Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

årets fester Årstider ateljéer beställningar brev dagordning danstillställningar diplomater Gud hyresbostäder lotterier maskerader nordbor påsk porträtt resor ryssar sällskapsliv sjukdom (tillstånd) skilsmässa skulptörer sommar spanjorer spanska språk statyer tidskrifter väderlek vår

Lördag 5 april 84.
fortsatt onsdagen. –
Älskade Mamma,
Lyckligtvis tar det här lilla
pappersformatet slut, så att
Mamma slipper se det. Också
skall jag för framtiden ta mera
tid på mig för att skrifva.
Nu är det verkligen för fatalt.
I dag t.ex. skall jag om ett
ögonblick gå till Walter Runeberg
som redan börjat min byst.
Det är ganska tråkigt att
sitta, isynnerhet som han
bereder mig på 14 seancer,
men jag har nu engång lofvat
det. Huru bysten blir är
ännu mycket svårt att

afgöra, isynnerhet för mig.
Att den blir lallig tar jag
för afgjordt, ty det äro alla
Walters byster, på få undan-
tag när. – Emellertid säger
han sig på mycken god vilja
och har beslutat att göra
något extra-bra af bysten. –
onsdag Visserligen hade jag
gerna kunnat börja på ny
kula för att tacka Mamma
för brefvet i går, men eftersom
jag hittade denna brefbörjan
bland papperen så får det gå
i samma fart. Jag håller nu
på med fru Reuterskiöld. Nog
är der ännu arbete för fem
à sex dagar. Det är ett ögon-
blicks verk att förstöra flere veckors
sträfvanden – men lyckligtvis

tror
jag
att porträttet om det
också icke är bättre, är lika
bra som det var förut. Han
vill naturligtvis ha henne leen-
de, förtjusande vacker – och
det är hon sällan – men nu
skall jag icke spara på de vanli-
ga försköningsmedel som stå
till buds. – Ändtligen har
jag sluppit skandinaverne.
Teckningen, gjord efter Lewins
spanska danserska, var bra,
men tog mycken tid af mig.
– Jag märker allt mer och
mer att jag är gjord för ett
ytterst regelbundet och
stilla lif. Aldrig mår jag bättre
än då jag äter litet och enkelt,
går och lägger mig kl. 11 och
stiger upp half sju. Denna
vecka, den heliga veckan, är
det naturligtvis mycket stilla –
men så, veckan derpå, är jag

bjuden på maskeradbal till en Mme
Mackay (icke den rika) om onsdag,
torsdag bal hos Boit, lördag
på tre ställen Sedelmeyer, Julius
Hansen och markis Casaniera,
en spanjor. Jag går icke på
mer än en af dessa baler, troligen
Boits. Det är så litet roligt
och så känner jag mig verkligen
litet för gammal redan för att
skutta och dansa bland obekant
folk.
Jag var häromaftonen hos den
der ryska romanskrifvaren
Solowioff. Han söker skilsmässa
med sin hustru för att gifta sig
med sin svägerska – en ung vacker
menniska, hvars mor varit svenska
hvilket man ser på henne. Hon
går nu här för Mme Solowioff –
Ett eget förhållande. Hon får
sitt första begrepp om kärlek

under dessa falska förhållanden
som hon ju ändå icke rigtigt
måste kunna försvara inför
sig sjelf – Ett felsteg, ett hugskott
kan mera urskuldas då ung-
domlig, kraft och dårskap äro
med på båda sidor. men nu
är han sjuklig, förfärligt nervös
och lider af hemorrhoïder –
och han talar derom – det är
rysligt. Jag kan ej låta bli att
beklaga henne djupt, så kär
hon är må vara i honom. för
resten låtsa de som om jag
visste ingenting om deras för-
hållande. Ryssarne äro nu
temmeligen likgiltiga för mig –
och jag ser deras funderingar
från den komiska sidan. De
beklaga sig båda öfver Paris –
öfver kakelugnarna, bakelser,
konfekt och frukt som ej äro

