Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

döden engelska engelsmän fotografier fransmän kläder klimat kvinnlighet kvinnor män manlighet nationalism post resor sjukdom (tillstånd) skolor språk städer transport

Paris d. 6 Juni 1884
Älskade Mamma,
Åter i Paris! Jag kan ej neka att
jag litet saknar det bussiga, kraftiga
i England. Jag måtte ha ärft af
min pappa sympathier för allt engelskt.
Hufvudsumman af min resa är
att den varit mycket mera intres-
sant än jag väntade, att England gjort
det bästa intryck på mig, och att jag
säkert snart återvänder.
Skilnaden mellan England och Frankrike
förefaller ännu mycket större då man
återkommer. Frankrike ser vackert,
ljust, litet qvinligt ut – alla toner
äro skära, ljusa, alla former äro veka-
re mindre robusta. Och Paris!
Ja, jag ville nu ej upprepa den banala
frasen om dess litenhet då man återkom
mer från London, men måste ändå säga
att det finnes något sannt deri.
Rörelsen är här koncentrerad i midten af
staden, under det den är temmeligen lika
Jag har många vackra fotografier från London och Windsor, som jag skall
skicka till eder om någon tid

i London hela den milslånga vägen
utmed Thames.
Glad är jag att resan blef af – att
jag gjorde den i så godt sällskap och
under
i så gynsamma förthållanden.
– Jag vet ej om det var sjösjukan
som kom efteråt – men i natt fick
jag kl. 2 en grym sådan – den räckte
några timmar och nu är jag alldeles
bra igen, litet matt visserligen. Jag
tror att det mest berodde på litet
öfveransträngda nerver och vakande
de sista nätterna i London.
som Mamma ser af mina sista bref
var jag ute i Windsor och skulle för
mycket godt ej ha velat ha den
färden ogjord. – Mera, och mundtligt
får jag berätta då jag engång kommer
hem.
Det förefaller mig som om denna lilla
resa skulle ha gifvit mig, dugtiga impressioner.
Åtminstone förefalla mig nu mina
påbörjade taflor klena agreabla, "vackra",
nätta – men ej värdiga en man.
Detta intryck af manlighet man får

deröfver i förening med minnet af
allt det gamla ypperliga måleri jag
sett skola kanske hjelpa mig ifrån
att bli en rigtig sockersöt strunt
på konstens område. – Detta Paris
har med allt det goda, det felet
att det vill göra oss utländingar
för mycket till fransmän, fastän
vi från början ha en så annan
karaktär. – Det der hjelper nu ej
att tala om – måtte jag i verk kunna
visa att jag gör allvar af hvad jag
nu säger.
Alltså, Sascha Jacobson är död
Det är då bättre än en lifslång lam-
het! Hvad det är förfärligt, förfärligt
det som Mamma skrifver om Pauline
Ahlberg-Kronberg. Här hörde jag att
hon blott var klen och ej kunde ut-
härda klimatet! Vi skola dock hoppas
att det går om!
Låt nu ej flickorna gå och förläsa
sig alldeles, söta Mamma. I hvart
bref hör jag om hur Butti är svag
och att Anni tar brom-kali. Denna
Buttis alldeles öfverdrifna ärelystnad
måste bekämpas – Hon blir bara sjuk
af att så der grufva sig för sådant

strunt. Det tär på lifstråden, det
der att grufva sig. Jag vet hur det
är. Jag har ofta gått månadtal och
lidit öfver ting som jag några år efteråt
skrattat åt.
Jaså Gerber och Aline E. komma i
dag eller morgon Hvad är det nu
för dumheter med Sarah Bernhardt –
onödigt tycker jag det är. Hvad skall
den stackars Aline göra der?
I går morgse skref jag några ord
från Lon-
don
om att jag derifrån skickat tvenne
vackra regnkappor åt flickorna –
en ny konst har kommit från St. Peters
burg – och detta är alldeles nytt. Gubben
Meyer lofvade skicka dem på snabbaste
sätt. Paketet är ej stort ty kapporna äro
mycket tunna. Jag hoppas ni ställa
så till att, äfven om I ären på landet
någon tar emot paketet som är
adresseradt till Helsingfors
Anni får hjelpa mig att lära mig
engelska i sommar –
Tusen helsningar från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Åter i Paris! Jag kan ej neka att jag litet saknar det bussiga, kraftiga i England. Jag måtte ha ärft af min pappa sympathier för allt engelskt.

