Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel ateljéer beskickningar beställningar brev dagstidningar danstillställningar diplomater döden finländare förälskelse författare förläggare illustration konserter konstnärer kvinnor modeller (yrken) musik porträtt post redaktörer sällskapsliv sångare soaréer spanjorer telegram utställningar

Paris d. 9 mars 1884
Älskade Mamma
Det är då en rigtig skandal –
Sedan i går morgse har jag
sökt efter ett tillfälle att skrifva
till Mamma och tackar för de
två sista brefven, men jag har
varit i en sådan vefva att det
varit mig omöjligt. I går
var det Claretie, förläggare
Noël m.fl. – efter att ha
arbetet med Reuterskiölds
hela förmiddagen, under in-
seende af Munkacsy, som
satt här fr. kl. 10 till 12,
i dag har det varit en upp-
sjö af landsmän – Herrar
Stenroth, Tavaststjerna, Revell,
Forssell och Wallenius –

Munkacsy satt som sagdt
här i går. Han har en
faible för fru Reuterskiöld,
till hans frus stora förargelse
Han förstår naturligtvis ej
mitt måleri "en plein air" han
som bara tycker om kolsvart
och hvitt – emellertid erkände
han att det var mycket talent
i taflan. Mammas porträtt tyckte
han om, och tog, under det jag
målade, och ritade med krita
ett och annat på boken, fonden
och kostymen för att sätta in
några knalleffekter.
I förrgår var jag hos honom.
En massa marquiser och com-
tesser och hans egen gamla galente
som gjorde les honneurs.
Häromaftonen var jag på Soirée
hos herrskapet Perrot. – Efter att

ha ätit en bastant middag.
– fröken S. Perrot blickade, lofva
de lära mig fransk vals och
spelade Rubenstein. Hon och
hennes syster komma hit
i dag om en stund.
I onsdags, d. 5, Pappas döds-
dag, hade jag modell först
hela dagen, och blef sedan
öfverraskad af unge Bruun
från Petersburg som tycktes
vara alldeles utan bekanta
här och som reklamerade
mig för middagen – der jag
träffade Sargent – Sargent och
unge Bruun – lustig samman
sättning. kl. ½ 10 gick jag
hem. –
Jag hade i förrgår hela tiden
lust att telegrefera till
Butti, men jag gick och hasade
så länge att jag slutligen

var rädd att väcka upp er
midt i natten. Helsa henne
och säg att detta skall hon få
igen en annan gång, jag har
lofvat mig det.
Ack hvad det är för ett öde
med fru Rs porträtt. De äro
visserligen nöjda eller nöjdare
nu, men jag har förstört all
fraicheur i sjelfva målningen
I afton är jag bjuden till
spanska ambassaden genom
Madrazo. Der blir stor concert
med under-tenoren Gayarre,
samt sedan raout; jag skall
gå dit med en herre som heter
Eugenio Blasco, och som
skrifvit orden till flere af de
spanska visorna som Butti och
jag sjungit. Han är korrespon
dent för la Epoca i Madrid,
och är mycket förtjust i

min tafla, så att han kommer
att tuta ut dess beröm
på hinsidan Pyrynéerna,
tras los montes.
Nu har jag gjort upp med
förläggaren för Clareties roman –
12 teckningar (som ej bli så utför-
da som t.ex. Julqvällens, fastän
jag hoppas de bli bättre) à 400
frcs stycket.
Ack de uslingarne Wallenius
och Forssell – hvilka horrörer
de målat – de bli nog refuserade
och begripa ej ens huru förfär-
ligt det är som de målat.
Nu går posten och jag måste
sluta. Helsa alla hjertligt
från
Atte
Mera härnäst

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det är då en rigtig skandal – Sedan i går morgse har jag sökt efter ett tillfälle att skrifva till Mamma och tackar för de två sista brefven, men jag har varit i en sådan vefva att det varit mig omöjligt.

  Alexandra Edelfelt
 • I går var det Claretie, förläggare Noël m.fl.

  Jules Claretie Albert Noël
 • efter att ha arbetet med Reuterskiölds hela förmiddagen, under inseende af Munkacsy, som satt här fr. kl. 10 till 12,

  Lovisa Reuterskiöld Mihály Munkácsy
 • i dag har det varit en uppsjö af landsmän – Herrar Stenroth, Tavaststjerna, Revell, Forssell och Wallenius

  Karl August Tavaststjerna Otto Wallenius Revell John Forsell Stenroth
 • Munkacsy satt som sagdt här i går. Han har en faible för fru Reuterskiöld, till hans frus stora förargelse

  Lovisa Reuterskiöld Mihály Munkácsy Cécile Munkácsy
 • Han förstår naturligtvis ej mitt måleri "en plein air" han som bara tycker om kolsvart och hvitt – emellertid erkände han att det var mycket talent i taflan. Mammas porträtt tyckte han om, och tog, under det jag målade, och ritade med krita ett och annat på boken, fonden och kostymen för att sätta in några knalleffekter.

  Alexandra Edelfelt Mihály Munkácsy
 • I förrgår var jag hos honom. En massa marquiser och comtesser och hans egen gamla galente som gjorde les honneurs.

  Mihály Munkácsy Cécile Munkácsy
 • Häromaftonen var jag på Soirée hos herrskapet Perrot. – Efter att ha ätit en bastant middag. – fröken S. Perrot blickade, lofvade lära mig fransk vals och spelade Rubenstein. Hon och hennes syster komma hit i dag om en stund.

  Anton Rubinstein Sophie Perrot Perrot Perrot Perrot
 • I onsdags, d. 5, Pappas dödsdag, hade jag modell först hela dagen, och blef sedan öfverraskad af unge Bruun från Petersburg som tycktes vara alldeles utan bekanta här och som reklamerade mig för middagen – der jag träffade Sargent – Sargent och unge Bruun – lustig sammansättning. kl. ½ 10 gick jag hem.

  Sankt Petersburg Theodor Bruun Carl Albert Edelfelt John Singer Sargent
 • Jag hade i förrgår hela tiden lust att telegrefera till Butti, men jag gick och hasade så länge att jag slutligen var rädd att väcka upp er midt i natten. Helsa henne och säg att detta skall hon få igen en annan gång, jag har lofvat mig det.

  Berta Edelfelt
 • Ack hvad det är för ett öde med fru Rs porträtt. De äro visserligen nöjda eller nöjdare nu, men jag har förstört all fraicheur i sjelfva målningen

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld
 • I afton är jag bjuden till spanska ambassaden genom Madrazo. Der blir stor concert med under-tenoren Gayarre, samt sedan raout;

  Raimundo de Madrazo Julián Gayarre
 • jag skall gå dit med en herre som heter Eugenio Blasco, och som skrifvit orden till flere af de spanska visorna som Butti och jag sjungit. Han är korrespondent för la Epoca i Madrid, och är mycket förtjust i min tafla, så att han kommer att tuta ut dess beröm på hinsidan Pyrynéerna, tras los montes.

  Madrid Pyrenéerna Berta Edelfelt Eusebio Blasco
 • Nu har jag gjort upp med förläggaren för Clareties roman – 12 teckningar (som ej bli så utförda som t.ex. Julqvällens, fastän jag hoppas de bli bättre) à 400 frcs stycket.

  Jules Claretie
 • Ack de uslingarne Wallenius och Forssell – hvilka horrörer de målat – de bli nog refuserade och begripa ej ens huru förfärligt det är som de målat.

  Otto Wallenius John Forsell
 • Nu går posten och jag måste sluta. Helsa alla hjertligt från Atte Mera härnäst