Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet
Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • I morgon har fru Reuterskiöld sin första séance. Om hon bara är regelbunden, så hoppas jag kunna så något rigtigt bra af porträttet. Både för att det ser bättre ut och för att en förgången tids kostym ej kan bli omodern, låta vi göra en klädning alldeles Louis XV, i "vert-d'eau” skiftigt tunnt siden. Hon har dessutom ett hufvud som passar bra till den epoken. Jag har prevenerat henne att hon måste vara exact med seancerna, ty annars blir jag aldrig färdig. Under nästa vecka skall jag arbeta samtidigt på taflan och porträttet. Jag tänker detta skall gå då fru R. valt tiden från 10 till 12 för att sitta, och jag sålunda har hela eftermiddagen (och nu ser man ända till kl öfver fem) till min disposition.

  Lovisa Reuterskiöld Ludvig XV
 • Vi ha haft slutlikviden med Petit. – Han och andra ha skinnat och dugtigt. Men vi ha beslutat att ej tala om det fatala resultatet i penningeväg, då publiken anser vår exposition vara en succes och vi derigenom blifvit ofantligt mycket mer kända. Vi fingo hvar och en endast 250 frcs tillbaka på de deponerade 1000, således 750 frcs förlust. Tala emellertid ej om detta. Expostionen har varit en reklam som nog väger upp denna summa.

  Georges Petit
 • Nuförtiden är jag på briljant humör, som alltid då jag känner mig en train och arbetsför.

 • Antell har beställt af mig en teckning af Butti med Capi efter fotografin, och jag kan göra den om aftnarna.

  Berta Edelfelt Herman Frithiof Antell
 • Men lilla Italienare skrika, hvar gång han skall posera, som om knifven satt i honom, och efter en sådan séance är man ganska enerverad. Hans mor har just nu "korjat” honom, och jag sörjer ej efter hans musik. Omöjligt att tänka på en ordentlig sittning – kan man här och der uppfånga en liten rörelse, en teckning på en fot eller hand, så är det redan mycket vunnet.

 • Talte jag om att Birgers unga fru, den vackra spanskan från Granada, nu har ett nytt öde – sedan hon legat i bronchitis sedan sin ankomst till Paris, har han nu fått tyfus och ligger sedan 3 veckor. Dock är han nu på bättringsvägen. Hon var alldeles förstörd då jag var der sist men modig och rask. "Quel drole de lune de miel" sade hon. En andalusiska i Paris, i en liten, kall atelier, med perspektiv att sluta sina dagar i Stockholm – men hon håller af honom och Då går det ju, bråkar med att lära sig svenska, hjelper honom, lagar maten, vårdar honom, och är med allt detta elegant och fin – och detta är dottern till en liten hotelvärd i Granada! men de ha en viss race i sig dessa menniskor. – Birger är ej särdeles sympathisk – egoist, litet vräkig stockholmare, men har talent, så att han kan bli något af

  Paris Stockholm Granada Hugo Birger José Gadea Mengíbar Matilda Gadea
 • När jag ser så många af mina kamrater från Gérômes atelier som det gått alldeles herunter för, och ännu flere som hålla sig qvar i den okända hopen, tackar jag Gud som låtit det gå så bra för mig. Af alla de 80 som vi då voro, finnas kanske fem för hvilka det gått rigtigt bra, och jag voro otacksam om jag ej räknade mig bland dessa få. Nu gäller det bara att hålla i

  Jean-Léon Gérôme
 • Hos Runebergs har jag igen varit. Jag har blifvit betydligt mera lugn reaktionär och moralist på det sista året, men dock tycker jag att de gå alldeles för långt i sin moralitet och "bourgeois”er äro de i konst. Tänk att de tala om Niels Lyhne som något förfärligt omoraliskt, ohyggligt, det värsta den moderna ruttenheten frambragt – och då de en gång se fel på moralen existerar inga andra förtjenster för dem. Valter hatar "Adam Homo” med outsläckligt hat – och tycker om fru Nybloms dikter som äro tarfliga, idealistiska efter den gamla clichén, bara derför att de äro oskadliga.

  Lina Runeberg Walter Runeberg Niels Lyhne Helena Nyblom Adam
 • Nu måste jag måla på fru Reuterskiölds skizz för att kunna visa henne den i morgon. Jag vill hålla det hela i fina, ljusa toner.

  Lovisa Reuterskiöld
 • Nu hoppas jag ni ändtligen fått sakerna från Petersburg.

  Sankt Petersburg
 • Bröllopsdagen var ju utsatt till den 12 – vore jag säker derpå, skulle jag telegrafera.

  Rosina Zilliacus Gustaf Langenskiöld
 • Tusen helsningar till alla från Atte