Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet
Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Så rysligt ledsamt att Mamma måste betala till för sakerna 2 ggr. Som jag icke kom att tänka på det ursprungsordet transito, då jag afsände solfjädern, blir det väl samma historie med den. Men för all del låt mig betala tullen – räkna af alla utgifterna från Morbror Gustafs lån.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt
 • I går afsände jag taflan till Kejsarinnan och skall i dag eller morgon skrifva till Duperret och Geheimerådet Oom, som är chef i kejsarinnans kansli. Jag skref med stora bokstäfver adressen: à S.M.l'Imperatrice de Russie – måtte de der otäcka tullsnokarne nu åtminstone fara varligt fram.

  Ryssland Maria Fjodorovna Henri-A. Duperret Fjodor Oom
 • I morgon afgår härifrån; via Lübeck Stockholm en paravent, två japanska vaser och en liten frukostservis, 1 tallrik, en kopp och ett tefat af som jag tycker utmärkt vackert porslin och vackert arbete. Det är meningen att Mamma skall dricka kaffe i den koppen. Vaserna äro af "craquelé” med blå figurer – dekorativa skärmen af svart siden med foglar och grässtråni broderi – enkel men smakfull. Dessutom finnes i lådan en liten tekanna, helt liten åt tante Gadd – att betrakta som bibelot, ej för nyttans skull. får nu se huru länge detta skall behöfva för att komma fram.

  Stockholm Lübeck Alexandra Edelfelt Adelaide Gadd
 • Ack om ni hade ett lika förtjusande väder hemma som vi ha här – det är rigtig vårluft, 10 grader solsken – herrligt.

 • Vår utställning hos Petit har nu, i jemförelse med aqvarellisternas som följt den, en rigtig "succès "retrospectif". Alla säga att aqvarellisterna förlora förfärligt, att vår utställning dock var något verkligen konstnärligt o.s.v.

  Georges Petit
 • För taflan ämnar jag begära 5000 rubel. Då det är förmodligt att jag får vänta en evighet på pengarne, har jag ingen misskund med dem.

  Maria Fjodorovna
 • Fastlagstisdagen och dess karnavalsfröjder veta vi alls ej af härute i Avenuen – vi äro som på landet, och en half timmes väg från boulevarden, hvilket i det hela taget är ganska angenämt.

  Avenue de Villiers 147
 • I går var jag på en middag med bl.a. Fourcaud, konstkritikern i XIXe Siecle. – Han gick på med: Selon moi, vous êtes un des artistes les plus doués, et c'est bien de votre faute si vous n'arrivez pas à une première place dans l'art.

  Louis de Fourcaud
 • Måtte jag blott kunna hålla i, och icke bli matt, slapp och trög – det gäller icke att arbeta lika mycket som hittils, men 10 gånger bättre. Jag tror jag har anlag till sybaritism, och om dessa finge utveckla sig, vore det min död som konstnär.

 • Ännu har Jag ej börjat fru Reuterskiöld – hon skall komma hit en af dagarne.

  Lovisa Reuterskiöld
 • Min tafla kan bli ganska bra – uttrycket, som jag ville göra så glittrande som möjligt, är temmeligen funnet.

 • Efter den 15 Mars, då taflorna skola inlemnas, skall jag ta itu med Bellman – Aino, en massa saker – men dock försöka komma härifrån så tidigt som möjligt.

  Carl Michael Bellman Aino
 • Hemma har jag ju Jacobsons beställning som jag kan göra – Manzeys porträtt – (skall jag resa dit?) arbete blir det nog.

  Alfred Jacobsson Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • I afton går jag på middag till Portalis. Hans brors porträtt beundras af alla konstnärer som något särdeles lyckadt. Och jag har gjort det på 2 dagar! Jag tror som Mammas att jag lyckas bäst då jag arbetar fort.

  Alexandra Edelfelt Roger de Portalis A. de Portalis
 • Och nu farväl, tusen helsningar från Atte