Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet
Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • I går afton afsände jag teckningen-aqvarellen för Rosina som rekommenderadt bref. Jag hoppas att den kommer ordentligt fram.

  Rosina Zilliacus
 • Tack för Mammas bref i dag. Roligt är det för mig att höra allt detta hemifrån och Mammas ursäkt för detta småprat, är alldeles onödig. Just detaljerna äro ju så roliga att höra.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag arbetar på min tafla. Jag har försökt att göra den lille bytingen naken, emedan det är så mycket vackrare, och för att motivera detta, skall jag ställa ett stort silfvertvättfat med blöjor handdukar, o.d. bredvid. För ögonblicket har jag en liten 1årig italienare här – och man kan få grå hår med att ha honom att sitta Han skriker nu som bäst. Jag skall försöka ta en fotografi af honom.

 • Så snart Salongstaflan är färdig reser jag endera till Nizza eller London – tror jag –. Emellertid känner jag nu arbetslusten återkomma, och det vore kanske dumt att afbryta med extravaganser.

  London Nice
 • Hvad skall jag skicka till Köpenhamn? Ledsamt att jag ej kan få någon af mina föregående större taflor dit. Hertig Karl är så omogen som tafla att jag ej mera står derför!

  Köpenhamn
 • Roligt att de nu, genom kröningsresan, kunna få fröken Manzey i "le mouvement" – hon har haft en bra tråkig ungdom, stackars flicka

  Sophie Manzey
 • Valter Runeberg var just nu här. Han är ej särdeles förtjust i Björnson. Valters rättrådiga sinne kan ej fördraga en så despotisk natur, och svårt har man verkligen att gå in på denna odelade beundran han har för sig sjelf.

  Bjørnstjerne Bjørnson Walter Runeberg
 • Claire Chevalier vill igen att jag skall "korrigera" en aqvarell hon har gjort: d.v.s. att måla om den från början till slut, ty så usel är den. Är det ej oförskämdt? Hvad tusan behöfva dessa gamla pigor måla för? Isynnerhet då de ej ha tecken till talent eller ens förstudier. Det är en oförskämdhet utan like, och beqvämt för henne att exponera på salongen under dessa vilkor.

  Claire Chevalier
 • Jaså Hanna skall komma hit! Får se hvem hon får till ressällskap. Skada att Berndtson ej kommer samtidigt – de tu skulle just kunna bli ett par.

  Gunnar Berndtson Hanna von Born
 • Och nu farväl igen – och tusen helsningar från Atte