Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

beställningar blommor dagstidningar diplomater elever födelsedagar frukost illustration kritik kvinnor lärare mat militärer (personer) ministrar restauranger sällskapsliv skolor svenskar tavlor teater utställningar väderlek vänner världsutställningar

Älskade Mamma Paris d 26 maj 1878
I dag är det Annis födelsedag – gratulett
nerna borde i dessa dagar ha kommit er
tillhanda såsom födelsedagshäfva kan jag
ej bjuda er på annat än att min tafla
är väl placerad på Salongen, och att
folk ser på den, samt att jag igår fick
höra en massa granna saker. – Om treds
delen af de komplimanger jag fick höra vore
sanning och verkligen menad, så vore jag
redan nöjd – I går var den stora dagen
Jag hade redan orolig som jag var, i förr
går gått upp på bureaus för att försöka
mig om att min tafla var antagen
med Mr 1, såsom man sagt – ganska rigtigt
den hade blifvit antagen med denna num-
mer, och jag hade således allt skäl att
hoppas på en plats på cimaisen. –
gårdagens glädje stördes af två omstän-
digheter 1° att taflan, som jag trodde var
ra fernissad för längesedan af Chabod, an-
nu kl. ½ 10 då jag anlände var så inslagen
och oförnissad som möjligt, samt så genom-
smutsig af allt det dam som rykt
upp på den halftorra färgerna, att den
jag gräslig ut. 2° att jag blef arg på
Petit Gerard för ett förflugit ord, och vände
honom ryggen – detta har nu blifvit
repareradt, vi hafva gjort vara omse-

sidiga ursäkta och äro nu goda vänner
igen – Min tafla är väl placerad, så
när som på salen, der den befinner sig.
Det är den allra sista i den långa räckan
och man är vanligtvis alldeles trött och
utfaren då man kommer det – vidare är det
en af de stora tafterna och taflan, som ome-
af bilder i naturlig storlek ser liten ut
min tafla sitter der
Krusen är Berndt-
sons der & B finnes.
Lika mycket som
min tur att få
fostra taflan väl placera
sortligt
Tulle
gladde mig, var jag
Plant
intres
nöjd öfver den synnerligt goda plats ofron
tafla här. Det har varit en rigtig succès
för honom. Den tog sig bra ut fin i
färgen, elegant i utförandet, och folk
i massor som stod omkring för att se på den
Han hade väntat sig att bli histid upp
i höjden, men blef på sitt gladt sätt öfverras
när har fänre att man placerad honom
på cimaisen. – Alltjemnt stad der men-
niskor framför min tafla också, och målare
hommo alltförjannan, och gratulerade mig
dertill. Litet grådaskig såg taflan ut-
och storleken är illa våld åtminstone
för Salongen. Digurerna äro litet stora
den halfnaturligt storlek, och jag ångra
has
natu

kat
voro
mot
M.
gon,
men
och de
– är
ej an
table
dire o
hebel
acce
varit
garne
från
ningen
li rik
förr,
för de
dottre
väger
till ti
att h
mycke
som e
om

einen
se så
ner sig.
han
och
är det
ir origi
ut
er der
Beritst.
innes
som
lacen.
var jag
Hon
er

läs
men
målare
ar mig
it ut.
toute
et storm
grå
nästan att jag icke gjort dem granden
nature, hvilket icke skulle ha varit
så mycket svarare, men sett mycket
ståtligare ut. Svenskarnes komplimanger
voro ganska klena och officiella, dere.
mot gladde det mig att kamraterna.
M. Moreau, Vernier, Thirion d'Avan
con, Koechlin m. fl. tycktes ha mera
mening i hvad de sade. K. som med fru
och dotter kom springande efter mig sade:
L'année dernière nous avons vu qu'il
y avait de l'étoffe den peintre dans votre
tableau, mais maintenant nous osons
dire que vous l'êtes – nous vous félicitons
rielement et de tout notre coeur à votre
succès et ceux progrès immenses que
vous avez faits. – Derpå kommo anmärkning
garne – mest om hertigens ställning – att
han står för nära inpå hestan är hufvudan märkt
ningen, som jag hört flere göra, och kanske hafva
– Mannerheim kom i
de icke så orätt.
förrgår men reser i dessa dagar till Haag
för att träffa sin svåger angående syster.
dottren som de italeniska slägtingarne och just
svågern, som är legationssekreterare i Storg
vill ta ifrån Mannerheims. – Han sanni
att hans systers porträtt ej var likt, huru
mycket jag än bråkat med det. Hvad
som gladde mig var att han tyckte
om en liten studie af en spanska i

