Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

amerikaner antiken besök finländare Gud konstnärer krig kvinnor lärare pris (belöning) rysk-turkiska kriget (1877-1878) ryssar sällskapsliv tävlingar i yrkesskicklighet teater utställningar vänner världsutställningar

d. d. sjuni 18
Älskade Mamma
Gud i himmelin låte mig
nu ha gjort klokt. Jag har
skickat min tafla till Salongen,
1° emedan så många af mina
kamrater rådt mig dertill, och sist
äfven Krohn 2° emedan jag lika.
så litet som Runeberg vet huru
den ryska expositionen blir, om den
blir af (ifall krig kommer emellan, i hvad
sällskap man kommer att vara
om platsen blir god o. s. v. – 3°
emedan jag under de sista dagarna
varit nära att förgås af oro
och tveksamhet – Jag tror nästan,
att jag skulle ha förstörst taflan

om jag ännu haft den här i 2 veckor.
Jag skulle ej ha kunnat låta bli
att röra vid den och Gud vet om
jag alltid skulle ha ändrat till
det bästa. Precis hvarannan
menniska som jag talat med under
de sista 3 veckorna har rådt mig
till Salongen, hvarannan till verlds-
utställningen. Det finnas för och
mot för båda två. Salmson, Ge-
genfelt, Sargent flere af ryssarne
ställa ut på Salongen – Och så
kommer en sak till: I oktober
delas statens pris på 1200 mk
ut i Finland. Vore nu taflan
på salongen utställningen. Så
kunde den ej komma hem förrän
ofter taflan.
Ack jag är så agiterad att jag
knappt kan skrifva!
Kron
går
på e
i alla
tills an
funn
gingo
lows
dde mig
till Sa
pour
Et m
det a
tafla
man
och äro
Jag
nu
först
jag
Kro

i 2 veckor
bli
form
Atte
an
d ans
t mig
et verlds
och
on, ge-
token
Mo

förrän
ar jag
Krohn är lika odenderad som
jag. Han är mycket upptagen
på expositionen men vi tillbringa
i alla fall alla våra lediga stunder
tillsammans. I dag på morgonen
funderade vi på utställningen,
gingo derfter till Runebergs och Thau-
lows och på det senare stället rådde
de mig så enkalligt att skicka taflan
till Salongen, att jag, isynnerhet
pour en finir, tog mitt parti,
det må nu vara godt eller dåligt.
Det är naturligtvis svårare att
tafla med fransmän, men om
man blir bemärkt är ju segerna
och ären så mycket större.
Jag är i alla fall lugnare
nu sedan jag sluppit se den
förskräckliga tingesten, taflan men
Krohn och jag ha varit på theater

åter alltid tillsammans, och vi
bo ju sida vid sida.
Här har varit alldeles förskräckligt
mycket folk i går och förrgår
alla mina amerikanska fruntimme
bekanta Milsken Austen med dottrar,
Mir. Walls, en mycket vacker amerikan
målarinnan, Madamm Ottenheimer med
en hel svarm bekanta, Mme Jacquinet,
alla de finska målarinnorna o.sv.
för att icke tala om alla Gérômes
och Carolus Durans elever.
Ut Felix et faustumique sit".
förelaget
måtte det vara lyckligt och af gudar-
ne gynnade" sade de gamla romare.
hoppas för min skull, älskade Mam-
ma, att jag gjort klokt och att mina
händers verk söner uppmärksam
het. – Nu skall jag kan till utställa
gen. Jag väntar Krohns varje ögon-
blick, vi skola gå dit tillsammans.
Mammas oroliga Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt hoppas vid Gud i himmelen att han handlat klokt då han skickat sin tavla till Salongen; många av hans kamrater har rått honom att göra så; han, lika lite som Robert Runeberg vet hur den ryska utställningen blir och om den blir av ifall krig kommer emellan; de senaste dagarna har Edelfelt varit nära att förgås av oro och tveksamhet; varannan människa har rått honom att ställa ut på Salongen och varannan på världsutställningen.

  Robert Runeberg
 • Hugo Salmson, Wilhelm von Gegerfelt, John Singer Sargent och flera ryssar ställer ut på Salongen.

  John Singer Sargent Hugo Salmson Wilhelm von Gegerfelt
 • I oktober delas statens pris på 1 200 mark ut i Finland; om tavlan var på utställningen kunde den inte komma hem förrän efter tävlingen.

  Finland
 • Pietro Krohn är lika odeciderad [obeslutsam] som Edelfelt; han är mycket upptagen på expositionen [världsutställningen]; men de tillbringar alla lediga stunder tillsammans.

  Pietro Krohn
 • Edelfelt och Pietro Krohn funderade på utställningen och besökte Runebergs och Thaulows; på det senare stället rådde de enhälligt Edelfelt att ställa ut på Salongen och "pour en finir" [för att få ett slut på det] lämnade Edelfelt in tavlan; på Salongen tävlar han med fransmän, vilket är svårare, men om han får en utmärkelse skulle den vara desto större.

  Pietro Krohn Lina Runeberg Ingeborg Gad Walter Runeberg Frits Thaulow
 • Edelfelt har varit med Pietro Krohn på teater, de äter alltid tillsammans och bor sida vid sida.

  Pietro Krohn
 • De senaste dagarna har han haft besök av förskräckligt mycket folk: alla amerikanska fruntimmersbekanta, Mistress Austin med döttrar, Miss Frances Watts, en vacker amerikansk målarinna Madame Ottenheimer med en hel svärm bekanta, Madame Jacquoinot, alla de finska målarinnorna och alla Jean-Léon Gérômes och Carolus Durans elever.

  Jean-Léon Gérôme Carolus-Duran Jacquinot Sarah Austin Elizabeth Austin Mary Austin Frances Watts Mary Odenheimer
 • "Ut felix faustumque sit", må företaget var lyckligt och av gudarna gynnat sade de gamla romarna; Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hoppas att han handlat klokt och att hans händers verk röner uppmärksamhet; han väntar på Pietro Krohn för att tillsammans gå till utställningen.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn