Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet
Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Nå ändtligen ha då sakerna kommit. Roligt att de befunnos bra och att ni voro nöjda.

 • Precis samma intryck som på er gjorde Etters död på mig. Oron för dem och deras framtid är hufvuddraget i de känslor denna sorgliga nyhet uppväckt. Måtte de blott kunna stanna på Haiko. Då de nu voro vana att vara långt borta från honom och i allmänhet trifdes bättre så, är deras förlust ej så stor. Sebastian, gubben, var ej älskade i sin familj, och var ju också föga älskansvärd. Men den stackars fru Etter, hon fyller mina tankar. Jag har skrifvit till Nadejdinskaïa 18, då jag ej känner adressen i Moskva. Kommer Mamma ihog Manzeys adress. Jag har skrifvit och telegraferat till Stora Morskaïa 37, men är litet osäker om nummern – tänk om mina bref ej kommit fram!

  Moskva Haiko Alexandra Edelfelt Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sebastian von Etter Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • Mycket nöjd är jag dessutom öfver att aqvarellen behagar, och att den tar sig så bra ut i ram. Jag har så mycket sympathier, för Rosina och önskar dem så mycken lycka af hjertat att jag är glad att äfven i synlig måtto kunna ge dem ett ringa bevis derpå.

  Rosina Zilliacus Gustaf Langenskiöld
 • Fru Reuterskiöld har varit illamående i dag. Får se hvilkendera taflan blir bättre – Jag låter dem nu gå i bredd som ett par kapplöpningshästar, och kan val om 10 dagar besluta mig för hvilken som skall exponeras. Gerna ville jag skicka upp båda. Lyckan står dem djerfvom bi, och jag skall försöka få båda färdiga. I dag har jag jemnt en månad på mig till sista inlemningsdagen som är framflyttad till den 15 mars detta år.

  Lovisa Reuterskiöld
 • Ryktet går – Wahlberg, som just kommit från Stockholm, berättade att man der i ett sällskap talt om att min tafla blifvit såld till Kejsarinnan för 49,000 (fyrtioniotusen) francs, och detta blef citeradt såsom bevis på de orimliga tafvelprisen i Paris. Fyrtioniotusen och ej femtio ger ett utseende af sannolikhet och prutning på tusen frcs, som icke är illa.

  Paris Stockholm Maria Fjodorovna Alfred Wahlberg
 • Vi ha ett bråk med fru Reuterskiölds kostym som icke på flere dagar ännu blir färdig. Hon är ytterst intresserad af målningen, gör sina reflexioner om hvarje rörelse på ett finger eller ett veck i kjolen. Fru R. se det är en lifvande typ (till det yttre, N.B.) från Gustaf IIIs tidehvarf. Fraiche, litet bonflicka i dragen, men med mycken chic. Hon hade bättre än det Cedercreutz'ska hufvudet, gjordt "de chic" kunnat kallas för hundra år sedan.

  Emilia Maria Sofia Cedercreutz Lovisa Reuterskiöld Gustav III
 • Nu måste jag måla – i dagern får jag en helt liten skymt af Salongsfeber en löjlig känsla, som jag hade bordt komma öfver.

 • I afton är jag bjuden till chefen för svenska-danska telegrambyrån, en hr Fich, som svärmar för nordiska soiréer. Jag får gräsligt tråkigt der.

  Alfred Fich
 • Stackars lilla Butti som blef så rädd vid telegrammets ankomst. Helsa henne och Anni och alla andra rigtigt hjertligt från Atte

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt