Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) bokmärken brev dans danstillställningar dövhet ekonomi eldsvådor fabriker finskhet företag fotografier frimärken glansbilder Gud kläder konst konstnärer konstsamlingar krig kvinnlighet kvinnor lärare lyrik män manlighet militärer (personer) politik post rysk-turkiska kriget (1877-1878) sällskapsliv sjukdom (tillstånd) skulptur soldater tavlor tidskrifter utmärkelsetecken världsutställningar

Paris d. 3 febr. 78
Älskade Mamma
Tack för brefvet. Ack hvad jag är glad –
Bastien har suttit här en god del af
för middagen, och vi ha ätit frukost till.
frammans. Så mycket han än går åt
den unga flickan, som han nu engång
icke
för alla anser vara "trouvée" var
han dock så uppmuntrande att jag känna
modet och kraften svälta i min barn. –
Hertig Carl (af mustag och ohejdad vana hittils
tallad Carl XII, Liket, Ebba Stenbock Anni
han vara mycket bra – Och när en så
krånglig herre som Bastien säger att något
är bra, som måste det väl till en del
åtminstone vara sant. Se här bl. a. hvad
han sade: Il y a des choses excessivemen
bien faites dans ton tableau et les
personnages principaux sont très- expressif
tu as fait des grands progrès depuis
l'année dernière – ty les homme main
tenant et tu fait de la peinture male-
lautre tableau était gentil, mais cela rap-
nelait un peu le travail der demois elles
Ta reine était jolie mais un peu conven
tionelle – ceci à l'air d'être pris sur na-
ture – enfin on ne passera pas de-
varit ton tableau à l'exposition sans
Sådana saker synas ju
le regarder. –
i vänliga fall vara tomma komplimanger
men i Bastien Ls mun äro de de icke

Efter frukosten var jag uppe hos honom –
Han har gjort ett barnporträtt qui est
tout bonnement un chef-d'oeuvre.
Hans 3 medaljerade porträtter, hans commu-
niente och herdarnes tillbedjan komma på
verldsexpositionen – ge de ej honom heders-
legionen så är det skamligt. – Om jag
också i många fall ser naturen annor
lunda än han, så tycker jag i alla fall
att han är en af de mest begåfvade, men
originella af den moderna franska skolan.
Blir min tafla lera, så skall jag
exponera den i Stockholm – det kommer
naturligtvis att korta pengar att låta
den så resa verlden omkring men jag
får resonnera som Wiertz: les por-
traits pour la soupé, les tableaux
pour la gloire. – Jag känner mig
så artist till själ och hjerta denna
vinter – jag är visserligen ofta missmodig
öfver att icke kunna göra ens på långt när
det jag ville – men naturen menniskorna
historien uppfyller min hjerna med tusen
tankar som alla vilja komma ut-
Jag känner att jag har mycket inom
mig och jag tackar Gud för hvarje njutning
kan bereder mig i det han låter mig
se hans skapade verk – om man också
icke kan måla och återge hvarken i färg
eller ord – så är det ändå en ofantligt

lycka att se och känna. – Och huru
jag än må förarga mig öfver små mot-
gånger, öfver missöden och sjukdomar
så skall jag ändå i min dödstund säga
att jag varit lycklig och att jag tackar
Gud – jag har haft min goda välsignade
Mamma och jag har fått välja det yrke
som jag älskat så högt. Ack om jag
blott kunde hålla mitt sinne friskt och
min vilja stark – ty viljan, den upprigt
ga viljan är det som gör konstnären –
konsten, såsom det högsta uttrycket af
menskligt verk, går ändå ytterst ut från
galen och här, mera än i mycket annat
gäller det
ty hjertat är det, ej handen, till slut dock som segerna
ser
Härom afton var det en stor elde-
våda midt emot – ett angsnickeri som
brann ned 300,000 frs förlust – gnistor
föllo på vårt tak och orändregel, vara upp-
spända på våra väggar – jag kom hem
kl. 11 då elden redan började aftaga och
slapp med förskräckelsen – för resten är
det ingen eldfar här i huset – alla väggar
äro af sten och taken af Zinh vattenledning
finnes att tillgå – 2 elever af Gérôme bodde
i samma gård men elden utsträckte sig
lyckligtvis ej utom fabrikens väggar.
ingen blef innebrand och hela historien lär var
ra högt assurerad. – Emellertid var det
ej att tänka på sömn förrän mot morgon –
qvisten: ett förfärligt nöjd af angsprutor

