Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

Årstider brev dagstidningar depression ekonomi frukost judar kärlek kejsare konsthandel konstkritik konstsamlingar konstutställningar kritik melankoli namnsdagar nordbor post sällskapsliv utställningar vänner vår

torsdag 1sta maj 84
Älskade Mamma.
Nu är vernissagedagen öfver. och jag
känner mig lättare om hjertat. Min tafla
är temmeligen väl placerade men har något
litet fläckigt och småaktigt i utförandet –
som jag icke märkt förut – Öfverhufvudtaget
är jag nöjd, och tyckte mig märka att
menniskorna fästa sig vid taflan. I förrgår
talte en konsthandlare om den – skrek för
färligt då jag begärde 10.000 – menande att
tiderna voro förfärligt dåliga (hvilket är sant)
bjöd 6. Jag opponerade mig, så bjöd han
7 men ville ännu ej bestämma sig. I går
afton bjöd den der rika göteborgsjuden Fürsten
berg 7000 hvilket jag antog – ty 1• får jag
ställa ut taflan hvar jag vill, 2• kommer den
till Norden, 3• i ett galleri, det första privat
galleriet i norden. 4• slipper jag kostnaderna
för försändningar till alla verldens expositioner.
Då ej Scheremetieff och ej Demidoff köpte den är det
föga troligt att jag härnäst skulle ha fått

mycket
för den i P.burg. Åt Kejsaren kan jag ju alltid
hembjuda något mindre, gladare. Fürstenberg
gjorde upp det der i en handvändning på ett stort
nordiskt konstnärsgille i går afton. Taflan är stor
och ganska svår att placera i dessa svåra tider.
Då jag nu kan exponera den hur mycket som

helst är det ju en fördel att få kontanta pennin-
gar. Här säger jag 10.000 – tala ej om något
pris och säg att Mamma ej vet, om någon frågar.
En fogel i hand är bättre än 10 i skogen. Om
de också pratade i Finland om att köpa den,
Leo Mechelin och andra, så har jag alls inga
garantier för att detta någonsin skulle ha
blifvit af.
Det har aldrig varit så dåligt med tafvel-
handeln som nu. Courtois och Dagnan ha
sitt kontrakt med Goupil som gör dem oberoende,
men då man ej har något sådant får man ta
hvad man får.
I går var det ett sus och dus, naturligtvis.
Wolff var hygglig mot mig i figaro – jemförelse-
vis. Han säger: Voici M. Edelfelt. Une
barque en mer, dans le golfe de Finland; le père tient
la barre et la jeune fille est effrayée par les grandes
vagues qui battent le canot. C'est d'un bon sentiment
dramatique mais d'un ton un peu blafard, en somme
très grande dépence de talent." – Naturligtvis
skulle det ha kunnat varit vänligare och varmare
men när man tänker på huru rysligt han gått
åt andra, som t.ex. Courtois och Dagnan, kan
man vara nöjd att ha sluppit med så
litet. –
senare
Nu ha Kaufmanns, han och hon
varit här på frukost. Jag lefver allt
fortfarande i en qvarn – Det var en frukost
som jag var skyldig dem sedan länge.

Emellertid blir klockan 3 och jag måste
få brefvet färdigt för att få det med
posten. – Gaulois skickar jag i dag
eller morgon. – Våren kommer åter och
jag börjar lefva upp igen. Jag kan ej neka
till att jag haft ett melankoliskt stadium
under de sista tiderna. – Isynnerhet saknar
jag Mamma mycket. Sedan den petersburgska
historien står det så klart för mig att jag
aldrig får någon annan vän i verlden
än Mamma!
Ack – ännu har jag en eller två
seancer på fru Reuterskiölds porträtt –
det är odrägligt och slutar aldrig, ser
jag.
Måtte nu Mamma ej klå upp mig
för tafvelförsäljningen. Jag har nog
minsann gjort mig några frågor
huruvida jag gjort en galenskap eller
handlat klok. Sådana der större taflor
löna sig aldrig så bra som små, – och
nu är ju all konsthandel så herunter
att man kan vara nöjd om man får sälja.
– Jag skickar med en halffärdigt bref från
senaste lördag.
Mina hjertligaste gratulationer till
Alexandradagen, den 15, kyss och
omfamna Anni och tag sjelf emot
mina bästa lyckönskningar från
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Nu är vernissagedagen öfver. och jag känner mig lättare om hjertat. Min tafla är temmeligen väl placerade men har något litet fläckigt och småaktigt i utförandet – som jag icke märkt förut – Öfverhufvudtaget är jag nöjd, och tyckte mig märka att menniskorna fästa sig vid taflan.

