Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

akademier årets fester badanläggningar danser danstillställningar döden ekonomi fäktning gravyrer hälsa judar jul kläder konservatorer konst konsthandel konstutställningar kvinnor medaljer modeller (yrken) motion nordbor nyår politik post sällskapsliv samhällsklasser solfjädrar tavlor telegram transport tullar utmärkelsetecken utställningar

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 23 januari 1883, 6 sidor.

[- - -] Fru Etter har skickat mig ett officielt bref från konstakademin, der man frågar mig hvilken tschinn jag har och hvilka dekorationer. Fru Etter anser att detta är för att bestämma den orden jag skall få – som jag nu ej har någon pränika förut får jag väl den förfärliga Stanislavkan. Jag skref till Botkin att denna orden ej har tecken till prestige hemma – en rigtig länsmansorden. – Tusen gånger hellre ingenting. I alla fall blir jag väl ej förpligtigad att bära den. –

För resten tyckas de lefva sitt gamla vanliga lif i Petersburg. [- - -]

Ur Albert Edelfelt och Ryssland, utg. Rainer Knapas & Maria Vainio, Svenska litteratursällskapet i Finland, 2004.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • I går fick jag Mammas bref med propositionen att telegrafera efter pengar. Detta har jag gjort i dag, och skäms ännu öfver att jag igen besvärat er.

  Alexandra Edelfelt
 • Vår utställning lemnar, i ekonomiskt hänseende ett högst uselt deficit. Våra 1000 francs per man stryka med, ehuru vi tänkt att vi i allra värsta fall skulle blifva af med endast 500. Oförutsedda omständigheter, som Gambettas död och den allmänna oro som det politiska tillståndet ingifver, göra att folk ha hufvudet fulla med andra tankar. Tidpunkten var också illa vald Vi skulle ha öppnat expositionen först på nyåret ty nu ha jul och nyår klippt af den i två delar.

  Léon Gambetta
 • I lördags var jag deruppe med Pasca. Hon talade rätt mycket om Jacobsons-Volkoffs, men icke alldeles öppet – ty hon såg ej ut att vara säker på mig. Pasca har talt med Alex. Dumas om den Rafaël jag har. Dumas är nu en tafveljude, och tyckes ha blifvit intresserad af denna sak, efter han bedt mig komma till sig någon morgon för att tala om saken. Pascas konstförstånd är allmogens likt – hon är förtjust i Courtois' måleri, hvilket ej bevisar att hon är särdeles nogräknad.

  Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Gustave Courtois Rafael Michail Sergejevitj Volkov Alexander Sergejevitj Volkov Alexandre Dumas Pasca Jelena Nikolajevna Volkova
 • I går var jag en rigtigt fin liten dans hos Boït. En charmant våning väl arrangeradt, väl vald société, glada och vackra unga flickor, utmärkt super etc. Jag dansade kotiljongen med en parisisk spanska Mlle de Bañuelos, som var ganska pikant. Sargents modell från i fjol var der. Hon är ful, alldeles oregelbundna drag, munnen sned – men har ett charmant utseende, fraicht och behagligt, och isynnerhet en chic à elle. Mme Boït sjelf dansade som en ursinnig hela natten. Jag roade mig ganska mycket, isynnerhet derför att jag kände så många menniskor der. Bland herrarne nästan alla. Grefve Gyldenstolpe en mycket hygglig, ehuru litet tung och stor svensk, utmärkte sig genom att dansa i otakt. Det var roligt derföre att societén var rigtigt fin och derigenom naturligt och alls affekterad. Ofta möter man underliga sjåp här i den s.k. "le monde" gamla sminkade käringar, flickor som affektera att se ut som får o.s.v. men här var intet af allt detta.

  John Singer Sargent Edward Boit Mary Louisa Boit Bañuelos August Gyldenstolpe
 • Hade jag sett dessa toiletter förut jag bestälde Annis klädning skulle jag kanske ha gjort den annorlunda – ty man får ju alltid nya idéer – men jag hoppas att den blir bra i alla fall solfjädern skall jag skicka med det första.

  Alexandra Edelfelt
 • Är det icke rysligt med Ryssland. Alla kommissionärer, expeditörer, posten t.o.m säga att de svara för ingenting då det gäller transporter till Ryssland. Till Eydtkuhnen går det nog säga de, men der kan tullen och polisen begå hvilka godtyckligheter som helst. Ännu en fördel af att vara förenad med det stora riket. I alla andra länder har man s.k. collis posteaux, men ej i Ryssland. – Måtte bara klädningen komma fram i tid.

  Ryssland Eydtkuhnen / Tjernysjevskoje
 • I afton är jag bjuden på middag till Pinchart, men skall komma hem tidigt, så att jag kommer i säng kl. 11 – då befinner jag mig allra bäst.

  Pinchart
 • Mera härnäst tusen helsningar från Atte

 • P.S. Fru Etter har skickat mig ett officiellt bref från konstakademin, der man frågar mig hvilken tschinn jag har och hvilka dekorationer. Fru Etter anser att detta är för att bestämma den orden jag skall få – som jag nu ej här någon prännika förut får jag väl den förfärliga Stanislavkan. Jag skref till Botkin att denna orden ej har tecken till prestige hemma – en rigtig länsmansorden. – Tusen gånger hellre ingenting. I alla fall blir jag väl ej förpligtigad att bära den. – För resten tyckas de lefva sitt gamla vanliga lif i Petersburg.

  Sankt Petersburg Ryska konstakademien Emilie von Etter Dmitrij Petrovitj Botkin
 • Min lilla flicka i trädgården håller på att graveras i trä af Baude och "a la taille douce" (det som man hemma kallar till fina engelska stålstick) af en Mr Morse. Det borde bli en anslående gravyr som kanske kunde säljas i Norden, ehuru den visst blir ganska dyr (minst 20 frcs).

  Norden Charles Baude Auguste Achille Morse
 • Jag skall börja fäkta med Sargent och Baude 3 ggr i veckan – besöker flitigt turkiska baden, allt för att magra eller isynnerhet för att reagera mot det olyckligt stillasittande lif man annars kommer att föra.

  Charles Baude John Singer Sargent
 • Ack om Mamma kunde resignera sig att göra litet för sin helsa – rörelse, rörelse! Farväl, ännu en gång. Atte

  Alexandra Edelfelt