Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

dagstidningar ekonomi kläder konstkritik kritik namnsdagar post redaktörer resor telegram trädgårdar tullar tyg väderlek

Acku är heller icke just expedit.
I går fick han infallet att
resa till Schweitz – för att
der skulle vara varmare – men
jag lexade upp honom för dylika
kapriser. –
Jag skickar med några tidnings
utklipp. Vill Schauman
begagna dem så låt honom
göra det.
I morgon afton äro Acku B. och
jag bjudna till Runebergs –
på hvem, det vet jag ännu
icke.
Vädret här är fortfarande ostadigt
och ruskigt. I fjol var det
likadant ända tills ni kom –
Ack hvad det var roligt, jag
tänker så ofta på de der dagar
na med glädje, på Annies
förtjusning och hänförelse
öfver allt det nya hon såg.

Skicka vid tillfälle Annies
och Buttis mått och säg
då om det är bättre för
dem och nyttigare att få
höst kostymer och dertill några
simpla sommarplagg. Skulle
Annie ej ha ett snörlif?
Huru många alnar (meter)
vill Mamma ha af svart
ylletyg. 15 tror jag huru
mycket ungefär skulle det
kosta?
Det var ett spektakel med
tullen för pappret – skamlöst,
oerhördt dyrt och likamycket
om ej mera än sjelfva värdet.
Kaufmann och hans fru
pina mig med att komma
och installera mig i deras
"Have" för att måla – det skall
jag också göra då det blir
litet varmare. Nu måste

jag sluta, ty klockan lider
till fem, och posten går i
rappet.
Farväl – jag hoppas
ni fått telegrammet
i går – Mina hjertliga
lyckönskningar ännu
en gång –
Eder
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • [Saknar början] Acku är heller icke just expedit. I går fick han infallet att resa till Schweitz – för att der skulle vara varmare – men jag lexade upp honom för dylika kapriser.

  Schweiz Axel Berndtson
 • Jag skickar med några tidningsutklipp. Vill Schauman begagna dem så låt honom göra det.

  Berndt Otto Schauman
 • I morgon afton äro Acku B. och jag bjudna till Runebergs – på hvem, det vet jag ännu icke.

  Lina Runeberg Walter Runeberg Axel Berndtson
 • Vädret här är fortfarande ostadigt och ruskigt. I fjol var det likadant ända tills ni kom

 • Ack hvad det var roligt, jag tänker så ofta på de der dagarna med glädje, på Annies förtjusning och hänförelse öfver allt det nya hon såg.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Skicka vid tillfälle Annies och Buttis mått och säg då om det är bättre för dem och nyttigare att få höst kostymer och dertill några simpla sommarplagg. Skulle Annie ej ha ett snörlif?

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Huru många alnar (meter) vill Mamma ha af svart ylletyg. 15 tror jag huru mycket ungefär skulle det kosta?

  Alexandra Edelfelt
 • Det var ett spektakel med tullen för pappret – skamlöst, oerhördt dyrt och likamycket om ej mera än sjelfva värdet.

 • Kaufmann och hans fru pina mig med att komma och installera mig i deras "Have" för att måla – det skall jag också göra då det blir litet varmare.

  Richard Kaufmann Anna Kaufmann
 • Nu måste jag sluta, ty klockan lider till fem, och posten går i rappet. Farväl – jag hoppas ni fått telegrammet i går – Mina hjertliga lyckönskningar ännu en gång – Eder Atte