Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

äktenskap begravning beställningar brev döden författare gåvor Gud kläder konst konstkritik konstnärskap kritik kungar kvinnor läkare lyrik motion musik nationalsånger norrmän parader personlighet politik post sällskapsliv sjukdom (tillstånd) socialister transport utställningar varuhus visitkort

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Hvad det är förfärligt med dessa Mammas plötsliga illamåenden, såsom på nyårsnatten. Jag blef så förskräckt vid denna underrättelse och tillika så glad, så tacksam mot Försynen öfver att det onda gått så fullständigt sin kos. Ack, älskade Mamma, följ Holmbergs råd, motionera sig, tänk på oss, och försumma intet medel att för allan tid slippa dessa oroande attacker.

  Alexandra Edelfelt Axel Fredrik Holmberg
 • Mamma tycker ej om Björnson som politiker – icke jag heller. Helt simpelt derföre att jag anser hvarje konstnärsnatur alldeles inkapabel för politik. Historien har alltid visat att skalder varit högst misslyckade i detta afseende. Men det är ju Björnson, skalden, jag gjort bekantskap med, och alla mina franska utopister till vänner gå mycket längre än han, för resten, i politiska konseqvenser och samhällsförbättring.

  Alexandra Edelfelt Bjørnstjerne Bjørnson
 • Björnson är dock alltid intressant – jag vet ej om han vore det i längden – tills vidare har jag haft rigtigt roligt i hans sällskap. "Jeg elsker dig, du ær ej som de Andre" säger han sjelf i sin dikt till Drachmann. Och det är något ofantligt varmt och ungt hos Björnstjerne B. Han talar och berättar så väl! Naturligtvis har jag fått ett godt intryck af honom emedan jag hört få menniskor mera förlöjligas och kriticeras än han, och sedan för det han varit så vänlig, kamratslig mot mig. Han har något så kraftigt, ungt i sig, något hvari bo igen känna det bästa af vår nordiska karaktär, att han åtminstone på mig verkar uppfriskande, glädjande.

  Bjørnstjerne Bjørnson Holger Drachmann
 • Hvad bryr jag mig om hans förhållande till kung Oskar? Dessutom är det ej Norges politiska ställning, som utgör samtalsämnet. Nu, för ögonblicket är det Gambetta, som utgör föremålet för hans lyriska utgjutelser. Hvad han säger allting bra, naturligt, lifligt, poetiskt. Det är dock en konstnär. Hvad gör det mig att han är en norsk norrmand – vore han kines så vore det mig detsamma – det är geni på karlen.

  Norge Bjørnstjerne Bjørnson Léon Gambetta Oskar II
 • I förrgår afton voro han med fru och Jonas Lie med familj hos Thaulows på middag. Jag var den ende icke norrmannen.

  Ingeborg Gad Bjørnstjerne Bjørnson Jonas Lie Frits Thaulow Karoline Bjørnson Thomasine Lie
 • Lie är en mera doktrinär, logisk och kanske mera praktisk natur.

  Jonas Lie
 • Eget är att de båda ställa Strindberg så ofantligt högt.

  August Strindberg Bjørnstjerne Bjørnson Jonas Lie
 • Björnson har jag ännu ej hört säga ett ord om Runeberg, men jag är mycket nyfiken att få tala med honom derom.

  Johan Ludvig Runeberg Bjørnstjerne Bjørnson
 • Lie beundrar Jacobsen ofantligt, och deri förstår jag honom så väl. Han ser i Jacobsen en aftonrodnad af en stor literatur, i den fint ciselerade, raffinerade och kraftlösa analysen slutet på det danska folkets höga, långa, briljanta konstutveckling. Lie kunde icke nog beundra några ordvändningar i Niels Lyhne – just de samma som vi i somras så ofta upprepade: t.ex "der er dog noget i de klokker” – och det sista: saa dog han da Döden, den vanskelige Död – som Lie säger är skönt som det bästa som någonsin skrifvits.

  J. P. Jacobsen Jonas Lie Niels Lyhne
 • Flaubert hade rätt då han höll fram ljudets, ordets betydelse. Vi talade mycket om detta underbart förtrollande i vissa välfunna ordsammansättningar – och kommo till det samma som jag så ofta sagt, att konsten är något som icke med ord han förklaras; detta något, som gör att två ljud fogade det ena efter det andra ger oss en kall rysning af förtjusning, under det att tvenne synonyma ord ej gör det, eller t.o.m ordföljdens omkastning förtager all verkan – det är ju detsamma oförklarliga som existerar i musiken och i måleriet – två färger och två toner stå herrligt samman under det att den minsta förändring rubbar harmonien – och detta utan lagar, utan tecken till logik. Det är denna rent fyseologiska sida af konsten, detta som går från öga eller öra direkt till ryggmärgen och hjertat och löper förbi förståndet, det är detta som gör att estetikerna aldrig komma ut med annat än orimligheter. Heine är ett ypperligt bevis. Hvad är det som gör att i sången "Es war ej alter König" den helt banala satsen om pagen: Er trug die goldene Schleppe der jungen Königin” hvad är det som gör att vi bakom dessa högst vanliga ord se en verld af bilder och att hela situationen står för oss glänsande klar. "Sie mussten beide sterben, sie hietten sich allzu lieb" kan ej förstås utan det förra, och det hela får färg lif, och oändlighet just genom detta "Er trug o.s.v. – Men Heine är väl nästan den styfvaste just i detta att sätta färg i orden.

