Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

äktenskap årets fester besök beställningar böcker brev champagne danstillställningar drycker förälskelse författare förlovning fransmän gåvor hov (samhälleliga system) kärlek kejsare kejsarinnor kvinnor män nyår porträtt transport

Petersburg d 15 Jan 84.
Älskade Mamma
Jaså Mamma har nu fått det
behagliga uppdraget att skaffa
tjenstefolk åt Etters! Har ni fått
paketerna med fröken Cedercreutz?
Jag skickade en borste åt Tante
Gadd och ett par tofflor åt Butti
för att hon ej skulle vara sämre
än Anni. Victor Hugo bör bindas
in för mina pengar – Neiglick har
lofvat åtaga sig besväret, rekom-
mendera bokbindare o.s.v. – Jag
hoppas skicka flera böcker åt
Anni från Paris. Jag måste bekän-
na att jag köpte två vackra böcker
öfver gravyrens historia åt Anni,
min fann, vid ett flygtigt genom
ögnande att de voro lämpligare
för mig som målare än för henne –
Och håller dem derför sjelf – de
skulle dessutom ej ha intresserat hen-

ne. Med Neiglick skickar jag Cinq
mars af Alfr. de Vigny åt Anni.
Ledsamt att fröken M. ej var hem-
ma i dag – Jag hade näml. lånat
åt henne Edgar Poe, som jag
köpt åt Anni också, men som
jag nu ej kan skicka med Neiglick
som reser i morgon.
Nyårsdagen visiter så att jag var
alldeles utfaren. Hos fru Miatleff
träffade jag Leuchtenberg som var
i extas öfver min tafla som han
sett hos Beggrow. Kejsaren har ännu
ej gifvit något svar – Han har så
mycket att tänka på dessa tider.
Duperret är nu förlofvad och mycket
kär. Det är en fransyska född i Peters-
burg, men med helt franska sym-
pathier, 19 år, men ej rik, dotter till
en enka. Kejsaren har i går gratu-
lerat honom, Kejsarinnan likaså.
Han är ej mycket åtkomlig under

sådana omständigheter. Han som
var en fiende till äktenskapet, ser
nu en mans enda väg till salig-
het deri. I går afton var jag till-
sammans med honom. –
Det gamla nötet Miatleff blanda-
de bort frågan om taflan – utom
att han är ett fä är han bestämdt
litet vriden eller afsigkommen.
Hon var ytterst vänlig, talade ej
ett ord om denna Rafaelshistoria
bad mig nödvändigt komma
tillbaka och bad mig uppsöka en
af hennes intimaste vänner i
Paris, en frihnna Krabbe tror jag hon heter.
Nyårsnatten passerades hos Manzeys,
men der var ingen glädje, trots
champagnen. Gubben Manzey drack
också en skål för Mamma och mina
systrar. Fröken är stumt förtviflad
öfver tråkigheter hemma, som verkli
gen kan göra en menniska abruti
och går och tänker på sin Mischa

Hon har en böjelse för honom,
det är säkert. Häromaftonen då
hon litet vaknade ur sin lethargiska
sömn och dåsighet, hade hon ett
slags uppgörelse med mig, då hon
hoppades att vi ändå alltid skulle
vara goda vänner o.s.v. Jag
blef litet perplex vid hennes vackra
tal om sin kärlek till Mischa, men
min stolthet vaknade och jag såg lugn
ut. Likasom om den der storken skulle
kunna roa henne, såsom hon hoppas.
Hvad jag är lycklig öfver att Anni
studerar och lär sig något, sysselsätter
sig med något – det finnas ingenting
sorgligare än en sådan der sysslolös
ung-flick-existens. Underligt är att
hon ändå har en sådan åtrå till
den stora verlden – Hofvet, balerna
hos Schuvaloffs och Scheremetieffs o.d
intresserar henne så mycket mera som
hon nu ej har någon ännu derom,

Kireef har presenterat mig för
den ryska romanförfattaren
Solowieff, som skall tillbringa 2
år i Paris och som ville göra
min bekantskap. Jag var der en
afton. En fin, litet nervös, sakta
natur, hjertligt – men åtminstone
ej i mina ögon en "esprit de premier
ordre". Roligt var det att kunna
tala igen om någonting, höra in-
telligenta reflexioner och vara
med en menniska som anser att
konst och litteratur äro något att lefva
för.
Nu måste jag sluta, ty Neiglick
kommer för att taga brefvet.
Mera härnäst. Hos fru Lawroff.
var jag i går utan att träffa henne
hemma. Om några dagar måste
jag besluta mig definitivt.
Fru Demidoffs fond har jag

ändrat, den är nu röd och
porträttet har vunnit betydligt
derpå. Ack hvad jag lider
af detta oregelbundna arbete.
Jag skall skrifva mera om
några dagar
Eder
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jaså Mamma har nu fått det behagliga uppdraget att skaffa tjenstefolk åt Etters!

  Alexandra Edelfelt Emilie von Etter
 • Har ni fått paketerna med fröken Cedercreutz? Jag skickade en borste åt Tante Gadd och ett par tofflor åt Butti för att hon ej skulle vara sämre än Anni. Victor Hugo bör bindas in för mina pengar – Neiglick har lofvat åtaga sig besväret, rekommendera bokbindare o.s.v.