kostym, som jag gjort – det han sade sig
vilja ha den och jag är glad deröfver
det blir i alla fall en liten afbetalning
på min skuld, och jag känner mitt som
vete lättadt.
Jag hade i går Mannerheim, Krohn,
general Lindfors och hans fru att
med sig en person
o har rättighet ange
föra nu Krohn och Lindforsens fick
Jag två skilda gånger söka på verlds
utställningen, och då jag dessutom kom
sent och åt en lång frukost kan Mamma
begripa hur min dag blef delad, så att
jag egentligen ingenting sett af Salongen
ännu. Jag skulle äta frukost med Bson Duton
Ochoa m.fl. af Géromet elever, men fick ej tag
på dem, så att jag åt med Mannerheim
och Lindholm hos Ledoyen. Sedan kommo öfver
Runebergs och Börjesons och slogo sin ned vid

vårt bord – Ja -Lindholm är i staden
Gustaf Philip infördes af Koechlin – jag
såg honom en minut och så tappades
vi bort i mängden. Detsamma hande
mig med Krohn, som jag förlorade ur sigte
och som jag fåfängt sökte under 2 timmar
tid. Middag åt jag med Berndtson och
Ahrenberg, och gjorde så ett slag på boule-
värden, hvarefter jag, rysligt trött begaf
mig hemåt.
Denna gången, i går, bjöd jag männer-

heim på frukost, och var nöjd att på
detta sätt gengälda hans stora vänlighet
mot mig och de många gången han
bjudit mig på fina middagar. I förr-
går voro vi tillsammans på theatern
och sågo Danicheffarne. Vi ville ha
Krohn med, men han var så trött
I nästa vecka blir det åter litet rast
för Krohn – måtte han ej slita ut sig
till dess, det är hårdt när nu redan.
Då man träffar honom är han alldeles
abruti af tråk och bråk. I dag skall
ut till verldsutställningen för
jag
att träffa honom och vara tillsam-
mans med honom i afton
Mamma må tro att man blir
blaserad på taflor – jag är helt trött
att se dem efter dessa tusen sinom
tusen som man sett under de sista
veckorna. På några få mästerverk
när, är det mesta ändå skref
Det är bra mycket roligare att se
på de vackra fruntimmerna och de blom-
morna ute i Expositionens trädgård
än att ständigt hänga näsan öfver
naturen är ändå alltid
taflorna –
bra mycket bättre än konsten, det
han nu icke hjelpas.

Gustaf Philiss kom hit till mig undert
bittida och förklarade att Koechlin skulle
korna hit kl. 10. Vi väntade till kl. 12
men ingen Koechlinkom – det hällregnade
nämligen. Nu är G. Ph. ute i några
skolor, med undervisningsministerns
speciella rekommendation – Jag tycker
hvad gubben skall flasa och svettas.
Få nu se om tidningarna skall säga
något om min tafla. Jacoby, den
ryska kommissarien har varit så äma-
bel att han erbjudit taflan plats i ryska
afdelningen efter Salongens slut. Får se
huru jag gör och jag skickar hem den
direkt eller ej. – Skada att den är af
den säker att det ej kan säljas – vore
nu ämnet nätt och gladt så kunde
om några veckor sitta med några
tusen mark mera i fickan – skulle några
galen menniska fråga priset, säger jag
7000 frcs. – Mamma har ej skrifvit
ett ord om huru Mamma tänker ställ
till med sommarflyttningen – Resen Man-
ma till kindhär. Jag skall söka ställa
så till att jag kan komma hem så snart
som möjligt, men förrän i början af
Juli blir det väl ej, då jag åtminstone
måste börja den Heimburgiska taflan
fört och få pengar litet åtminstone.
Farväl älskade Mamma
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det är Annie Edelfelts födelsedag; som födelsedagsgåva har Edelfelt inte annat än nyheten att hans tavla är välplacerad på Salongen och att folk ser på den och ger komplimanger.

  Alexandra Edelfelt
 • Illustration: bottenplan med Edelfelts och Berndtsons placeringar på Salongen, Edelfelts tavla finns vid kruxet och Gunnar Berndtsons tavla där "x B" finns; redan i förrgår hade Edelfelt gått till byrån för att försäkra sig om att ryktet om att han antagits med No 1 [enhälligt] var sant; gårdagens glädje stördes av två omständigheter: 1) Chabod hade inte fernissat tavlan, som fortfarande var inslagen, då Edelfelt anlände; dessutom var tavlan smutsig av damm så att den såg gräslig ut; 2) Edelfelt och Pierre Petit Gerard hade blivit osams, men sedan bett varandra om ursäkt; Edelfelts tavla är välplacerad på cimaisen [nedersta raden], men i den allra sista stora salen; den omges av bilder i naturlig storlek och ser liten ut.

  Gunnar Berndtson Pierre Petit-Gérard Chabod
 • Edelfelt var också nöjd över att Berndtsons tavla fått en mycket god plats på cimaisen [nedersta raden]; tavlan tar sig bra ut, är fin i färgen, elegant i utförande och folk i massor som betraktar den.

