Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

äktenskap ateljéer brev bröllop döden förälskelse författare förlovning judar kärlek nordbor norrmän orientalism resor självmord sjukdom (tillstånd) skådespelare skulder tidskrifter väderlek veckotidningar

Paris söndag d. 3 februari 84
Älskade Mamma,
Paris – således Paris igen. Jag är här sedan
fredag morgon – och allt ännu samma stora
tomhet samma missnöje med mig och
hela verlden. Denna gång var jag ej enthusi-
astisk vid åsynen af Paris Och intet bref
från Mamma! Ännu ingenting!
Courtois och Dagnan träffade jag genast. De
voro modstulna – måleriet hade aldrig gått
så dåligt – deras taflor vore ej något särdeles
en massa svartkantade plakat på mitt
bord talte om död bland mina bekanta –
(bl.a har juden Reitlinger tagit lifvet af
sig; Pinchart förlorar 10,000 frcs som R. ännu
var skyldig honom för taflor) – Louis Leloir död,
Butin död – Bastien Lepage har legat för döden.
Courtois o. Dagnan ha varit i Italien, mera
litet ha de målat.
Min atelier – hvad den är tom! hvad det
är tomt efter eder! Fredag, då jag kom,
var det en rigtigt vacker vårdag, 12 grader
varmt, solsken – och jag hade hvart ögon-
blick lust att gå ner i ateliern undertill
för att tala med Mamma och Anni.
– Stora saker ha händt. Kaufmann är gift
gift, med fr. "Domsch". Stor skandal –
han reste efter henne till Italien i Novem-
ber Skandinaverna här moraliskt rysan-
Paris är ändå bra vackert – Hvilket annat ljus här än i Petersburg!

de öfver Kaufmanns Don Juans tilltag,
allt mera sqvaller tills Björnson får höra
det, skrifver ett bref till Kaufmann vari
han säger honom de värsta sanningar –
han hade "systematiskt förderfvat denne
brave pige" – K. svarar intet tills han får
höra att Björnson ville skrifva ett likadant
bref till fröken Dons' far – (som ej lär ha vetat
af detta). Då telegraferar K. att Björn
son och alla de andra skandinaverna få
nödiga upplysningar af Nordau. – "En bande"
presentera sig dessa hos Nordau, och Nordau
presenterar för dem – Kaufmanns och
fröken Dons vigselattest – de hade i hem-
lighet skuttat öfver till London och låtit viga
sig der. Jag är öfvertygad om att Kaufmann
gjort mycket af detta bara för att vara
vigtig och förarga skandinaverne. Hvarföre
denna hemlighetsfullhet. –
Emile berättade historien på sitt sätt.
"Les femmes, voyez vous, c'est la perdition
de tout le monde – Qui aurait jamais dit
ça de M. Kaufmann – un garçon si serieux –
mais il fallait bien qu'il i passe comme les
autres. – Jag bad Emile berätta ut-
förligt och han började med "C'est comme
qui dirait un mystère” – Emellertid har

jag haft bref från Kaufmann om allt detta.
Underligt är det, underligt isynnerhet
att hon brydde sig om detta romantiska äkten
skap med K. – Hennes debut i florens
lär ha varit ett fiasco. Kaufmann tror
emellertid att hon skall bli en nya Kristine
Nilsson och derför, derför fick ej hennes
giftermål offentliggöras, det skulle skada
hennes "Kunst og Carrière". –
– Runebergs skratta åt detta – de andra
skandinaverna äro litet flata, och arga.
I går afton sammanträffade jag med
Björnsons, Lies o.a i Runebergs atelier. De
frågade alla efter Mamma och talte om
den "dejlige aften" i ateliern i våras.
Björnson precis sig lik – tyckte att der
var sådan "Kraft" i mig, nu då jag kom
hemifran o.s.v
Tavaststjerna har jag träffat. Han var
ej mycket rolig – försökte vara Byronsk
verldsföraktande.
Hos Runebergs träffade jag Ida Aalberg
som sade att hon skulle resa dagen
derpå – Jag telegraferade genast till
Schauman och frågade om hon skulle
qvarhållas quand même – och fick igår telegraf
svar att hon tyvärr måste resa.