  Berta Edelfelt Adelaide Gadd Maria Cedercreutz Alexandra Edelfelt Victor Hugo Hjalmar Neiglick
 • Jag hoppas skicka flera böcker åt Anni från Paris. Jag måste bekänna att jag köpte två vackra böcker öfver gravyrens historia åt Anni, men fann, vid ett flygtigt genomögnande att de voro lämpligare för mig som målare än för henne – Och håller dem derför sjelf – de skulle dessutom ej ha intresserat henne. Med Neiglick skickar jag Cinq mars af Alfr. de Vigny åt Anni. Ledsamt att fröken M. ej var hemma i dag – Jag hade näml. lånat åt henne Edgar Poe, som jag köpt åt Anni också, men som jag nu ej kan skicka med Neiglick som reser i morgon.

  Paris Sophie Manzey Alexandra Edelfelt Hjalmar Neiglick Edgar Allan Poe Alfred de Vigny
 • Nyårsdagen visiter så att jag var alldeles utfaren.

 • Hos fru Miatleff träffade jag Leuchtenberg som var i extas öfver min tafla som han sett hos Beggrow. Kejsaren har ännu ej gifvit något svar – Han har så mycket att tänka på dessa tider.

  Varvara Iljinitjna Mjatleva Alexander III Alexander Beggroff George von Leuchtenberg
 • Duperret är nu förlofvad och mycket kär. Det är en fransyska född i Petersburg, men med helt franska sympathier, 19 år, men ej rik, dotter till en enka. Kejsaren har i går gratulerat honom, Kejsarinnan likaså. Han är ej mycket åtkomlig under sådana omständigheter. Han som var en fiende till äktenskapet, ser nu en mans enda väg till salighet deri. I går afton var jag tillsammans med honom.

  Sankt Petersburg Maria Fjodorovna Alexander III Henri-A. Duperret Duperret
 • Det gamla nötet Miatleff blandade bort frågan om taflan – utom att han är ett fä är han bestämdt litet vriden eller afsigkommen. Hon var ytterst vänlig, talade ej ett ord om denna Rafaelshistoria bad mig nödvändigt komma tillbaka och bad mig uppsöka en af hennes intimaste vänner i Paris, en frihnna Krabbe tror jag hon heter.

  Paris Varvara Iljinitjna Mjatleva Krabbe Vladimir Ivanovitj Mjatlev Rafael
 • Nyårsnatten passerades hos Manzeys, men der var ingen glädje, trots champagnen. Gubben Manzey drack också en skål för Mamma och mina systrar.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Alexandra Edelfelt Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • Fröken är stumt förtviflad öfver tråkigheter hemma, som verkligen kan göra en menniska abruti och går och tänker på sin Mischa Hon har en böjelse för honom, det är säkert. Häromaftonen då hon litet vaknade ur sin lethargiska sömn och dåsighet, hade hon ett slags uppgörelse med mig, då hon hoppades att vi ändå alltid skulle vara goda vänner o.s.v. Jag blef litet perplex vid hennes vackra tal om sin kärlek till Mischa, men min stolthet vaknade och jag såg lugn ut. Likasom om den der storken skulle kunna roa henne, såsom hon hoppas.

  Sophie Manzey Michail Sergejevitj Volkov
 • Hvad jag är lycklig öfver att Anni studerar och lär sig något, sysselsätter sig med något – det finnas ingenting sorgligare än en sådan der sysslolös ung-flick-existens. Underligt är att hon ändå har en sådan åtrå till den stora verlden – Hofvet, balerna hos Schuvaloffs och Scheremetieffs o.d intresserar henne så mycket mera som hon nu ej har någon ännu derom,

  Elena Sjeremeteva (osäker koppling) Alexandra Edelfelt Vladimir Sjeremetev (osäker koppling) Pavel Andrejevitj Sjuvalov Maria Alexandrovna Sjuvalova
 • Kireef har presenterat mig för den ryska romanförfattaren Solowieff, som skall tillbringa 2 år i Paris och som ville göra min bekantskap. Jag var der en afton. En fin, litet nervös, sakta natur, hjertligt – men åtminstone ej i mina ögon en "esprit de premier ordre". Roligt var det att kunna tala igen om någonting, höra intelligenta reflexioner och vara med en menniska som anser att konst och litteratur äro något att lefva för.

  Paris Kirejev Vsevolod Sergejevitj Solovjev
 • Nu måste jag sluta, ty Neiglick kommer för att taga brefvet. Mera härnäst.

  Hjalmar Neiglick
 • Hos fru Lawroff. var jag i går utan att träffa henne hemma. Om några dagar måste jag besluta mig definitivt.

  Lavrov
 • Fru Demidoffs fond har jag ändrat, den är nu röd och porträttet har vunnit betydligt derpå.

  Helene Demidov di San Donato
 • Ack hvad jag lider af detta oregelbundna arbete. Jag skall skrifva mera om några dagar Eder Atte