  Heinrich Heine Gustave Flaubert
 • Hvad Gambettas begrafning var storartad. Man må säga hvad som helst som honom, så var der en viss flägt i karlen, också något ungt, modig, kraftigt. Att ej just detta ungdomen i sinnet, det herrligaste uttrycket af lif – och derigenom det mest ofverveldigande som finnes. – Jag tänkte så ofta på Mamma när jag stod der och såg den milslånga cortégen. Först dessa folkmassor, som vi båda imponeras af så kraftigt, så denna allmänna entusiasm, de tusen flaggorna, omhängda med flor, och så Marseillaisen spelad i långsam takt såsom sorgmarsch omvexlande med Beethovens! Då de tusendetals elsassarne med sina baner tågade förbi Strassburgs staty helt draperad i svart med en jättestor sidentricolor som skymtade fram under sorgfloret, då alla hufvuden blottades, alla fanor sänktes och alla gevär skyldrades, då kröp det kalla kårar genom ryggbastet på den mest förhärdade. Och likvagnen (efter teckning af Bastien) med dess otaliga kransar de fyra silfver rökkaren i hornen och likkistan öfverst insvept i den trefärgade fanan med palmer på! Och denna tysta, andäktiga menniskomassa som gick till många hundratusenden! Om man ej är af stock och af sten så blir man litet upphängd och nersläppt efter en sådan syn.

  Strasbourg Ludwig van Beethoven Alexandra Edelfelt Jules Bastien-Lepage Léon Gambetta
 • Björnson talte om att han stod bredvid en socialist, som stod der "den förste Time, og log, saa stod han en tie til, og vær taus, og vid den tredje Timen gav han sig og han græd." Mamma skulle höra huru bra han säger något sådant der

  Alexandra Edelfelt Bjørnstjerne Bjørnson Léon Gambetta
 • Såväl hans som Lies fru äro tråkiga – Björnsons rättar honom, faller honom i talet med de grymmaste plattheter.

  Bjørnstjerne Bjørnson Jonas Lie Karoline Bjørnson Thomasine Lie
 • Lie är bra ful – men jag har ändå lust att åtminstone göra en teckning af honom. Björnson har ett magnifikt hufvud fint och kraftigt på samma gång.

  Bjørnstjerne Bjørnson Jonas Lie
 • Unter uns tror jag att Björnsons kraft ej är mycket att komma med. Han är bestämdt en lättledd natur och hans kraft är mest ett öfvermått af lif och inbildning, än den stränga moraliska kraft som förståndet gifver. En gång skall jag bjuda båda två hit på frukost – men vore bra glad om jag kunde slippa fruarna. Jag märker att jag alls ej talt om mitt görande och låtande. Förlåt mig dessa reflexioner – de ta sig dumma ut på pappret. Hur gerna ville jag ej sitta, så som nu i afton, och tala i afton med Mamma, som pro primo är den intelligentaste qvinna jag träffat, och pro secundo den som jag hållit håller och kommer att hålla mest utaf.

  Alexandra Edelfelt Bjørnstjerne Bjørnson Jonas Lie Karoline Bjørnson Thomasine Lie
 • Annis kostym är redan på väg till Finland, jemte skor långa handskar, silkesstrumpor och sedan en liten bordduk åt Mamma och en dyna åt tante Gadd, en portfölj åt Butti och brevpapper (sådant som detta, åt hela familjen).

  Finland Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt
 • Klädningen såg ganska fin ut – bara ni ej tycker att den är för mycket Soirée och ej bröllopsklädning. Då kan man ju göra ärmarne litet kortare så att de ej ens nå till armbågen. Den är gjord så att den kan begagnas både decolletée en pointe och hög i halsen i ett löst stycke, som medföljer, fästes blott deri. Tyget är hvitt, crème, men ser alldeles hvitt ut vid ljus spetsarne ger åt det hela något ungt och distingueradt. Måtte den blott sitta väl! Jag bad dem på magasinet: "aux trois quartiers" heter det, skrifva till Mamma samt till mottagaren vid Eydtkuhnen-Wirballen, för att denne i sin tur skulle anmäla om ankomsten dit. Paketet afgår med grande vitesse och de trodde 10 dagar skulle åtgå. I alla fall ha vi ju mera än 2 veckor på oss.

  Eydtkuhnen / Tjernysjevskoje Wirballen / Virbalis Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Jag kan ej begripa hvarföre de finska tidningarna ej kommit hit. Inga dagblad och heller inga nummer af Nya Pressen. Den senare gör jag mig inga illusioner om ehuru jag gerna ville att den skulle bli bra.

 • Mannerheim är ännu här. Jag såg honom på afstånd med fr. Nordenstam, men undvek honom. Gud vet huru och med hvad han lefver. Till Antell går han då och då, men har ej varit här med sin fot.

  Sofia Nordenstam Carl Mannerheim Herman Frithiof Antell
 • Tacka Anni för hennes visitkort med nyårshelsningen.

  Alexandra Edelfelt
 • I morgon begynner jag en tafla – men vet ännu ej rigtigt hur jag skall arrangera den. – Det är en ung mor med en liten krypande bébé. I alla fall gör jag croquisen efter modele. Runebergs ha lofvat sin yngsta pojke för detta ändamål.

  Lina Runeberg Alfred Runeberg Walter Runeberg
 • Här medföljer bl.a en kritik af Paul Mantz, som är ytterst smickrande, fastän ni komma att skrattar åt att han tar Anni för "une jeune élégante dont le fils (d.v.s. Butti) o.s.v. – samt talar om Lily Etter som "un adolescent.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Emilia (Emilie) von Etter Paul Mantz
 • Mamma kunde ju vid tillfälle skicka de af kritikerna som tala om Lilys porträtt till Etters med anhållan att får dem tillbaka likväl.

  Alexandra Edelfelt Emilie von Etter Emilia (Emilie) von Etter Sebastian von Etter
 • Nu farväl och godnatt. Gud välsigne Eder och bevare Eder från allt ondt. Atte