Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

anekdoter historia imitation konstnärskap sällskapsliv sjukdom (tillstånd) utställningar

Paris, fredag d. 28
mars
84
Älskade Mamma,
Jag misstänker att detta bref
blir lika knapphändigt som det
förra. Det går omkring i mitt
hufvud med alla dessa taflor
och denna lilla feber jag har för
Petit utställning. Interiören blir
ej bra. Jag skyndar mig fjäskar
målar öfver och har nu att
göra med ett tjockt lager af
smutsig och halftorr färg – det
är för otäckt. Jag tror derföre
att jag låter den vara och
skickar upp endast andra saker.
Så tillvida är det dumt, att
jag möjligen skulle ha kunnat
sälja denna tafla – hvilket
hade varit en bra sak, under

det att bland de andra sakerna
endast 1 pastell är att sälja, ty
en har jag skänkt till det svenska
lotteriet och den andra är en
skizz gjord hos Noël och till-
hörande honom.
Häromaftonen var jag på mid-
dag hos Alex. Dumas. Gubben
Arago utförde en hel serie scener
och imitationer, mästerligt. Allt
var skrifver af honom sjelf – mest
från hedenhös: Imitationer af
Marskalk Soult, presidenten
Dupin m.fl. hvars komiska
sida nutiden längesedan glömt.
Vi vredo oss af skratt – och kon-
versationen kom in på förhållan
den från början af seklet. Dumas
talte om en massa anekdoter

som han hört af sin far.
den ena och den andra af gub-
barne kom fram med sin historia
– det var verkligen intressant.
Gubben Meissonier stönade
och suckade. Han har nyligen
haft en svindelattack och skall
vara rädd att få slag. Ingen
fara lär dock vara för
handen. – Middagen var
superb, såsom det tillkommer
en kökskonstens mästare. Pratet
vid bordet var inte dumt och
trögt och jag blef helt lifvad
af alla dessa historier
från förr – Napoleon I, Mlle
Mars, restaurationen, Chateau
briand m.fl. –
Dumas och Meissonier togo
mig per auras då jag taltes
om att jag gick så sent
till sängs – "verlden tillhör

dem som stiga upp med solen.
Meissonier, denna ihärdige ar-
betare borde veta det af er-
farenhet. "Hvad gör ni då om
aftnarne" frågade Dumas "vous
allez dans le monde" n'est-ce
pas" – "Oui j'y vais, je n'en
disconviens pas" – Et vous
trouvez cela drôle, tous ces gens-
la amusants? Allez-vous
en reviendrez vite; moi aussi
j'ai fait cette sottise-la – mais
i un moment donné, j'ai coupé
court a mis habitudes mondaine,
et, ma foi, je ne le regrette pas. –
– Han har rätt. Aldrig mår
jag så bra som då jag går till
hvila före midnatt. –
förgyllarne äro nu här för
att sätta pastellerna i ram.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag misstänker att detta bref blir lika knapphändigt som det förra. Det går omkring i mitt hufvud med alla dessa taflor och denna lilla feber jag har för Petit utställning.

  Georges Petit
 • Interiören blir ej bra. Jag skyndar mig fjäskar målar öfver och har nu att göra med ett tjockt lager af smutsig och halftorr färg – det är för otäckt. Jag tror derföre att jag låter den vara och skickar upp endast andra saker. Så tillvida är det dumt, att jag möjligen skulle ha kunnat sälja denna tafla – hvilket hade varit en bra sak, under det att bland de andra sakerna endast 1 pastell är att sälja, ty en har jag skänkt till det svenska lotteriet och den andra är en skizz gjord hos Noël och tillhörande honom.

 • Häromaftonen var jag på middag hos Alex. Dumas. Gubben Arago utförde en hel serie scener och imitationer, mästerligt. Allt var skrifver af honom sjelf – mest från hedenhös: Imitationer af Marskalk Soult, presidenten Dupin m.fl. hvars komiska sida nutiden längesedan glömt. Vi vredo oss af skratt – och konversationen kom in på förhållanden från början af seklet. Dumas talte om en massa anekdoter som han hört af sin far. den ena och den andra af gubbarne kom fram med sin historia – det var verkligen intressant. Gubben Meissonier stönade och suckade. Han har nyligen haft en svindelattack och skall vara rädd att få slag. Ingen fara lär dock vara för handen.

  Alexandre Dumas Ernest Meissonier Alexandre Dumas Alfred Arago Jean-de-Dieu Soult André Dupin
 • Middagen var superb, såsom det tillkommer en kökskonstens mästare. Pratet vid bordet var inte dumt och trögt och jag blef helt lifvad af alla dessa historier från förr – Napoleon I, Mlle Mars, restaurationen, Chateaubriand m.fl.

  Napoleon I Bonaparte Francois-René de Chateaubriand Alexandre Dumas Mars
 • Dumas och Meissonier togo mig per auras då jag taltes om att jag gick så sent till sängs – "verlden tillhör dem som stiga upp med solen. Meissonier, denna ihärdige arbetare borde veta det af erfarenhet. "Hvad gör ni då om aftnarne" frågade Dumas "vous allez dans le monde" n'est-ce pas" – "Oui j'y vais, je n'en disconviens pas" – Et vous trouvez cela drôle, tous ces gens-la amusants? Allez-vous en reviendrez vite; moi aussi j'ai fait cette sottise-la – mais i un moment donné, j'ai coupé court a mis habitudes mondaine, et, ma foi, je ne le regrette pas. – – Han har rätt. Aldrig mår jag så bra som då jag går till hvila före midnatt.

  Ernest Meissonier Alexandre Dumas
 • förgyllarne äro nu här för att sätta pastellerna i ram.

 • [Brevet saknar slut.]