Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet
Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Gud ske lof att ni alla äro friska och raska, på godt humör och nöjda.

 • Jag har i dag och i går varit ute och slagit dank – vädret är nu igen herrligt, och jag tyckes mig ha rätt till denna frihet, då jag nyligen gjort färdig en liten aqvarell af Butti med Capi, efter fotografin, bestäld af Antell,

  Berta Edelfelt Herman Frithiof Antell
 • samt i dagarna sålt ett skrattande hufvud åt en amerikanare. Dock får jag ej pengarne, förrän ramarne bli färdiga.

  Warren
 • Ack om Ni ändå kunde komma hit i slutet af maj, Mamma och Anni – så kunde vi resa tillsammans hem. Hvad säger Mamma derom? Får jag de ryska pengarna innan dess så är det ju lätt. Det värsta skulle bli med Butti, men hon är kanske för liten att komma med nu och får ändå betala hel biljett. Tänk på detta. Skulle Mamma uthärda resan? Den är lång öfver Petersburg, men ni kunde ju hvila i Cöln, och så skulle vi, efter 14 dagar här i Paris, alla tillsammans resa hem öfver Sverige och Danmark. Jag tror det skulle pigga upp Mamma, och Anni vore bestämdt rysligt lifvad för en sådan resa. Det dyraste skulle naturligtvis bli uppköpen, som äro en alltför stor frestelse i Paris för att kunna motstå den. Jag föreställer mig att det hela kunde göra för 3000 frcs. Jag vore ändå så lycklig att få se er här engång. Med det vackra vårvädret kommer denna idé på mig med trängande kraft. Ingenting skulle ni behöfva köpa för resan – allt kan ju fås här mycket bättre, och rum o.d. skulle jag bestyra om på förhand. Ni skulle bo centralt och jag skulle hvar morgon, tidigt komma och ta er för att sedan, isynnerhet med Anni, spankulera omkring. Mamma skulle alls ej behöfva bråka, gå upp i torn och på muséer, och kan Anni ej tagas med någon afton på theatern t.ex., så lemna vi henne hos Runebergs.

  Paris Sankt Petersburg Sverige Köln Danmark Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Lina Runeberg Alexandra Edelfelt Walter Runeberg
 • Men ifall det blir af, bör Mamma konsultera Holmberg – om han anser att det vore för mycket tröttande för Mamma. I sofkupé är det ju dock ej så farligt

  Alexandra Edelfelt Axel Fredrik Holmberg
 • Jag skall flytta om en månad, min nya atelier, här i samma hus vore då färdigt inredd och ni skulle komma hitut alltid då ni behöfde frisk luft, och härifrån är en helt liten bit till boulognerskogen, suresnes Neuilly och Seinens underbart vackra stränder. Det är så ledsamt att Mamma skall ha ett så ruskigt minne af Paris, jag ville att Mamma engång skulle se hur gudomligt här kan vara.

  Paris Bois de Boulogne Seine Neuilly-sur-Seine Avenue de Villiers 147 Suresnes Alexandra Edelfelt
 • Så skulle vi komma hem just till den första sommaren, och jag skulle sätta mig att arbeta ofantligt – den ena taflan efter den andra, måla Norden med hela dess poesi dess juninätter, dess jungfruliga sommarskrud.

  Norden
 • Kan Mamma få pengarne af Morbror Gustaf, så ber jag Mamma hålla dem för eget behof

  Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt
 • Reuterskiölds tyckas ej vilja betala förrän efter Salongen.

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld
 • Om jag nu får en beställning af Kejsaren, och dessutom har en tafla på 2000, en på 5000 och den Jacobsonska på 4000 att göra, så kan jag räkna på ganska mycket pengar i höst.

  Alexander III Alfred Jacobsson
 • Ack hur skola vi ställa till med veranda-ateliern – det borde tänkas på den nu. Några stockar borde släpas för att bygga sjelfva balkongen, glasmästararbetet kan alltid göras senare. Det förefaller mig som om sjelfva timmermansarbetet ej borde kunna bli dyrt. Jag skall skicka en ritning en af dagarne. Det är ändå så vigtigt för mig att kunna måla någonstans då det regnar, ty annars förlorar jag för mycket tid.

  Haiko Villa Edelfelt
 • Jag skall ännu göra så många, många taflor på Haiko, de mest olikartade – några fantastiska, andra helt moderna, eleganta – det kokar i mitt hufvud. Gud låte mig få krafter att göra allt detta innan jag dör eller blir för gammal

  Haiko
 • Från Fru Etter hade jag ett mycket vänligt bref. hon talar i så varma ordalag om Mamma – hon säger: il faut surtout que je vous dise combien votre mère est adorable, bonne excellente, amicale pour moi. C'est bien l'amie dans le malheur. Hon beklagar sig öfver Hornborg.

  Alexandra Edelfelt Emilie von Etter Hornborg
 • A propos, Mannerheim var och proponerade en vexel på Hornborg, om han skulle får 1000 frcs strax – pas si bête – men jag var nu som förr kall för hans jemmer. Han ser så slut ut, går och hasar med sin gamla fröken, slut också hon – men båda äro snyggt klädda, och måste ju lefva med någonting i alla fall. Hvarifrån han får pengar är en gåta för alla.

  Sofia Nordenstam Carl Mannerheim Hornborg
 • Jag är så glad åt att Wille Wallgren fått priset på 30 dukater, det blir ändå litet i hans tomma börs.

  Ville Vallgren
 • Han ger för resten lektioner åt en rik rysk fröken, vid namn Baschkirzeff, måtte dessa konstsnobbar köpa något af honom.

  Ville Vallgren Marie Bashkirtseff
 • Dessa Baschkirzeffs äro ett gåtlikt följe. Mycket rika ge de soireer och baler, men komma ej in i le monde, ty de lära ha ett och annat på sitt kapitel bl.a. åtkomsten till miljonerna. Fadren säger sig ha varit guvernör i Ryssland, men ser högst otreflig ut.

  Ryssland Marie Bashkirtseff Konstantin Pavlovitj Bashkirtseff
 • Jag tänker ej så mycket på de olycksaliga händerna i mitt porträtt, ty det gör mig alltför hypokondrisk. Kanske att det kommer att ta sig bra ut på salongen, kanske också inte.

 • Goupil har varit här just nu. Jag funderar på att få honom att exponera min tafla i sin vitrin – der kommer den att bli sedd lika mycket som om den vore på Salongen.

  Adolphe Goupil
 • Han beklagade sig öfver de dåliga tiderna, framkallade af det politiska läget, affärs krisen och anarkisterna. Också lära mycket få utländingar vara i Paris, jemförelsevis. Amerikanska kongressen har dessutom nu satt hög tull på konstverk, som komma från Europa, så att den amerikanska marknaden icke blir så fördelaktig för herrar konsthandlare som den hittils varit.

  Paris Europa Adolphe Goupil
 • Nu farväl för denna gång, Många tusen helsningar från Atte