mycket
seallraktig ut. Den jag nu får är af rigtigt goda tyger
icke något theaterskoj. – Gérôme rekommenderade mig
en modell Langrand, för Carl 11 – han har visst
inga mustascher, men klistra lösmustascher på honom.
sade G. – Jag skall nu gå ut och försöka få tag i dessa
munsjör L. som lär vara fet och blond. Jag skall
börja på att teckna Carl 145 öfvermorgon och får duken
i nästa vecka. – Det må gå hur det går – jag har ändå
halfva December, Januari, februari och Maris på mig.
Då jag frågade Gérôme hvilkendera han tyckte jag
skulle måla Carl 11 eller St Henrik sade han: måla
först den ena och så den andra, måla kanske ändå
Carl 12 först, och vänta med est helgon tills ni får
studier efter naturen. Så snart jag hinner skall
jag göra Mamma en teckning af dessa skärer, men jag ville
gerna se modellerna först – naturen är ändå det enda
som ger en rigtigt goda idéer. Hvem i verlden skall
jag på till Ebba stenbock? Den der italienskan Maria
Leuel är omkr. 35 år, mager och blek med maskerade
drag och stora bruna ögon, men jag vet ej om hon har

tillräcklig distination och kan bära kostymen.
Min goda, gamla vän Sini har kommit hit igen
Det var roligt att då jag i förrgår kom till Anna
finna Courtois, Dagnan och Sinci der – Jag föll sina
som halsen och han gaf mig korskyrs på sitt merdionen
sett. – Han kom direkt från kom der han kamperat
med Wencher. – Senare på afton kom han upp till mig
och såg min skizz samt gaf mig goda råd. – Framför allt
bör de söka uttrycket, rörelserna och l'effet general
och bry dig ej om att utföra kostymer och accessoner
öfver höfvan. Teckna derföre mycket innan de börjar
måla, och sök, sök dugtigt och länge de rigtiga ställning
garna! – Jag har infört en litet vågad idé, som
gör godt i kompositionen, ehuru jag ej vet om den i
historisk. För att fylla ett hörn har jag sagt det ett
kullstjelpt rökelsekar – Carl IX skulle ha stött till det
hittan. Kan man ej tänka sig att Flemings, som
voro Sigesmund tillgifna skulle ha något qvar af den
katolska ståten. Visserligen står det uttryckligen i
Rein att ljus, rökelse här och messkunder blefve af-
skaffade i Åbo Domkyrka på 1540 talet – men kunde
detta ändå ej existera i slottskapellet! röken som
stigar upp från denna encensoir gör mycket godt
compositionen, täcker några tråkiga linier och
Lildar en nödvändig ljusfläck. – Taflan blir 2 meter
på längden 11 på höjden. Den största figuren, Ebba
Stenkode precis 1 meter lång. Duken kommer att kosta
omkr. 60 mk.

. Nordström och Wallenius sutto här i går på aftonen,
och sutto och pratade vid brasan.
Helsa alla bekanta från mig. Måtte Berndtson
lyckas med sitt porträtt af Robert Ehrnrooth. Det kunde
jag bli ett utmärkt vackert porträtt.
Skulle ej vädret vara så ruskigt så skulle jag
dessa aftnar ha begått mig till Runebergs – nu är
det trefligare att sitta hemma. –
Ack, huru skall jag kunna skicka några julklappar åt
små systrarna – ingen bekant reser hem till julen, och nu
posten kan man bara skicka alldeles små saker. –
Helsa hjertligt Morbror tante Gard och Wallger för
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt ber om förlåtelse för det skruttiga pappret; det hällregnar så han kan inte gå ut och köpa nytt papper och Alexandra Edelfelt varnade honom ju i senaste brev för att bli våt om fötterna.

  Alexandra Edelfelt
 • Robert Ehrnrooths död har gripit Edelfelt djupt; kan han rätt tacka Gud för att denne första gången räddade honom från tyfusen i Rom, och andra gången lät honom slippa med en lindrigare sjukdom?; Roberts död måste verka som en revolution bland hans syskon.

  Rom Helena Ehrnrooth Anna Ehrnrooth Fanny Ehrnrooth Robert Ehrnrooth Carl Ehrnrooth Aline Ehrnrooth
 • Man märker att sjukdom och död existerar först då de drabbar en själv eller någon närstående; Edelfelt såg första gången hur förfärlig döden är då han kom hem från sin italienska resa och såg hur Alexandra Edelfelt hade lidit för hans skull, och såg dödens stämpel på Ellen Edelfelts tärda drag.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Föregående dag gick Edelfelt till École des Beaux Arts för att träffa Ferdinand Gueldry, men fick bara tag i "hans andra jag" Gustave Bourgain; Bourgain bjöd Edelfelt hem på frukost; Edelfelt hade rendez-vous [träff] med Aukusti Uotila först klockan två så han följde med; Madame Bourgain gjorde skild, hälsosam mat till Edelfelt, filé med ägg, vidare skulle han värma fötterna och sätta sig nära kaminen.

  École des Beaux-Arts Gustave Bourgain Ferdinand Gueldry Aukusti Uotila Bourgain
 • Klockan två var Edelfelt uppe hos Jean-Léon Gérôme med Aukusti Uotila; Gérôme hade redan fyllt kvoten för utlänningar, men var hygglig och lovade att mot reglementet försöka ordna en plats; Edelfelt får gå med Uotila till Ecole des Beaux Arts för att få honom inskriven som extra elev; om det inte lyckas får de gå till Henri Lehmann eller Léon Bonnat.