och 3 à 4000 personer ute på boulevarden
– Markas bör att hela den breda boule-
vard Montparnasse med 2 rader träd
låg emellan oss och elden.
Mme Jacquinot har åter haft en soirée
med sällskapspektakel och dans. – I pjeser
fördunklade Henri Perrot alla de andra
medspelande som syntes rädda. Jag dansa
de en français med en fr. Skallbrand
och en har stängdanser med Mlle Marguérite).
och Mlle d'Avançon. – Mme J. hade gifvit mig
i uppdrag att bjuda en dansör, och jag
bad Wallenius komma – han ser fin ut i frack
och jag tyckte han borde dansa bra. – Emeller
tid väckte hans finska rusande åstad upp-
märksamhet här der det dansas säfligt.
Paulines öronfel har blifvit bättre och
troligt är att det snart går om helt och
hållet. – Som Mamma vet är jag bjuden
på stor bal till Koechlins den 4 de mars
till dess får jag ro ut med en louis d'or
till en chopéace claque
Häromdagen var jag åter hos Walter Ru-
neberg – Jag kan ej tycka om hans saker
De äro bra, men tråkiga och i konst
gäller: "tous les genres sont bons, Sarf
lle genre ennuyeux. – Shorwaldsen
har jag aldrig varit mycket förtjust i – för
då jag ej vågade säga något illa om honom
instämde jag i lofrangerna, men aldrig
af hjertat – hvar och en har ju rättighet
att ha sympathier och antipathier. Jag ha

ingen aversion mot Thorvaldsen och hela
hans skola – men dessa saker lemna mig kall.
Huru annorlunda griper mig Michel –
Angelo, Luca detta Robbia, Donatello
och flere af de moderna såsom Paul De
bois, menier m.fl. – Det är lif i dessa verk
det flyter blod i deras ådror, de hafva
skapat menniskor som lida och glädjas
såsom vi – Jag har här på min vägg en
enorm fotografi af Michel As pieta jemte
några teckningar af honom och Leonardo-
det var gubbar det. Hvarje dag ser
ej på dem – Michel A. och Leonardo
tycker jag mera om all Rafael – de äro
mera djupa, mera sannt artister.
I finsk tidskript läser jag om Göhles
tafvelsamling – Holbein, Rambrande
Dominichino Mantegna – hvad är
detta för ett kolossalt skoj. – En äkta
mantegna eller Holbein skulle vara våra
bra mycket mer än de 30,000 mk han be-
talt för hela samlingen – nej min kära
Goble den gången gjorde de ej en god
affär
Gud låte engång den förfärliga orienta-
riska frågan få ett slut. Här är stämningar
mycket mot England och alla de engelsning
jag träffat äro rasande på gladestone
Beaconsfield och regerings – eller rättare
sagdt krigspartiet i England. Fred, fred
arbete och framsteg – och framförallt expo.