  Gunnar Berndtson
 • Edelfelts tavla såg lite grådaskig ut och storleken är illa vald för Salongen; han ångrar att han inte gjorde figuerna i naturlig storlek; svenskarnas komplimanger var ganska klena och officiella; kamraterna, Monsieur Augustin Moreau, Émile Vernier, Thierion d’Avançon, samt Alfred Koechlin med fru och dotter såg däremot ut att mena vad de sade; huvudanmärkningarna riktas mot hertigens ställning, han står för nära kistan.

  Alfred Koechlin Karl IX Emma Koechlin-Schwartz Florence Koechlin Augustin Moreau-Vauthier Thierion d’ Avançon Émile Vernier
 • Carl Mannerheim har anlänt men reser snart till Haag för att tala med sin svåger om systerdottern, som de italienska släktingarna vill ta ifrån Mannerheims; Mannerheim tyckte inte att systerns porträtt var likt.

  Haag Carl Mannerheim Sofia Cotta François Cotta Johanna Cotta
 • Edelfelt gladde sig åt att Carl Mannerheim tyckte om en liten studie av en spanska i kostym, som denne ville ha; Edelfelt får på så sätt en liten avbetalning på sin skuld, vilket lättar hans samvete.

  Carl Mannerheim
 • Föregående dag var Edelfelt med Carl Mannerheim, Pietro Krohn, och general Julius Lindfors med fru på Salongen, egentligen får man bara ta med en person; han fick hämta Krohn och Lindfors på världsutställningen, och åt dessutom en lång frukost, så Alexandra Edelfelt kan tänka sig hur splittrad hans dag blev.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Carl Mannerheim Julius Lindfors Maria Emilia Lindfors
 • Edelfelt skulle äta frukost med Gunnar Berndtson, Henri Dutschold, Rafael de Ochoa och andra av Jean-Léon Gérômes elever, men hittade dem inte; han åt i stället med Carl Mannerheim och Berndt Lindholm hos Ledoyen; sedan anslöt sig Runebergs och Börjesons till deras bord.

  Ledoyen Lina Runeberg Gunnar Berndtson Jean-Léon Gérôme Berndt Lindholm Carl Mannerheim Rafael de Ochoa Walter Runeberg John Börjeson Louise Börjeson Henri Dutzschold
 • Gustaf Philip Armfelt var med Alfred Koechlin; Edelfelt tappade bort dem i mängden, likaså Pietro Krohn.

  Pietro Krohn Alfred Koechlin Gustaf Philip Armfelt
 • Edelfelt åt middag med Jacob Ahrenberg och Gunnar Berndtson; de gick ett varv till bulevarden; sedan gick Edelfelt rysligt trött hemåt.

  Johan Jacob Ahrenberg Gunnar Berndtson
 • Edelfelt bjöd Carl Mannerheim på frukosten och var nöjd att på detta sätt gengälda dennes vänlighet; i förrgår var de på teater och såg Danicheffarne [Les Danicheff]; Pietro Krohn var också bjuden, men var för trött för att komma; Edelfelt skall träffa denne på världsutställningen i dag.

  Pietro Krohn Carl Mannerheim
 • Alexandra Edelfelt må tro att man blir blaserad av att se tusentals tavlor de senaste veckorna; med undantag för några få mästerverk är det mesta ändå skräp; det är roligare att se på de vackra kvinnorna och blommorna i expositionens trädgård än på tavlorna; naturen är bättre än konsten, det kan inte hjälpas.

  Alexandra Edelfelt
 • Gustaf Philip Armfelt meddelade att Alfred Koechlins skulle besöka Edelfelt, men de väntade förgäves på grund av att det hällregnade ute.

  Alfred Koechlin Gustaf Philip Armfelt
 • Gustaf Philip Armfelt är ute i skolor med undervisningsministerns speciella rekommendation.

  Gustaf Philip Armfelt Agénor Bardoux
 • Får se om tidningarna skriver något om Edelfelts tavla.

 • Valery Jacoby har erbjudit Edelfelts tavla en plats i ryska avdelningen efter Salongens slut.

  Valery Jacobi
 • Det är skada att Edelfelts tavla är av sådan natur att den inte kan säljas; om han målat ett nätt och glatt ämne kunde han inom kort ha suttit med några tusen mark extra i fickan; om någon frågar om priset säger Edelfelt 7 000 francs.

 • Alexandra Edelfelt har inte skrivit om hon skall till Hindhår i sommar.

  Hindhår gård Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt försöker komma hem så snart som möjligt, men troligen inte före början av juli; han måste först börja på den Heimburgerska tavlan och få in lite pengar.

  Carl Heimbürger