  École des Beaux-Arts Jean-Léon Gérôme Léon Bonnat Aukusti Uotila Henri Lehmann
 • Aukusti Uotila är en fullkomlig nybörjare; han har aldrig tecknat det minsta antik, förutom lite i konstföreningens antikskola och bara målat några kopior av Hjalmar Munsterhjelm; Edelfelt förvånar sig över att han beger sig utomlands så tidigt.

  Hjalmar Munsterhjelm Aukusti Uotila
 • Jean-Léon Gérôme tyckte bäst om Edelfelts senaste skiss och sade att han nu kunde "partir la dessus" [ge sig i kast med den]; Gérôme anmärkte på Ebba Stenbock och ville ha henne elegant.

  Jean-Léon Gérôme Ebba Stenbock
 • Jean-Léon Gérôme tyckte mycket om Sankt Henrik, "C'est trés-bien, original et saisissant" [det är mycket bra, originellt och slående]; han ansåg att Henrik och Lalli var lika stora och på samma plan, en av dem måste bli huvudperson.

  Jean-Léon Gérôme Henrik Lalli
 • Edelfelt gick med Gustave Bourgain till Operans kostymier Morin; Edelfelt hittade alla kostymer han behövde till tavlan; han får hyra för 30 francs i månaden; för Carl IX valde Edelfelt en dräkt som bestod av en brun-röd sammetspourpoint med gråbruna sidenärmar [stoppad jacka med långa ärmar], byxor och grå stövlar ända till knäna; cuirasse [rustning] med lårstycken, stor värja, bälte, blått och gult skärp och en ljusgrå sammetskappa med skinnbräm, fraise [pipkrage] kring halsen, grå handskar, och guldkedja över bröstet.

  Parisoperan Gustave Bourgain Karl IX Morin
 • Jean-Léon Gérôme rekommenderade modellen Langrand för Carl IX; Langrand har ingen mustasch, men lär vara blond och fet.

  Jean-Léon Gérôme Karl IX Langrand
 • Edelfelt börjar teckna Carl IX i övermorgon; han får duken följande vecka; på Edelfelts förfrågan rådde Jean-Léon Gérôme att först måla Carl IX och vänta med Sankt Henrik så att han kan göra snöstudier efter naturen; Edelfelt skall göra en teckning av skissen åt Alexandra Edelfelt, men han vill se modellerna först; naturen är det enda som ger riktigt goda idéer.

  Alexandra Edelfelt Jean-Léon Gérôme Karl IX Henrik
 • Edelfelt funderar på vem han skall få som modell till Ebba Stenbock; italienskan Maria Tenel är cirka 35 år, mager, blek med markerade drag och stora bruna ögon, men Edelfelt är inte säker på att hon har tillräcklig distinktion och kan bära dräkten.

  Ebba Stenbock Maria Tenel
 • Då Edelfelt i förrgår gick till Anna fann han Gustave Courtois, Pascal Dagnan och Filadelfo Simi där; Simi hälsade Edelfelt med tre korskyssar; Simi kom direkt från Rom, där han "kamperat" med Joseph Wencker.

  Rom Chez Mademoiselle Anne Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Joseph Wencker Filadelfo Simi
 • Filadelfo Simi har sett Edelfelts skiss och gett goda råd; Simi anser att Edelfelt främst skall söka uttrycket, rörelserna och l'effet général [den allmänna effekten]; han skall inte bry sig om att satsa för mycket på kostymer och accessoarer; han skall teckna mycket och söka de riktiga ställningarna.

  Filadelfo Simi
 • Edelfelt har infört en vågad idé som är bra för kompositionen, men det är inte sagt att den är historisk; för att fylla ett hörn har han lagt dit ett rökelsekar som Carl IX i hettan har vält omkull; han tänker sig att Klas Fleming som var Sigismunds förtrogna kunde ha något kvar av den "katolska ståten"; Gabriel Rein skriver visserligen att de katolska symbolerna avskaffades i Åbo domkyrka redan på 1540-talet, men kanske de kunde finnas kvar i slottskapellet; röken skulle täcka några tråkiga linjer och bilda en nödvändig ljusfläck; tavlan blir 2 meter på längden och 1 1/2 meter på höjden; den största figuren, Ebba Stenbock blir 1 meter lång; duken kommer att kosta ca 60 mark.

  Åbo domkyrka Åbo slott Gabriel Rein Karl IX Ebba Stenbock Klas Fleming Sigismund
 • Ernst Nordström och Otto Wallenius hälsade på och satt och pratade vid brasan föregående kväll.

  Ernst Nordström Otto Wallenius
 • Edelfelt hälsar alla och hoppas att Gunnar Berndtson lyckas med sitt porträtt av Robert Ehrnrooth.

  Gunnar Berndtson Robert Ehrnrooth
 • Om vädret inte var så ruskigt skulle Edelfelt besökt Runebergs någon kväll.

  Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Edelfelt vet inte hur han skall kunna skicka julklappar åt småsystrarna; ingen bekant reser hem till julen, och med posten kan man bara sända små saker; han hälsar till Morbror Gustaf Brandt, Tante Adèle Gadd och Georg Wallgren.

  Berta Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Georg Vallgren
 • Edelfelt har fått ett långt brev från Pietro Krohn; han kommer dit i april.

  Pietro Krohn