så bra som i Petersburg. –
Emellertid har jag lofvat
presentera honom för Daudet
hvilket jag skall göra. Han,
Solowioff är utgifvare
af den der ryska tidskriften
"Niva" och han har bedt om
en fotografi af min taflan, som
mycket tyckes ha slagit an
på honom.
Fru Reuterskiöld är mycket rädd
att de skola bli skickade till
Washington – så långt bort och
i alldeles främmande förhållan
den. Om påskaftonen är jag
bjuden dit till dem. –
Det är märkvärdigt hvad våren
gått fort i år. Alla träd äro
redan fullt utslagna här –
det ser ut lika sommarlikt

som då ni kom i fjol. Hvad
jag ofta tänker på Er –
och förebrår mig att jag
ej visade Annie det
ena eller det andra. Det
blir till nästa gång.
Valters byst blir såsom
alla de andra – litet hård
och liflös. Hela hans sätt
att arbeta är något lalligt,
ett påtande utan att rigtigt
spänna ögonen i modellen
och liksom försöka få ur
formen dess innersta hemlig-
heter.
Jaså, Berndtson kommer ej
i år. Gud låte det bli men-
niska af honom. Acku – hvad
skall han göra här? Det
blir emellertid roligt att träf-
fa honom. Månne han skall
bo här i Gunnars nysshyrda

atelier, den f.d. Kaufmannska?
Der fins emellertid ej så mycket
som en stol – Jag har ingen
aning om hvad han har gjort
af sina möbler.
Nu önskar jag Eder en glad
påskhelg och Guds välsignelse.
Helsa till alla. – Jaså,
Mamma stakade sig på spanskan,
"pero" betyder helt simpel
men. Jag trodde att jag hade
lemnat ett spanskt lexikon
hemma, men nu kommer jag
ihog att jag gifvit det åt
Hertzberg en gång. – På ett lotteri
till förmån för gravörernas under-
stödskassa tog jag 10 lotter à 1 fr.
och vann en liten skizz, dålig
för resten, af Maignan – det
är första gången jag vinner på
lotteri. Farväl
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Lyckligtvis tar det här lilla pappersformatet slut, så att Mamma slipper se det. Också skall jag för framtiden ta mera tid på mig för att skrifva.

  Alexandra Edelfelt
 • Nu är det verkligen för fatalt. I dag t.ex. skall jag om ett ögonblick gå till Walter Runeberg som redan börjat min byst. Det är ganska tråkigt att sitta, isynnerhet som han bereder mig på 14 seancer, men jag har nu engång lofvat det. Huru bysten blir är ännu mycket svårt att afgöra, isynnerhet för mig. Att den blir lallig tar jag för afgjordt, ty det äro alla Walters byster, på få undantag när. – Emellertid säger han sig på mycken god vilja och har beslutat att göra något extra-bra af bysten.

  Walter Runeberg
 • onsdag Visserligen hade jag gerna kunnat börja på ny kula för att tacka Mamma för brefvet i går, men eftersom jag hittade denna brefbörjan bland papperen så får det gå i samma fart.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag håller nu på med fru Reuterskiöld. Nog är der ännu arbete för fem à sex dagar. Det är ett ögonblicks verk att förstöra flere veckors sträfvanden – men lyckligtvis tror jag att porträttet om det också icke är bättre, är lika bra som det var förut. Han vill naturligtvis ha henne leende, förtjusande vacker – och det är hon sällan – men nu skall jag icke spara på de vanliga försköningsmedel som stå till buds.

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld
 • Ändtligen har jag sluppit skandinaverne.

 • Teckningen, gjord efter Lewins spanska danserska, var bra, men tog mycken tid af mig.

  John Levin
 • Jag märker allt mer och mer att jag är gjord för ett ytterst regelbundet och stilla lif. Aldrig mår jag bättre än då jag äter litet och enkelt, går och lägger mig kl. 11 och stiger upp half sju.