 • I förrgår talte en konsthandlare om den – skrek förfärligt då jag begärde 10.000 – menande att tiderna voro förfärligt dåliga (hvilket är sant) bjöd 6. Jag opponerade mig, så bjöd han 7 men ville ännu ej bestämma sig. I går afton bjöd den der rika göteborgsjuden Fürstenberg 7000 hvilket jag antog – ty 1• får jag ställa ut taflan hvar jag vill, 2• kommer den till Norden, 3• i ett galleri, det första privatgalleriet i norden. 4• slipper jag kostnaderna för försändningar till alla verldens expositioner. Då ej Scheremetieff och ej Demidoff köpte den är det föga troligt att jag härnäst skulle ha fått så mycket för den i P.burg. Åt Kejsaren kan jag ju alltid hembjuda något mindre, gladare.

  Sankt Petersburg Göteborg Norden Alexander III Paul Demidov di San Donato Pontus Fürstenberg Vladimir Sjeremetev
 • Fürstenberg gjorde upp det der i en handvändning på ett stort nordiskt konstnärsgille i går afton.

  Pontus Fürstenberg
 • Taflan är stor och ganska svår att placera i dessa svåra tider. Då jag nu kan exponera den hur mycket som helst är det ju en fördel att få kontanta penningar.

 • Här säger jag 10.000 – tala ej om något pris och säg att Mamma ej vet, om någon frågar.

  Alexandra Edelfelt Pontus Fürstenberg
 • En fogel i hand är bättre än 10 i skogen. Om de också pratade i Finland om att köpa den, Leo Mechelin och andra, så har jag alls inga garantier för att detta någonsin skulle ha blifvit af.

  Finland Leopold Mechelin
 • Det har aldrig varit så dåligt med tafvelhandeln som nu. Courtois och Dagnan ha sitt kontrakt med Goupil som gör dem oberoende, men då man ej har något sådant får man ta hvad man får.

  Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Adolphe Goupil
 • I går var det ett sus och dus, naturligtvis. Wolff var hygglig mot mig i figaro – jemförelsevis. Han säger: Voici M. Edelfelt. Une barque en mer, dans le golfe de Finland; le père tient la barre et la jeune fille est effrayée par les grandes vagues qui battent le canot. C'est d'un bon sentiment dramatique mais d'un ton un peu blafard, en somme très grande dépence de talent." – Naturligtvis skulle det ha kunnat varit vänligare och varmare men när man tänker på huru rysligt han gått åt andra, som t.ex. Courtois och Dagnan, kan man vara nöjd att ha sluppit med så litet.

  Finska viken Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Albert Wolff
 • senare

 • Nu ha Kaufmanns, han och hon varit här på frukost. Jag lefver allt fortfarande i en qvarn – Det var en frukost som jag var skyldig dem sedan länge.

  Richard Kaufmann Anna Kaufmann
 • Emellertid blir klockan 3 och jag måste få brefvet färdigt för att få det med posten. – Gaulois skickar jag i dag eller morgon.

 • Våren kommer åter och jag börjar lefva upp igen. Jag kan ej neka till att jag haft ett melankoliskt stadium under de sista tiderna. – Isynnerhet saknar jag Mamma mycket. Sedan den petersburgska historien står det så klart för mig att jag aldrig får någon annan vän i verlden än Mamma!

  Sankt Petersburg Alexandra Edelfelt Sophie Manzey
 • Ack – ännu har jag en eller två seancer på fru Reuterskiölds porträtt – det är odrägligt och slutar aldrig, ser jag.

  Lovisa Reuterskiöld
 • Måtte nu Mamma ej klå upp mig för tafvelförsäljningen. Jag har nog minsann gjort mig några frågor huruvida jag gjort en galenskap eller handlat klok. Sådana der större taflor löna sig aldrig så bra som små, – och nu är ju all konsthandel så herunter att man kan vara nöjd om man får sälja.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag skickar med en halffärdigt bref från senaste lördag.

 • Mina hjertligaste gratulationer till Alexandradagen, den 15, kyss och omfamna Anni och tag sjelf emot mina bästa lyckönskningar från Atte.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt