Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

dagstidningar döden fennomani finska italienska konstutställningar nationalism spanska språk svekomani svenska tavlor utställningar

Jag skall gå till Levin
för att få den lilla spanska
danserskan som Anni satt
för på sin födelsedag. Petit
kommer hit om söndag
och får då afgöra hvilka
och huru många af dessa
skizzer och studier skola kom-
ma med. –
– Gubben Elias Lönnrot,
den hedersmannen, har ju
vandrat hädan. Han var verkligen
en af de sista från vår stora
period. – När skola vi igen
frambringa stora män efter
detta förfärande språkgräl?
– Farväl för denna gång,
Älskade Mamma tusen helsningar
från –
Atte
verte

P.S. Jag skickade i förr-
går en spanska tidning,
la Epoca, i hvars pariser-
korrespondens Blasco har
skrifvit om mig. Jag hop-
pas ni förstår de några
raderna som ju ändå likna
italienska rätt mycket.
Visa tidningen åt Schauman
så får han en liten notis
i Hufvudstadsbladet. Helsa
honom.
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag skall gå till Levin för att få den lilla spanska danserskan som Anni satt för på sin födelsedag.

  Alexandra Edelfelt John Levin
 • Petit kommer hit om söndag och får då afgöra hvilka och huru många af dessa skizzer och studier skola komma med.

  Georges Petit
 • Gubben Elias Lönnrot, den hedersmannen, har ju vandrat hädan. Han var verkligen en af de sista från vår stora period. – När skola vi igen frambringa stora män efter detta förfärande språkgräl?

  Elias Lönnrot
 • Farväl för denna gång, Älskade Mamma tusen helsningar från – Atte verte

  Alexandra Edelfelt
 • P.S. Jag skickade i förrgår en spanska tidning, la Epoca, i hvars pariserkorrespondens Blasco har skrifvit om mig. Jag hoppas ni förstår de några raderna som ju ändå likna italienska rätt mycket. Visa tidningen åt Schauman så får han en liten notis i Hufvudstadsbladet. Helsa honom. Atte

  Berndt Otto Schauman Eusebio Blasco