Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet
Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Ack hvad jag ångrar mitt sista, ynkliga bref.

 • Sedan dess har flyttningen ändtligen tagit slut, installationen är nästan afslutad, humöret är bättre

 • och jag har fått ett gladt bref från Mamma, som talar om resan som en verklighet. Gud vare tack och lof. Hvad jag vore lycklig att få se er här!

  Alexandra Edelfelt
 • Annis skrupler äro totalt onödiga. Inte en minut skulle jag bli "led åt henne”, utan hennes intresse, glädje att se allt detta nya, stora och vackra skulle vara min största fröjd.

  Alexandra Edelfelt
 • Kan Anni ej tagas med någon afton, lemna vi henne hos Runebergs t.ex.

  Lina Runeberg Alexandra Edelfelt Walter Runeberg
 • Jaså, Hanna Born är i antågande. Jag har ingenting annat emot henne än att hon skulle vara en slags gène och kontroll på vårt görande och låtande.

  Alexandra Edelfelt Hanna von Born Alexandra Edelfelt
 • Måtte nu Berndtson komma hem till dess – Han skulle vara hennes kavaljer. Jag tycker alltid att de borde bli ett par.

  Gunnar Berndtson Hanna von Born
 • Berndtson kommer troligen att resa tillbaka till Egypten – han säger sig förtjäna 3000 frcs i Månaden der, och så mycket kan han ej gerna räkna på här.

  Egypten Gunnar Berndtson
 • I förrgår var jag på middag hos Alex. Dumas – Utmärkt middag – med en hop äldre herrar, Meissonier bl.a. Jag teg mest hela tiden – hvad skall man säga i så illustert sällskap?

  Ernest Meissonier Alexandre Dumas
 • Dumas har likadana repliker i sitt tal som i sin skrift – alltid slående, ofta elaka Någon frågade honom t.ex om han läst det eller det nya arbetet – "Non, ou voulez vous que je trouve le temps de lire? – Si je le trouvais, j'écrirais bien quelque chose – hvilket ju var både qvickt, elakt mot den nya litteraturen och högmodigt.

  Alexandre Dumas
 • Jag har ännu två arbetare här som hänga upp ridåer de bullra så att jag ej kan hålla tankarne tillsammans.

 • Hvar skola ni bo här? Den tanken sysselsätter mig. Här är ett garni i närheten men här är det långt till centrum – så finnes det hôtel St James, engelskt, hyggligt midt i staden – i alla fall kunna ni ju ta in der först. Hade jag ej en sådan idiot till concierge, skulle ni bo här och jag sjelf inne hos Kaufmann – men det djuret conciergen skulle icke kunna passa upp er som sig bör. Allt det der ger sig nog – mera här näst – tusen helsningar från Atte

  Hôtel Saint-James Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt Richard Kaufmann