sitionen. – Hvad de arbetare som hamra
och hylla på marsfältet ändt använde
sin tid mycket nyttigare än de stackars
soldaterna nere i Backan. – Roligt
är att ingen officer slupat vid finska
gardet. Nog tror jag att denna vinter
lemnat hos dem djupare intryck än de
många andra som de dansat bort i det
goda Helsingfors. –
Fotografin af taflan medföljer – likaså
Anni frimärken – Jag har köpt några glan
bilder och bilder böcker åt Butti men jag
kommer mig icke att afsända dem bref
de skola expedieras på ett postkontor
och något sådant finnes ej i närheten.
Baaths verser till Rs minne är bra
icke sannt? De äro icke af det vänliga
Gud ske lof att Mam-
banala slaget.
o
mastandvärk gått öfver, och att den
förfärliga difteritisepidemin är i af-
tågande. – Jag önskar Mr Gustaf mycket
tur på sina affärsreson, måtte Roys
tågenter bli lönande – sen nu engång
krigsbler slut (Gud gifve det så måste
på menniskornas förtroende återkomma
och handel och sandel åter gå till Jann
gång
Tusen helsningar ta alla från
Mammas egen
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt tackar för brevet; han har ätit frukost [lunch] med Jules Bastien Lepage, som fortfarande går åt den unga flickan, men var i övrigt så uppmuntrande att Edelfelt känner kraften och modet svälla i hans bröst; Bastien Lepage anser att hertig Carl (av misstag hittills kallad Carl IX), liket och Ebba Stenbock är mycket bra; han sade att Edelfelt gjort framsteg, och att han nu är en man, som målar manligt; den andra tavlan var fin, men förde tankarna till fruntimmersmåleri; Bastien Lepage tror att man inte kommer att kunna gå förbi tavlan på utställningen utan att titta.

  Jules Bastien-Lepage Karl IX Ebba Stenbock Sigrid Stålarm
 • Jules Bastien Lepage har gjort ett barnporträtt qui est tout bonnement un chef-d'oeuvre [som helt enkelt är ett mästerverk]; hans tre porträtt som han fått medalj för, hans communiant [konfirmand] och herdarnas tillbedjan kommer med på världsexpositionen [världsutställningen]; det är skamlöst om han inte får hederslegionen för dem.

  Jules Bastien-Lepage
 • Edelfelt betraktar i många fall naturen annorlunda än Jules Bastien-Lepage, man han tycker att Bastien Lepage är en av de mest begåvade och originella av den moderna franska skolan.

  Jules Bastien-Lepage
 • Om Edelfelts tavla blir bra tänker han ställa ut den i Stockholm; det kommer att kosta pengar, men han får resonera som Antoine Wiertz: ”les portraits pour la soupe, les tableaux pour la gloire" [porträtt för mat på bordet, tavlor för ära].

  Stockholm Antoine Wiertz
 • Edelfelt känner sig som artist i själ och hjärta denna vinter; han tackar Gud för varje njutning som Edelfelt får i att betrakta Hans skapade verk; ända i sin dödsstund skall han tacka Gud för att han haft sin goda välsignade Mamma, Alexandra Edelfelt, och att han fått välja det yrke som han älskat så högt; den uppriktiga viljan är det som gör konstnären; konsten som det högsta uttrycket av mänskligt verk går ytterst ut från själen och hjärtat, inte handen.

  Alexandra Edelfelt
 • Härom kvällen var det en stor eldsvåda i ett ångsnickeri mittemot det hus där Edelfelt bor; gnistor hade fallit på deras tak, men det är ingen eldfara i huset, alla väggar är av sten och taket av zink; två av Jean-Léon Gérômes elever bodde i samma gård, men elden spred sig inte utanför fabrikens väggar; ingen blev innebränd och fabriken lär vara högt assurerad [försäkrad]; hela den breda boulevard Montparnasse med två rader träd låg emellan eldsvådan och Edelfelts hus; ute på boulevarden hade det samlats 3 000 till 4 000 personer, så det gick inte att få sömn förrän mot morgonkvisten.

  Jean-Léon Gérôme
 • Madame Jacquinot har åter haft en soaré med sällskapsspektakel och dans; Henri Perrot överglänste alla medspelare; Edelfelt dansade en français med en fröken Sköldebrand och ett par slängdanser med Mademoiselle Marguerite Jacquinot och Mademoiselle d’Avançon; Madame Jacquinot hade gett Edelfelt i uppdrag att bjuda med en dansör; Edelfelt bad Otto Wallenius komma; Wallenius finska rusande väckte uppmärksamhet då man var van vid att dansa sävligt.

