Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet
Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Återigen har jag nästan försummat posttimmen – Jag är så öfverlycklig vid tanken att få er hit snart.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Ni har tur att ej nu vara här, ty vädret är förfärligt – kallt snöregn, som i December.

 • Hanna Born är kommen, har underrättat mig sin ankomst och jag har varit på Hôtel Du Louvre och sökt henne, men ej träffat henne hemma.

  Hôtel du Louvre / Grand Hôtel du Louvre Hanna von Born
 • Rum skall jag bestyra om – var alldeles lugna. Men skola ni resa öfver Petersburg det är en bra lång färd – dock, om ni gerna vill träffa Etters, så kan ni ju göra det. ta biljett till Paris direkt men låt inregistrera sakerna till Berlin, station Friedrichsstrasse och tag in på Centralhôtel som ligger midt emot – och kom ihog som règle générale att så ofta som möjligt telegrafera till mig under hitresan. ty annars är jag orolig. Kunde ni vara här d. 16, 17, så vore det bra – vi kunde då resa redan d. 6.7. Juni och vara hemma tidigare

  Paris Sankt Petersburg Berlin Centralhôtel Berlin Friedrichstrasse Alexandra Edelfelt Emilie von Etter Alexandra Edelfelt
 • Stackars Butti, hon är som en dolk i mitt hjerta – måtte hon nu bara kunna vara lika tapper under hela tiden.

  Berta Edelfelt
 • Under det ni är här får jag visst lof att arbeta litet om förmiddagarne, men det får ej genera er ni kan ju vara här i ateliern. Jag börjar ändtligen få det i ordning här.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Gud låte vädret bli bättre – Ingen vinter ha vi haft, men ingen vår heller – och nu är det för talalt för att kunna räcka.

 • I lördags den stora balen hos Sedelmeyers. mycket grannt – rika parvenuer Madame Munkacsy gjorde allt för att få mig ihop med en af dottrarna, den som hon har distinerat åt mig – Det är en lång, mager ganska behaglig flicka, som ser intelligent ut. Jag kom hem kl. 6 på morgonen. En kadrilj dansade jag med Munkacsy o. Mme Antokolsky som vis à vis.

  Cécile Munkácsy Charles Sedelmeyer Thérèse Sedelmeyer Emma Sedelmeyer Jelena Antokolskij
 • Några af herrarne voro i strumpor, knäbandsbyxor och skor – det ser bra fint ut – ack som det blefve mod igen!

 • Nu hinner jag ej mera skall skrifva utförligare Jag har dessutom tandvärk af vädret – min nervositet är nu totalt öfver jag är på gladt humör och så innerligt lycklig vid tanken på att snart få möta er på Gare du Nord. – Att se Annis nyfikna förtjusning blir min största fröjd. farväl för i dag – Helsningar från Atte

  Gare du Nord Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt