Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

äktenskap årets fester beställningar champagne danser danstillställningar döden drycker förälskelse fransmän Gud karaktärsdrag kärlek kläder kultur kvinnor män manlighet militärer (personer) mord nihilism nordbor nyår personlighet porträtt resor revolutionärer ryskhet ryssar sällskapsliv sjukdom (tillstånd) skulptur supé utseende visitkort

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag vet ej hvad det var som gjorde af Mammas bref liksom ett svar på så många frågor som jag ställt till mig sjelf under de sista dagarne. Det är ändå bra lyckligt att jag just hos Mamma, i urkällan till mitt väsende, finner två ting som jag så mycket saknar omkring mig: helsa och harmoni. Också är hvarje bref från mamma som en påminnelse om att också jag är stark och ung ännu. Olyckliga lynne jag har detta att låta nedslå sig af allt möjligt strunt och isynnerhet af saker som alls ej angå mig. – Jag saknar er fortfarande. Hvarför ha vi alla ej fått bo i ett konstland – hvarföre äro vi ej födda i Italien, i Paris, i München, i Köpenhamn t.o.m. Jag skulle då kunna vara hos Eder ständigt, och min personlighet skulle vinna oändligt derpå.

  Paris Italien Köpenhamn München Alexandra Edelfelt
 • Om jag gifta mig, måste jag få en glad hustru. Jag känner mig ega så mycken spänstighet inom mig, så mycken lefnadsfriskhet, att det blott behöfs en helt liten sympathisk gnista för att allt detta skall flamma upp – men uti detta eviga töväder af passivitet och sorgmodig likgiltighet – usch då!

 • Jag längtar att få träffa Björnson i Paris. Detta kämpalika, som stretar emot, det rent manliga med ett ord, skall göra mig så godt att se.

  Paris Bjørnstjerne Bjørnson
 • Porträttet går framåt. Jag gjorde rätt i att låta det torka så länge, ty nu går arbetet dubbelt hastigt. Om hon blott skulle sitta ordentligt, om Olitte och de tusen hejdukerna skulle låta mig vara i fred!

  Helene Demidov di San Donato Olga Petrovna Trubetskaja
 • I går var den omtalta soiréen hos Barclay de Tollys. Det var icke någon bal, endast en liten dans med 20 par ungefär. En massa chevaliergardister naturligtvis – endast tre à fyra civila dansörer. Det unga paret tyckes af gumman Durassoff ha ärft en utmärkt artighet och en ovanlig förmåga att göra les honneurs. De sysselsatte sig med hvar och en särskildt, lagade så att alla fick dansa, supera o.s.v. Supén var mycket god. Dansen var naturligtvis animerad då alla dessa kavalleria ben voro i rörelse.

  Alexandra Durasov Catharina Fjodorovna Durasov Ludwig Barclay de Tolly
 • Fröken M. som var mycket väl klädd men fatalt koifferad, trasslade bort sig med danserna så att hon ej hade någon qvar för mig fastän jag tre dagar förut hade bjudit upp henne. Ovanan att vara bland mera folk gör henne rätt underlig i större sällskap. Hon har ej mera det älskvärda som annars, utan blir litet onaturlig och bortkollrad. Hennes Mischa var magnifik. Ack sådana plattheter han sade, när han sade något.

  Sophie Manzey Michail Sergejevitj Volkov
 • Några damer som jag mycket hört talas om voro der, bl.a. en fru Lazareff f. Soumarokoff – illa klädd tyckte jag. För resten kan man ej alls jemföra toiletterna med dem i Paris. De ha nog dyra kläder men sakna totalt chic. Om man frånser qualiteten af tyger och spetsar o.d, tycker jag att de unga damerna i Helsingfors äro precis lika väl klädda. – En gjorde ett undantag – en ung grefvinnan Miloradovitsch, som ehuru 20 år redan är frånskild, och nu ämnar egna sig åt skulptur, hvadan hon beger sig till Rom i rappet, för att i vår komma till Paris och se salongen der. Hon var rigtigt vacker och väl klädd – men eget nog hade hon också detta egendomligt ryska allvarliga då hon talade – detta bittra utskjutande af läpparne, som, med den ryska accenten till hjelp, ger oss utländingar ett så obehagligt intryck. Jag saknar mjukhet i deras tal.

  Helsingfors Paris Rom Jelisaveta Felixovna Lazarev Miloradovitj
 • Jag satt vid supern emellan en fr. Orloff och en Harpavitsky (tror jag hon heter) och gjorde mina iakttagelser. Ryskorna äro alldeles lustiga i sitt slag och likna hvarken fransyskor eller några andra. Allra minst likna de våra nordiska unga flickor. Kl. ½ 5 kommo vi derifrån. Jag hade dansat med alla – Kadriljerna med fru Maydell, fr. Orloff m.fl. Kitty var vänligheten sjelf, och det var på fullaste allvar man tackade henne för det utmärkta mottagandet och de ypperliga arrangementerna när man gick. Vid supén dracks en hel hop champagne.

  Catharina Fjodorovna Durasov Maydell Orlov Harpavitsky
 • Demidoffs tycka rätt mycket om porträttet. I morgon skall jag arbeta på fond och kostym och med 1 1/2 séance skall jag sedan göra hufvudet färdigt.

  Helene Demidov di San Donato Paul Demidov di San Donato
 • Schura Etter skall resa redan om tisdag, eskorterad af af Paul. Han är nu frisk men bör hvila och skall derföre stanna en månad på Haiko. De två andra gossarne resa om torsdag tror jag.

  Haiko Alexander von Etter Johan Emil (Ivan) von Etter Nikolaj von Etter Paul von Etter
 • Roligt att Mille kommer. Jag vill ej ligga öfver Manzeys hela tiden när jag blir så här ensam.

  Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Emil Cedercreutz Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • Får se om jag kan resa med Henricius, det vore bra roligt. Jag skulle då stanna en dag eller två i Berlin.

  Berlin Gustav Heinricius
 • I går ha två hemliga poliser blifvit lönnmördade här i staden. Den ene lär ha varit en buse för nihilisterna och en af de skarpaste spårhundarne. Det är tydligt att de blifvit mördade af nihilister – Underrättelsen har väckt ord, ty dessa revolutionärer ha ej låtit tala om sig på så länge.

 • Detta bref kommer troligen fram på tisdag morgon. Jag tar Mamma derför i famn och önskar Eder alla af allt hjerta ett godt nytt år och Guds välsignelse, och säger eder tack för det gamla, likasom tack för hvarje år. Hvad jag är lycklig att ha Eder – friska glada och goda – Gud vare med Eder! Jag har en massa bref att skrifva i afton – till Kaufmann, Krohn, Pasteur o.a. samt en helt paket visitkort att skicka till vänner och bekanta i Paris till nyåret Jag säger Eder derför farväl. i morgon afton hoppas jag kunna skrifva några ord innan år 1883 går till hvila. Helsa alla hjertligt från Atte.

  Paris Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Richard Kaufmann Jean Baptiste Pasteur