Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

beställningar drottningar ekonomi karaktärsdrag kläder kungar modeller (yrken) musik nordbor porträtt sällskapsliv samhällsklasser städer teater tjänstefolk utställningar väderlek världsutställningar

Börjadet den 4 Jan. 78.
Älskade Mamma
Skulle Mamma nu rigtigt veta huru
trött jag är så skulle Mamma säkert
förlåta mig att detta bref blir så kort.
I går och i dag modell hela dagen,
i morgon likaså, och så hoppas jag att
Carl 14. figur är komplen färdig.
Den 6te. Det bästa beviset på det ut-
farna tillstånd jag befann mig i förrgår
är att jag ej kan längre i mitt bref. Mam-
ma borde nu redan för längesedan ha fått
min svar angående den Lindforsska affären
och Blance. – I alla fall kommer detta
före den 13 de, såsom jag hoppas, såsom en
ytterligare bekräftelse på min tillåtelse
att utställa taflan. Fru R. är bra god
som tillåter detta – jag vet ej om jag gjorde
detsamma i hennes ställe. – Det är kanske
nyttigt i alla fall att Blanca kommer
hit, äfven om den andra taflan ej blir
exponerad – det kunde ju hände att någon
öfverflödig medalj eller mention honorable skulle

förvilla sig till Drottning Bs gemak
Ack hvad det ännu är förfärligt
mycket att göra på Carl IX & Comp. – Jag
tviflar visst icke på att tiden – 3 må
uader ännu, är tillräcklig – en annan sak
är det med förmågan, krafterna och penga
na. – De af mina kamrater som varit
här säga att den är bättre målad än
Blanca, mera frisk och kraftig i färgen,
hvilket för resten betingas af sjelfva ni
tvet. – Jag inträder nu i det stadium i
måleriet då förgerna börja slå in – en för-
färlig period, då allt hvad man gör ser
förtvifladt gränd och smutsigt ut. Ingenting
annat är ännu färdigt än Carl IXs, figur
I morgon skall jag för tillbaka kostymen, och
skaffa mig Ebba St dragt. Jag är ganska
nöjd att slippa af med Pampen, modeller
Han som alla andra, och isynnerhet de gång
la modellerna, som kännt Horace Vernet,
Flandsin, Delaroche v. a, ha ett oförskämdt
kamratligt sätt, som man kan lida, då
det icke går till oförskämdhet såsom nu
var fallet. – Gör bonden rätt men aldrig
hel

nu
ir aldrig
godt, brukade Morbror August säga, och
detta gäller ännu mera om den slags meller
klass – halfherrar som vi kalla dem, dit öfver
Mr Pampin och hans gelikar kunna räknat.
Tänk att det nötet mig ovetande går
och beställer sin frukost af concurgen –
huruvida han eller jag skulle betala den, det
sade han icke – Jag blef så flygande ond
att jag hittade på de termer, som behöfva
för att få parisersluskar hyggliga. Sedan
Jag skall ner honom i de mest krassa orde.
låg, blef han spak som ett länder, och var
en modell för modeller de två sista dagarne.
Hvad vi ändå äro förena englar deroppe i
norden – oförskämditet man träffar på i en
stor stod den ha vi ingen aning om. Är
man beskedlig och medgörlig här, så blir man
exploiterad på det mest skamliga sätt, och
utsträttad sedan man vändt ryggen till.
Ärliga äro menniskorna i det hänseende att
de ej stjäla – men kunna de draga vexel på
folks beskedlighet och dumhet så göra de det.
I går afton var jag på middag hos
Mme Jaquinot, och gick bort rätt tidigt.

