Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer baskiska bostäder danstillställningar döden finska födelsedagar framtid häst inredningar kläder konstnärer kvinnlighet kvinnor lärare män manlighet musik orkestrar palats porträtt sällskapsliv sjukdom (tillstånd) skulptur soldater spanjorer språk stall studenter utseende

Paris fettisdagen 78.
Älskade Mamma
Jag har en sådan uppsjö af saker att berätta
Mamma, att jag icke vet hvar jag skall börja och
hvar jag skall sluta – I korta ord: Jag har
arbetat på min tafla, blifvit presenterad för
Meissonier Bonnat och Munkacsy (af Cederström
varit på den stora operabalen och sist på bal
hos Koechlin, i dag har jag hört den spanska
studentorkestern som i dessa dagar gästar Paris.
närmare om en stund.
Hvad det är ledsamt, rigtigt ledsamt att
höra det Mamma lidit af svår ansigts och huf-
vudvärk! Gud vara tack och lof att detta nu
är öfverståndet! Och lilla Annies hufvudvärk-
och hvad jag är för en sölkorf – jag har hela
tiden tänkt uppvakta Butti med en epistel
till den 7de, mennes födelsedag, men nu är det
för sent. – I dag är det den 5te Mars, och
Nio år sedan pappa dag – hvilka dagar.
Bra ofta har jag tänkt på huru roligt det
vore att ännu ej sin far. Jag tror hon
skulle hålla mer af mig nu, då jag blifvit
karl utaf, och då han skulle ha sett att jag
åtminstone ärligt velat bli det. – Men
jag har Mamma, och det är min största
lycka – Jag tror jag har något qvinligt i min
karaktär – detta nervösa, känsliga, lättsinnig
ga och svaga i karaktären, som Pappa kanske
aldrig skulle ha kunnat lida – och som jag
vet att Mamma ändå förlåter –
I förra veckan kom Federström med en

spansk målare hit för att se min tafla.
De tyckte båda om den – och det gladde mig
naturligtvis. Jag förde dem till Bastien.
Lepage (en celebritet nuförtiden) och der
tillbringade vi större delen af förmiddagen.
Bastien intåg Cederström med storm och
för att bevisa sin tacksamhet för det jag
gjort honom bekant med Bastien, lofvade ha
samma eftermiddag föra mig till Gubben Mei
Den som i största dest slog hem och fiffade
upp sig i sina bästa kläder, var jag, och så
var det af. – Hvad jag var lycklig att få
komma in i Ms atelier, så honom arbeta
se hans studier och hans nya hus. –
Det känner ändå underligt att stå inför
en karl som kommer att qvarstå i historien
och som är verldsberömd. – Gubben M. har
något af det burchikösa, glada och öppna från
1840 – talat. Der han står och målar i sina
tillknappta kosta blå rock och smala byxor
ser han nästan ut som en gammal general
om ej hans yfviga hvilgrå skägg gåfve honom
ett mindre vackeradt soldatutseende.
Hans hus, som Violette Duc, arkitekten
och gubben sjelf byggt i kompani, är något
lunda fint. Enkelt i högsta grad men så
genomstiligt – inga mattor, inga tapissener
väggerna äro invändigt boiserade med en
med silfverbeslag på fönster och dörrar.
Aliern är förvånande enkel – men der
finnes studier och teckningar som kan göra
en fattig syndig menniska galen. Det är
väl ändå den förnämsta nu lefvande