Alltjemnt här i Paris tänker jag på
Sophie Manzey och kommer allt mera
till det resultatet: Nej, hon skulle ej trifvas
här, detta är ej för henne. – Det hela,
isynnerhet artislifvet förefaller mig nu
mera vagabondaktigt än förr. En täckelse
har fallit från mina ögon och jag ser nu
ibland med rigtigt kälkborgerligt convenabla
ögon på verlden – nej det är ej för henne –
jag och mitt lif och mina funderingar och
de menniskor jag kan komma i beröring
med. Skomakare blif vid din läst! Jag hade
ett ögonblick trott mig kunna lefva med
en rigtigt fin flicka, sjelf bli helt comme il
faut – men det gick ej, det går ej.
För att sysselsätta mig ställer jag till en
middag för Runebergs d. 5 februari – efteråt
äro vi bjudna på ateliern – mina taflor
äro ännu ej uppspända.
Farväl! Ack om jag finge en liten liten
brefrad från Mamma – hvad jag vore
glad. – Bara jag nu kommer in i skrif-
gångarna så går det väl igen.
Emile har mycket frågat efter Mamma. Han
har hållit min atelier mycket bra – den är
bara full af Ny Illustrerad Tidning som de med en
aktningsvärd ståndaktighet skicka till mig –
Alla Berndtsons mattor och orientaliska drägter
samt en massa taflor och tafvelramar
Helsa Anni! Jag helsar er alla från Paris

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Paris – således Paris igen. Jag är här sedan fredag morgon – och allt ännu samma stora tomhet samma missnöje med mig och hela verlden. Denna gång var jag ej enthusiastisk vid åsynen af Paris

  Paris
 • Och intet bref från Mamma! Ännu ingenting!

  Alexandra Edelfelt
 • Courtois och Dagnan träffade jag genast. De voro modstulna – måleriet hade aldrig gått så dåligt – deras taflor vore ej något särdeles

  Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret
 • en massa svartkantade plakat på mitt bord talte om död bland mina bekanta

 • (bl.a har juden Reitlinger tagit lifvet af sig; Pinchart förlorar 10,000 frcs som R. ännu var skyldig honom för taflor)

  Reitlinger Pinchart
 • Louis Leloir död, Butin död – Bastien Lepage har legat för döden.

  Jules Bastien-Lepage Louis Leloir Ulysse Butin
 • Courtois o. Dagnan ha varit i Italien, mera litet ha de målat.

  Italien Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret
 • Min atelier – hvad den är tom! hvad det är tomt efter eder! Fredag, då jag kom, var det en rigtigt vacker vårdag, 12 grader varmt, solsken – och jag hade hvart ögonblick lust att gå ner i ateliern undertill för att tala med Mamma och Anni.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Stora saker ha händt. Kaufmann är gift gift, med fr. "Domsch". Stor skandal – han reste efter henne till Italien i November

  Italien Richard Kaufmann Anna Kaufmann
 • Skandinaverna här moraliskt rysande öfver Kaufmanns Don Juans tilltag, allt mera sqvaller tills Björnson får höra det, skrifver ett bref till Kaufmann vari han säger honom de värsta sanningar – han hade "systematiskt förderfvat denne brave pige" – K. svarar intet tills han får höra att Björnson ville skrifva ett likadant bref till fröken Dons' far – (som ej lär ha vetat af detta). Då telegraferar K. att Björnson och alla de andra skandinaverna få nödiga upplysningar af Nordau. – "En bande" presentera sig dessa hos Nordau, och Nordau presenterar för dem – Kaufmanns och fröken Dons vigselattest – de hade i hemlighet skuttat öfver till London och låtit viga sig der. Jag är öfvertygad om att Kaufmann gjort mycket af detta bara för att vara vigtig och förarga skandinaverne. Hvarföre denna hemlighetsfullhet.