Jag sade att jag skulle göra teckningen af
Mlle Carpentier för 200 francs, och Mme
rådde mig att göra det hemma i min attig
och ej gå till dem – det ser bättre ut minsta
hon, besserar er tid, och de ha ingenting
ännas att göra än gå och promenera. I
mars eller april börjar jag troligen konter
fest, först sedan taflan är färdig.
Sedan vädret här varit temmeligen
drägligt har den förfärliga dumman åter
kommit och sedan 2 dagar tror man sig
icke i Paris utan i London. Det är hemska
att se boulevarden – vagnarnes lyktor som
flyga om hvarandra som irrbloss – för resten ett
genting och ett omenskligt buller.
I dag på eftermiddagen är det sista
gången Berlios musik målning "la damnation
de Faurt, ges på Chatelet – med prolog af
min vän från Annis restaurant) Grandmougin,
framsagdt af Monnet – sully – Jag tror jag går det
om jag får plats.
Och nu farväl för denna gång älskade Mam-
ma. – Tusen helsningar från
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Om Alexandra Edelfelt visste hur trött Edelfelt är skulle hon förlåta att brevet blir så kort; han har haft modell hela dagarna; han hoppas att Carl IX:s figur är komplett färdig följande dag.

  Alexandra Edelfelt Karl IX Pampin
 • Brevet fortsatt den 6 januari.

 • Det bästa beviset för Edelfelts utmattade tillstånd för två dagar sedan är att han inte hann längre i sitt brev; Alexandra Edelfelt borde ha fått svar beträffande den Lindforska affären och Blanca; Edelfelt bekräftar sin tillåtelse att ställa ut tavlan; fru Auroroa Karamzin är god som tillåter detta; det är kanske bra att Blanca kommer till världsutställningen, även om den andra tavlan ställs ut; kanske förvillar sig någon medalj eller mention honorable [hedersomnämnande] till Drottning Blancas gemak.

  Alexandra Edelfelt Aurora Karamzin Julius Lindfors Blanka
 • Det är ännu mycket att göra på Carl IX & comp.; tiden är tillräcklig, men annat är det med förmågan, kraften och pengarna.

  Karl IX
 • Kamraterna tycker att tavlan är bättre målad än Blanca, mera frisk och kraftig i färgen.

  Blanka
 • Det enda som är färdigt är Carl IX:s figur; följande dag för han tillbaka kostymen och skaffar Ebba Stenbocks dräkt.

  Karl IX Ebba Stenbock
 • Edelfelt är nöjd med att slippa Pampin; gamla modeller som har känt Horace Vernet, Hippolyte Flandrin och Paul Delaroch har ett oförskämt kamratligt sätt som man kan uthärda så länge det inte går till oförskämdheter, vilken nu var fallet; Morbror August Steng brukade säga "gör bonden rätt men aldrig gott", vilket även gäller den mellanklass som kallas halvherrar, dit även Monsieur Pampin räknas.

  Paul Delaroche Hippolyte Flandrin August Streng Horace Vernet Pampin
 • Pampin beställde på eget bevåg sin frukost av conciergen [portvakten] utan att säga om det var han eller Edelfelt som skulle betala den; Edelfelt skällde ut honom i krassa ordalag och han var sedan en modell för modeller de två sista dagarna.

  Pampin
 • Vad man är änglar i norden, de har ingen aning om den oförskämdhet man träffar på i en storstad; om man är beskedlig och medgörlig blir man exploaterad [utnyttjad] på det mest skamliga sätt; människorna stjäl visserligen inte, men om de kan dra nytta av folks beskedlighet och dumhet gör de det.

  Norden
 • Föregående kväll var Edelfelt på middag hos Madame Jacquinot.

  Jacquinot
 • Edelfelt meddelade att han skulle göra teckningen av Mademoiselle Carpentier för 200 francs; Madame Jacquinot rådde honom att spara tid och göra det i ateljén, inte gå hem till dem; de har tid att komma till honom; han börjar troligen med konterfejet [porträttet] i mars eller april.

  Jacquinot Carpentier
 • Vädret är drägligt, men har fört med sig en förfärlig dimma; man tror sig inte vara i Paris, utan i London.

  Paris London
 • Idag ges för sista gången Hector Berlioz musikmålning "la damnation de Faust" [Fausts förbannelse] på Chatelet; Edelfelts vän från Anna's restaurang, Charles Grandmougin, har gjort prologen; den framförs av Mounet-Sully.

  Chez Mademoiselle Anne Théâtre du Châtelet Hector Berlioz Charles Grandmougin Mounet-Sully Faust
 • Edelfelt tar farväl av älskade Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt