Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Årstider beställningar blommor brev danstillställningar finländare förälskelse förläggare kärlek konstutställningar kvinnor nordbor ryskhet ryssar sällskapsliv sekreterare telegram temperatur utställningar väderlek vår

Tisdag morgon
Älskade Mamma.
Några ord blott i största hast.
Det herrliga förtjusande vår-
vädret fortfar, man lefver
som i ett rus. Rosor, hyacinther
dofta i ateliern – 17 grader i skugga
vårluft öfverallt. – Jag har
just nu gjort en skizz af Bell-
man och Gust. III. – så der – mera
dabbig, men det blir väl bättre.
Nu blir frågan om jag alls kan
sysselsätta mig med detta nu. Duez
kom till mig häromdagen och
frågade om jag ville vara med
om den Petitska expositionen
för ingenting. Cazin och han äro
också inbjudna. Det vore ju mycket
frestande, men huru skall jag få
den der taflan, modren med
barnet, färdig till den 1 april

jag skall just nu gå ned
till Petit för att få någotslags besked
om saken.
I går vara jag hos Magnins, franska
bankens guvernör. Der var mycket
folk – Jag tvangs att dansa litet.
Häromdagen var en stor skandinavisk
bal – det är verkligen ej roligt
om man ej har något intresse.
På den der skandinaviska balen
att Gösta Sundman omgifven af
en svärm finskor, och var mycket
shangtil och magnifik.
– Ack om jag finge någonslags
slut på den fru Reuterskiöld.
dels kan jag ej måla, dels kan
hon ej sitta när jag vill. Jag börjar
bli så till ytterlighet utpinad
af detta arbete.

Jag har skrifvit ett dumt
bref till fröken Manzey. Det
blir ju bara floskler då man
ej kan säga sin innersta tanke.
Det är bestämdt bäst som det
är. Nu först ser jag hur litet
jag passar in i deras ultra-rysk-
het, och huru litet hon skulle
passa här. Min stolthet fick
också
en
sådan "kulak" af alla deras
propositioner, att jag nog aldrig
glömmer dem.
Jag skulle gerna skrifva mera
men hinner ej. Jag får en sådan
"Unmasse" bref från alla möjliga
sidor att jag borde ha en sekreterare
som Carolus Duran. – Några, som
nyligen Egusquiza och en förläggare
i Köpenhamn, bli förargade då
jag ej svarara. – Älskade Mamma
de enda bref som roar mig
att skrifva äro de till Mamma.

Hvad det är ledsamt att Butti
förgäfves väntade på bref från
mig eller telegram. Jag går och
bråkar min hjerna med att
utfundera en värdig upprättelse
– Farväl – jag måste ned till Petit
innan det blir för sent.
Tusen helsningar till alla
från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Några ord blott i största hast. Det herrliga förtjusande vårvädret fortfar, man lefver som i ett rus. Rosor, hyacinther dofta i ateliern – 17 grader i skugga vårluft öfverallt.

 • Jag har just nu gjort en skizz af Bellman och Gust. III. – så der – mera dabbig, men det blir väl bättre. Nu blir frågan om jag alls kan sysselsätta mig med detta nu.

  Carl Michael Bellman Gustav III
 • Duez kom till mig häromdagen och frågade om jag ville vara med om den Petitska expositionen för ingenting.Cazin och han äro också inbjudna. Det vore ju mycket frestande, men huru skall jag få den der taflan, modren med barnet, färdig till den 1 april jag skall just nu gå ned till Petit för att få någotslags besked om saken.

  Georges Petit Jean Charles Cazin Ernest Ange Duez
 • I går vara jag hos Magnins, franska bankens guvernör. Der var mycket folk – Jag tvangs att dansa litet.

  Angéline Magnin Joseph Magnin
 • Häromdagen var en stor skandinavisk bal – det är verkligen ej roligt om man ej har något intresse. På den der skandinaviska balen att Gösta Sundman omgifven af en svärm finskor, och var mycket shangtil och magnifik.

  Gösta Sundman
 • Ack om jag finge någonslags slut på den fru Reuterskiöld. dels kan jag ej måla, dels kan hon ej sitta när jag vill. Jag börjar bli så till ytterlighet utpinad af detta arbete.

  Lovisa Reuterskiöld
 • Jag har skrifvit ett dumt bref till fröken Manzey. Det blir ju bara floskler då man ej kan säga sin innersta tanke. Det är bestämdt bäst som det är. Nu först ser jag hur litet jag passar in i deras ultra-ryskhet, och huru litet hon skulle passa här. Min stolthet fick också en sådan "kulak" af alla deras propositioner, att jag nog aldrig glömmer dem.

  Sophie Manzey
 • Jag skulle gerna skrifva mera men hinner ej. Jag får en sådan "Unmasse" bref från alla möjliga sidor att jag borde ha en sekreterare som Carolus Duran.

  Carolus-Duran
 • Några, som nyligen Egusquiza och en förläggare i Köpenhamn, bli förargade då jag ej svarara.

  Köpenhamn Rogelio de Egusquiza
 • Älskade Mamma de enda bref som roar mig att skrifva äro de till Mamma.

  Alexandra Edelfelt
 • Ledsamt att Berta Edelfelt förgäves väntade på brev eller telegram; ska fundera ut en värdig upprättelse.

  Berta Edelfelt
 • Farväl – jag måste ned till Petit innan det blir för sent.

  Georges Petit
 • Tusen helsningar till alla från Atte