  London Bjørnstjerne Bjørnson Richard Kaufmann Max Nordau Anna Kaufmann Julius Dons Don Juan
 • Emile berättade historien på sitt sätt. "Les femmes, voyez vous, c'est la perdition de tout le monde – Qui aurait jamais dit ça de M. Kaufmann – un garçon si serieux – mais il fallait bien qu'il i passe comme les autres. – Jag bad Emile berätta utförligt och han började med "C'est comme qui dirait un mystère”

  Richard Kaufmann Anna Kaufmann Emile
 • Emellertid har jag haft bref från Kaufmann om allt detta.

  Richard Kaufmann Anna Kaufmann
 • Underligt är det, underligt isynnerhet att hon brydde sig om detta romantiska äktenskap med K. – Hennes debut i florens lär ha varit ett fiasco. Kaufmann tror emellertid att hon skall bli en nya Kristine Nilsson och derför, derför fick ej hennes giftermål offentliggöras, det skulle skada hennes "Kunst og Carrière".

  Richard Kaufmann Christina Nilsson Anna Kaufmann
 • Runebergs skratta åt detta – de andra skandinaverna äro litet flata, och arga.

  Lina Runeberg Richard Kaufmann Walter Runeberg Anna Kaufmann
 • I går afton sammanträffade jag med Björnsons, Lies o.a i Runebergs atelier. De frågade alla efter Mamma och talte om den "dejlige aften" i ateliern i våras. Björnson precis sig lik – tyckte att der var sådan "Kraft" i mig, nu då jag kom hemifran o.s.v

  Alexandra Edelfelt Bjørnstjerne Bjørnson Jonas Lie Walter Runeberg Karoline Bjørnson Thomasine Lie
 • Tavaststjerna har jag träffat. Han var ej mycket rolig – försökte vara Byronsk verldsföraktande.

  Karl August Tavaststjerna George Gordon Byron
 • Hos Runebergs träffade jag Ida Aalberg som sade att hon skulle resa dagen derpå – Jag telegraferade genast till Schauman och frågade om hon skulle qvarhållas quand même – och fick igår telegrafsvar att hon tyvärr måste resa.

  Lina Runeberg Ida Aalberg Walter Runeberg Berndt Otto Schauman
 • Alltjemnt här i Paris tänker jag på Sophie Manzey och kommer allt mera till det resultatet: Nej, hon skulle ej trifvas här, detta är ej för henne. – Det hela, isynnerhet artislifvet förefaller mig nu mera vagabondaktigt än förr. En täckelse har fallit från mina ögon och jag ser nu ibland med rigtigt kälkborgerligt convenabla ögon på verlden – nej det är ej för henne – jag och mitt lif och mina funderingar och de menniskor jag kan komma i beröring med. Skomakare blif vid din läst! Jag hade ett ögonblick trott mig kunna lefva med en rigtigt fin flicka, sjelf bli helt comme il faut – men det gick ej, det går ej.

  Paris Sophie Manzey
 • #För att sysselsätta mig ställer jag till en middag för Runebergs d. 5 februari – efteråt äro vi bjudna på ateliern – mina taflor äro ännu ej uppspända.

  Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Farväl! Ack om jag finge en liten liten brefrad från Mamma – hvad jag vore glad. – Bara jag nu kommer in i skrifgångarna så går det väl igen.

  Alexandra Edelfelt
 • Emile har mycket frågat efter Mamma.

  Alexandra Edelfelt Emile
 • Han har hållit min atelier mycket bra

  Emile
 • den är bara full af Ny Illustrerad Tidning som de med en aktningsvärd ståndaktighet skicka till mig

 • Alla Berndtsons mattor och orientaliska drägter samt en massa taflor och tafvelramar

  Gunnar Berndtson
 • Helsa Anni! Jag helsar er alla från Paris

  Paris Alexandra Edelfelt
 • *Paris är ändå bra vackert – Hvilket annat ljus här än i Petersburg!

  Paris Sankt Petersburg