  Paris England Carl Albert Edelfelt
 • Hufvudsumman af min resa är att den varit mycket mera intressant än jag väntade, att England gjort det bästa intryck på mig, och att jag säkert snart återvänder.

  England
 • Skilnaden mellan England och Frankrike förefaller ännu mycket större då man återkommer. Frankrike ser vackert, ljust, litet qvinligt ut – alla toner äro skära, ljusa, alla former äro vekare mindre robusta. Och Paris! Ja, jag ville nu ej upprepa den banala frasen om dess litenhet då man återkommer från London, men måste ändå säga att det finnes något sannt deri. Rörelsen är här koncentrerad i midten af staden, under det den är temmeligen lika

  Frankrike Paris London England
 • Jag vet ej om det var sjösjukan som kom efteråt – men i natt fick jag kl. 2 en grym sådan – den räckte några timmar och nu är jag alldeles bra igen, litet matt visserligen. Jag tror att det mest berodde på litet öfveransträngda nerver och vakande de sista nätterna i London.

  London
 • som Mamma ser af mina sista bref var jag ute i Windsor och skulle för mycket godt ej ha velat ha den färden ogjord. – Mera, och mundtligt får jag berätta då jag engång kommer hem.

  Windsor Alexandra Edelfelt
 • Det förefaller mig som om denna lilla resa skulle ha gifvit mig, dugtiga impressioner. Åtminstone förefalla mig nu mina påbörjade taflor klena agreabla, "vackra", nätta – men ej värdiga en man. Detta intryck af manlighet man får deröfver i förening med minnet af allt det gamla ypperliga måleri jag sett skola kanske hjelpa mig ifrån att bli en rigtig sockersöt strunt på konstens område. – Detta Paris har med allt det goda, det felet att det vill göra oss utländingar för mycket till fransmän, fastän vi från början ha en så annan karaktär. – Det der hjelper nu ej att tala om – måtte jag i verk kunna visa att jag gör allvar af hvad jag nu säger.

  Paris
 • Alltså, Sascha Jacobson är död Det är då bättre än en lifslång lamhet!

  Alexander Jacobson
 • Hvad det är förfärligt, förfärligt det som Mamma skrifver om Pauline Ahlberg-Kronberg. Här hörde jag att hon blott var klen och ej kunde uthärda klimatet! Vi skola dock hoppas att det går om!

  Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg
 • Låt nu ej flickorna gå och förläsa sig alldeles, söta Mamma. I hvart bref hör jag om hur Butti är svag och att Anni tar brom-kali. Denna Buttis alldeles öfverdrifna ärelystnad måste bekämpas – Hon blir bara sjuk af att så der grufva sig för sådant strunt. Det tär på lifstråden, det der att grufva sig. Jag vet hur det är. Jag har ofta gått månadtal och lidit öfver ting som jag några år efteråt skrattat åt.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Jaså Gerber och Aline E. komma i dag eller morgon

  T. Gerber Aline Ehrnrooth
 • Hvad är det nu för dumheter med Sarah Bernhardt – onödigt tycker jag det är. Hvad skall den stackars Aline göra der?

  Sarah Bernhardt Aline Ehrnrooth
 • I går morgse skref jag några ord från London om att jag derifrån skickat tvenne vackra regnkappor åt flickorna – en ny konst har kommit från St. Petersburg – och detta är alldeles nytt. Gubben Meyer lofvade skicka dem på snabbaste sätt. Paketet är ej stort ty kapporna äro mycket tunna. Jag hoppas ni ställa så till att, äfven om I ären på landet någon tar emot paketet som är adresseradt till Helsingfors

  Helsingfors Sankt Petersburg London Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Meyer
 • Anni får hjelpa mig att lära mig engelska i sommar

  Alexandra Edelfelt
 • Tusen helsningar från Atte

 • Jag har många vackra fotografier från London och Windsor, som jag skall skicka till eder om någon tid i London hela den milslånga vägen utmed Thames. Glad är jag att resan blef af – att jag gjorde den i så godt sällskap och under i så gynsamma förthållanden.

  London Themsen Windsor Peder Severin Krøyer