  Jacquinot Marguerite Jacquinot d’ Avançon Henri Perrot Otto Wallenius Johanna Skjöldebrand (osäker koppling)
 • Pauline Ahlbergs öronfel har blivit bättre och är troligtvis snart bra.

  Pauline Ahlberg
 • Som Alexandra Edelfelt vet är Edelfelt bjuden på bal till Koechlins den 4 mars; för tillfället får han lov att "ro ut med en louis d'or" [lusidor, franskt guldmynt] till en chapeau claque [hopfällbar cylinderhatt].

  Alexandra Edelfelt Alfred Koechlin Emma Koechlin-Schwartz
 • Edelfelt har besökt Walter Runeberg; han tycker att Runebergs saker är bra men tråkiga, i konst gäller: "tous les genres sont bons, sauf le genre ennuyeux" [alla formspråk är goda, förutom det tråkiga formspråket]; Edelfelt har aldrig varit förtjust i Berthel Thorvaldsens skola, vars verk lämnar honom kall; i stället finns det liv i verk av MichelAngelo, Luca della Robbia, Donatello och flera av de moderna som Paul Dubois och Michel-Louis Mercier.

  Paul Dubois Michelangelo Walter Runeberg Bertel Thorvaldsen Donatello Luca della Robbia Michel-Louis Victor Mercier
 • På sin vägg har Edelfelt ett enormt fotografi av MichelAngelos pietà, samt några teckningar av honom och Leonardo da Vinci; Edelfelt tycker att dessa är mera djupa och sanna artister än Rafael.

  Michelangelo Rafael Leonardo da Vinci
 • I Finsk tidskrift läser Edelfelt om Göhles konstsamling med Hans Holbein, Rembrandt, Dominichino och Andrea Mantegna; en äkta Mantegna eller Holbein skulle vara värd mera än de 30 000 mark han betalat för hela samlingen; det måste vara ett kolossalt skoj och Göhle har inte gjort en bra affär.

  Rembrandt Hans Holbein Domenichino Andrea Mantegna Carl Emil Göhle (osäker koppling)
 • Edelfelt hoppas vid Gud att den förfärliga orientaliska frågan får ett slut; i staden är stämningen mycket mot England och alla engelsmän som Edelfelt träffat är rasande på Beaconsfield och regeringen (rättare sagt krigspartiet i England); det som behövs är fred, arbete, framsteg och expositionen [världsutställningen]; soldaterna som arbetar på Marsfältet använder sin tid nyttigare än de stackars soldaterna nere i Balkan.

  England Marsfältet Balkan Benjamin Disraeli
 • Det är roligt att ingen officer ur finska gardet stupat; denna vinter har troligen lämnat djupare intryck än många andra som de dansat bort i det goda Helsingfors.

  Helsingfors
 • Edelfelt sänder frimärken åt Anni Edelfelt; han har köpt glansbilder och bilderböcker åt Butti (Berta) Edelfelt, men de måste expedieras på ett postkontor.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Albert Ulrik Bååths verser till Johan Ludvig Runebergs minne är bra.

  Johan Ludvig Runeberg Albert Ulrik Bååth (osäker koppling)
 • Gud ske lov att Alexandra Edelfelts tandvärk gått över och att den förfärliga difteritisepidemin är i avtagande; han önskar morbror Gustaf Brandt tur på sina affärsresor och hoppas att Gustave Roys generalagentur blir lönande; då kriget tar slut måste människornas förtroende återkomma och handel och vandel åter komma igång.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt Gustave Roy
 • *Det att Jean-Léon Gérôme inte kommit beror på bekvämlighet; han är dessutom uttråkad av all den uselhet en del av hans elever trakterar honom med.

  Jean-Léon Gérôme