er
er
från
sina
eneral
honom
ten,
något
n så
assener
en
en der
göra
är
d
ett
lifva konstnären i verlden, gubben Meissonier
Fastän han säljer sina taflor till 300 tusen
frias har han aldrig pengar – han har öst
kapitaler på sitt hus – blifvit, som man säger
skinnad af konsthandlare, och har en passion
hästar. Hans ställ, som man snarare skulle
ta för ett florentinskt palats förvaras hans
4 älsklingshästar, samte modell hästarna.
Jag såg alla teckningarna till Retratten från
Ryssland 1813 – och hans skulpturarheten –
Han har modellerat nästan hvarenda
ryttare i vax – och detta vaxdockor äro icke
fyg skam. Hans ryttarslåta af Napoleon I
är så mästerligt att man omöjligen han
tänka sig en bättre. – Meissonier fortfor hela
tiden att arbeta och sade vänligt – "man
cher baron, faites comme chez-vous, fouille
regarder, chercher dans tous les coins.
V sågo på alla dessa studier målade på
helt små pannenen, som stoda på hyllor-
na – "Hvad är vi ändå för ena rysliga
uslingar inför gubbsluten der" sade Ceder-
ström sakta till mig "En blick ur ögat var, nu
enda, lätt förstådda svar" – så och det värsta
är att man troligen i all sin tid får lof
att bli det. – Meissoniers son, hans elever
De satte och Kaight voro der. – Med ens
spände Meissonier sina mörka, kloka ögon
i mig och betraktade mig länge – jag tilldra
mig allas uppmärksamhet – och hårdt
helt generad – slutligen sade han: Mars vous
avez une tête étrange, vous – bien être
Je voudrais bien faire votre portrait,
cela mamuserait "Monsieur Meissonier"

framstämmade jag "vous pouvez compter sur
moi, cer ce derait un très-grand honneur
pour moi de pouvoir vous être utile, et je
vous promets, je ser ai ain bon modete.
Oui, om je le ferai peut être" sade M.
skrattande. – Mamma kan således skryt
af att Mammas förstföddas utseende in-
vous êtes peint
tresserat Meissonier. –
n'est-ce pas" sade han – Jag svarade ja, sade
att jag var elev af G. och att jag arbetade på en
tafla för utställningen "C'est bien, jeune
homme, sade han, travaillen dur, car
il n'y a que ce moyen là darriver". –
Vi besökte sedan Munkasky som har ett
palats som heter duga för 15 år sedan var
han svarfvargesätt i ungern, nu säljer har
sina taflan till 50,000 frcs, och har gift sig med
en stormrik comtesse de la Marche, Bonnat
som bråkade med att samföra finska och
baskiska, ty han är från pyssymerna och tala
detta språk, men allt detta fördunklades
af minnet af Meissoniers studier och taflor.
– Cederström sade: Nej nu går vi och skaffar
oss en dugtig fulla, för det kan inte
f.n stå ut med att se så mycket vacker
på en dag, då man vet hvilken smörja
man sjelf gör. – Sagdt och gjort – vi demrade
tillsammans och drucko champagne. – Ceder
ström sade att han af undades mig min ålder
min tallhet att arbeta och min goda skola
Du har då ingen nöd, för du kan göra hvad
de vill, och blir det ingenting af dig så är
det lättja från den sida, – annat är det
när man försött sin bästa tid med att excercera
rebyter och icke kan hvarken teckna eller måla

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har mycket att berätta för Alexandra Edelfelt; han har arbetat på sin tavla.

  Alexandra Edelfelt
 • Gustaf Cederström har presenterat Edelfelt för Ernest Meissonier, Léon Bonnat, Mihály Munkaczy; Edelfelt har varit på den stora operabalen och senast på bal hos Alfred Koechlin.

  Alfred Koechlin Ernest Meissonier Mihály Munkácsy Léon Bonnat Gustaf Cederström
 • Samma dag har Edelfelt hört den spanska studentorkestern som gästar Paris.

  Paris
 • Det är ledsamt att Alexandra Edelfelt lidit av svår ansikts- och huvudvärk; Anni Edelfelt har också haft huvudvärk.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt är en sölkorv som inte skrivit den planerade episteln [brevet] för att uppvakta Butti (Berta) Edelfelt på hennes födelsedag den 7 mars; det är den 5 mars och på dagen nio år sedan Carl Albert Edelfelt dog.