 • Denna vecka, den heliga veckan, är det naturligtvis mycket stilla – men så, veckan derpå, är jag bjuden på maskeradbal till en Mme Mackay (icke den rika) om onsdag,

  Marie Louise Antoinette Mackay Mackay
 • torsdag bal hos Boit,

  Edward Boit
 • lördag på tre ställen Sedelmeyer, Julius Hansen och markis Casaniera, en spanjor.

  Julius Hansen Charles Sedelmeyer Casaniera
 • Jag går icke på mer än en af dessa baler, troligen Boits. Det är så litet roligt och så känner jag mig verkligen litet för gammal redan för att skutta och dansa bland obekant folk.

  Edward Boit
 • Jag var häromaftonen hos den der ryska romanskrifvaren Solowioff. Han söker skilsmässa med sin hustru för att gifta sig med sin svägerska – en ung vacker menniska, hvars mor varit svenska hvilket man ser på henne. Hon går nu här för Mme Solowioff – Ett eget förhållande. Hon får sitt första begrepp om kärlek under dessa falska förhållanden som hon ju ändå icke rigtigt måste kunna försvara inför sig sjelf – Ett felsteg, ett hugskott kan mera urskuldas då ungdomlig, kraft och dårskap äro med på båda sidor. men nu är han sjuklig, förfärligt nervös och lider af hemorrhoïder – och han talar derom – det är rysligt. Jag kan ej låta bli att beklaga henne djupt, så kär hon är må vara i honom. för resten låtsa de som om jag visste ingenting om deras förhållande. Ryssarne äro nu temmeligen likgiltiga för mig – och jag ser deras funderingar från den komiska sidan. De beklaga sig båda öfver Paris – öfver kakelugnarna, bakelser, konfekt och frukt som ej äro så bra som i Petersburg. – Emellertid har jag lofvat presentera honom för Daudet hvilket jag skall göra. Han, Solowioff är utgifvare af den der ryska tidskriften "Niva" och han har bedt om en fotografi af min taflan, som mycket tyckes ha slagit an på honom.

  Vsevolod Sergejevitj Solovjev Solovjev N. N.
 • Fru Reuterskiöld är mycket rädd att de skola bli skickade till Washington – så långt bort och i alldeles främmande förhållanden.

  Washington Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld
 • Om påskaftonen är jag bjuden dit till dem.

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld
 • Det är märkvärdigt hvad våren gått fort i år. Alla träd äro redan fullt utslagna här

 • det ser ut lika sommarlikt som då ni kom i fjol. Hvad jag ofta tänker på Er – och förebrår mig att jag ej visade Annie det ena eller det andra. Det blir till nästa gång.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Valters byst blir såsom alla de andra – litet hård och liflös. Hela hans sätt att arbeta är något lalligt, ett påtande utan att rigtigt spänna ögonen i modellen och liksom försöka få ur formen dess innersta hemligheter.

  Walter Runeberg
 • Jaså, Berndtson kommer ej i år. Gud låte det bli menniska af honom.

  Gunnar Berndtson
 • Acku – hvad skall han göra här? Det blir emellertid roligt att träffa honom. Månne han skall bo här i Gunnars nysshyrda atelier, den f.d. Kaufmannska? Der fins emellertid ej så mycket som en stol – Jag har ingen aning om hvad han har gjort af sina möbler.

  Gunnar Berndtson Richard Kaufmann Axel Berndtson
 • Nu önskar jag Eder en glad påskhelg och Guds välsignelse. Helsa till alla.

 • Jaså, Mamma stakade sig på spanskan, "pero" betyder helt simpel men. Jag trodde att jag hade lemnat ett spanskt lexikon hemma, men nu kommer jag ihog att jag gifvit det åt Hertzberg en gång.

  Alexandra Edelfelt Rafael Hertzberg
 • På ett lotteri till förmån för gravörernas understödskassa tog jag 10 lotter à 1 fr. och vann en liten skizz, dålig för resten, af Maignan – det är första gången jag vinner på lotteri. Farväl Atte

  Albert Maignan