  Berta Edelfelt Carl Albert Edelfelt
 • Edelfelt tror att hans far skulle hållit mera av honom nu, sedan det blivit karl av honom och att fadern skulle ha sett att han ärligt velat bli det; han tror att han har något kvinnligt i sin karaktär som Carl Albert Edelfelt aldrig skulle ha kunnat lida; detta nervösa, känsliga, lättsinniga och svaga i karaktären vet han att Alexandra Edelfelt förlåter.

  Alexandra Edelfelt Carl Albert Edelfelt
 • Förra veckan kom Gustaf Cederström med en spansk målare för att se Edelfelts tavla; de tyckte båda om tavlan.

  Gustaf Cederström
 • Edelfelt tog spanjoren och Gustaf Cederström till Jules Bastien-Lepage (en celebritet nuförtiden); Bastien intog Cederström med storm och Cederström erbjöd sig i sin tur att ta med Edelfelt på visit till Ernest Meissonier.

  Jules Bastien-Lepage Ernest Meissonier Gustaf Cederström
 • Gubben Ernest Meissonier har något av det burschikosa [studentikos], glada och öppna från 1840-talet; i sin tillknäppta korta blå rock och smala byxor ser han ut som en gammal general; sitt hus har han byggt tillsammans med arkitekten Eugène Viollet le Duc; huset är enkelt men genomstiligt; i den enkla ateljén finns studier och teckningar som kan göra en fattig syndig människa galen; fastän Meissonier säljer sina tavlor dyrt har han aldrig pengar; kapitalet har han öst i sitt hus och på hästar; i stallet som är som ett florentinskt palats förvaras Meissoniers fyra älsklingshästar, samt modellhästar; han har modellerat ryttare i vax, ryttarstatyn av Napoleon I är mästerlig; Edelfelt och Gustaf Cederström fick fritt titta sig omkring medan Meissonier arbetade; Meissoniers son, samt hans elever Édouard Detaille och Daniel Ridgway Knight var där.

  Édouard Detaille Ernest Meissonier Napoleon I Bonaparte Eugène Viollet-le-Duc Gustaf Cederström Jean Charles Meissonier Daniel Ridgway Knight
 • Ernest Meissonier spände ögonen i Edelfelt och konstaterade att Edelfelt hade ett märkvärdigt/utländskt huvud; Meissonier skulle gärna göra Edelfelts porträtt, vilket Edelfelt gärna ställde upp på; Alexandra Edelfelt kan således skryta med att hennes förstföddas utseende intresserat Meissonier; Edelfelt berättade att han var elev till Jean-Léon Gérôme och att han arbetade på en tavla till utställningen [världsutställningen]; Meissonier uppmuntrade honom och sade att enda sättet att lyckas var genom hårt arbete.

  Alexandra Edelfelt Jean-Léon Gérôme Ernest Meissonier
 • Sedan besökte de Mihály Munkachy som har ett palats som heter duga; för 15 år sedan var han svarvargesäll i Ungern, nu säljer han tavlor till 50 000 francs och har gift sig med en stormrik comtesse de la Marche.

  Ungern Mihály Munkácsy Cécile Munkácsy
 • Léon Bonnat besvärade sig med att jämföra finska och baskiska; han är från Pyreneerna; Edelfelt kunde bara tänka på Ernest Meissoniers studier och tavlor.

  Pyrenéerna Ernest Meissonier Léon Bonnat
 • Efteråt tyckte Gustaf Cederström att de skulle gå och skaffa sig en duktig fylla, man kan inte stå ut med att se så mycket vackert på en dag, då man själv gör smörja; Cederström ansåg att Edelfelt har alla möjligheter, ungdom och talang; Cederström har förnött sin bästa tid med att excercera rekryter.

  Gustaf Cederström
 • Brevet saknar slut.