Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

äktenskap arkitekter böcker bostäder brev dagstidningar hotell inredningar kärlek kryddor måltider musik opera (konstart) påsk resor sällskapsliv sångare tåg teater telegram tidskrifter utställningar väderlek vänner

Kjøbenhavn Måndag d. 30 mars 1885
Älskade Mamma,
Hvad jag är ledsen öfver att Mamma så många
dagar varit utan underrättelsen från mig.
sig såg det af det kära brefvet som jag
fick just nu. nyss har jag afsändt min
resebeskrifning öfver Berlin o. Petersburg
får se om detta som skall går med Expresa
kommer förr fram. Ja, jag telegraferade icke
från Stockholm emedan jag var förargade
öfver expositionsmotgångarne. Dumt var
det i alla fall. Min otur der hade för-
stämt mig. Ännu saknar jag underrättelsen
om huru det gått – jag hoppas fru Er-
gen kunnat göra något för saken. Hon
var så intresserad derför. Teckningen
med Butti gaf jag henne. troligt är
att de i Hajelmska blodet komma att
reproducera taflan med de tre pojken.
ne icke teckningen. Några målare som
sågo taflorna bl. dem Bergh och min
före antagonist Josefson voro mycket
berömmande i sina uttalanden.
De öfvertala mig förskräckligt att bli hur hela
vecka och först resa annandag påsk. På
sätt och viss ha de rätt i att jag ingenting kan
uträtta under påskdagarne i Paris, och att det
är tråkigt att resa dessa dagar emedan
jernvägarne äro fullt af fericresande.
D. Schou har redan bjudit mig på påskägg

nästan lördag, och har förklarat att det
vore det "sortesse Forrederi" om jag reste
innan dess. – Tänk så eget, på jen-
vägen mellan Nasyö och Malmo kunde
jag ge några upplysningar åt en fransk
herre, som jag icke vidare intet mig i
konversation med – först på ångbåten kom-
mot vi i ordentligt samspråk, och han
var en af Bastien Lepages nära vänner
en Mr. Amric, som jag i flere är hört
viss à vos med
talas om – likaså var fallit med honom
Då vi sågo hvarandra kort brusto
vi båda ut i skratt och förvånade oss
öfver hasardens tycker. Alla vara
vänner voro gemensamma. Han hade
gjort en tar öfver konstankinopel dessa
Moskva och Petersburg och hade också
på sistnämde ställa träffat många bekanta
till mig. I Hfors hade han varit alldeles
ensam en afton.
Kjobenhavn gör ändå intryck af storstad
när man kommer från våra bygder. Vädret
är vackert, vår solsken men icke öfverdrifven
värme. Jag skall göra med krogen som
Mamma råder mig till
Mamma skulle se hur trefligt det är
inrotade här hos Krohn. små, helt små
kryddlådor, men öfverallt smak och verkligt
intressen. Konstverk, böcker – ingenting

en det
banalt – och ingen ordentligt lyx -sak.
I går var jag redan bjuden fin middag
till Arkitekt Klein – ty redan i förrgår,
då jag ännu var i Jönköping hade
Kjöbenhavnska tidningar annoncerat
min ankomst – hvilket föranledt
Krohn att resa kringi alla staden
hotellet, och att förvåna sig på det
högsta öfver det inkognito jag i akttaget
vi à viss hononom. – stannar jag har
denna vecka (jag vet ej om jag har karaktär
nog att spjerna mot udden) så skall jag
göra några skizzer af deras dagligtue.
den är så "nydelig". I morgon öppna
konstutställningen här – det är tar för
mig att jag får se den.
Tänk att fru Stilling är gifta. Vid 53
års ålder har hon gifta sig af kärlek
med en tysk professor, afstått från hem-
hand vänner, och förmögenhet, ty hon
mister hvar skull af sina pengar nu.
Hennes professor, en gammal man,
skall vara något alldeles utmärkt
genialiskt, heter det.
Krohns har köpte huset i Rosenværget
för 50, 000 kronor – Det påstår att det
skall bli en god affär ty tomterna
der komma att "stå' a då den nya
hamnen blir färdig. De ha plats att
brygga till huru mycket som helst –

Förström lär ej ha gjort någon tycka
här – de tyckte hennes röst var tusen
Krohn skall nu bli instruktor för
Operan, hvilket lär vara en mycket
god befattning. Han har gjort stora
frumsteg i pianospel och läser nu notes
ganska ledigt t. o. m. utan instrument.
I morgon skall jag höra "Mefistofeles som
han satt upp. I afton ge de Atte
Bençons surrogater. Rigtigt ledsen
är jag att ej få se något af Holberg
3
nästan vecka skall Phister och fru
Phister, båda 70 år, de är uppträda i
Holbergspjeser vid någotslags 50 åsigter
konstnärsrubileum. Det vore något
att se. Det är något alldeles märkte
men jag kan ju ej stanna bära för det.
Jag får lust att måla igen, måla
dugtigt saker. Det är bäst att icke
grubbla om det allvarliga, tecknade
såsom båten i Göteborg eller det rätta,
koloristiska oss. Scherzando, mera öfverens
stammer med min natur – bara gå
på. Dagnans tafla i år skall vara
se ypperligt sade M. Amric. – Nu
farväl. Jag kan ej säga hur ledsen
jag är att Mamma fått vänta på
underrättelsen.
Eder Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt beklagar att Alexandra Edelfelt har varit utan underrättelser så många dagar.

  Alexandra Edelfelt
 • Funderar över vilken väg breven kommer snabbare fram: Berlin och S:t Petersburg eller Stockholm.

  Sankt Petersburg Stockholm Berlin
 • Telegraferade inte från Stockholm; var upptagen av utställningsbekymmer.

  Stockholm
 • Undrar hur det har gått med fru Edgren och utställningen i Stockholm.

  Stockholm Anne Charlotte Edgren Leffler
 • Har gett teckningen föreställande Berta Edelfelt till fru Edgren.

  Berta Edelfelt Anne Charlotte Edgren Leffler
 • "Lekande pojkar på stranden" kommer troligen att reproduceras i det "Hazeliuska bladet".

  Hazelius
 • Bergh och Josephson har berömt "Lekande pojkar på stranden" och porträttet av Anna Sinebrychoff.

  Ernst Josephson Richard Bergh Anna Sinebrychoff
 • Edelfelt övertalas att stanna i Köpenhamn över påsken; Schou har bjudit på påskägg.

  Köpenhamn Schou
 • Har träffat Amic, en av Bastiens nära vänner, på järnvägen i Sverige.

  Sverige Henri Amic (osäker koppling) Jules Bastien-Lepage
 • Amic har varit i Konstantinopel, Odessa, Moskva, S:t Petersburg, Helsingfors.

  Helsingfors Moskva Sankt Petersburg Konstantinopel Odessa Henri Amic (osäker koppling)
 • Köpenhamn är storartat då man kommer från Helsingfors.

  Helsingfors Köpenhamn
 • Vädret är vackert.

 • Krohns hem är smakfullt, inrett med bl.a. små kryddlådor, konstverk, böcker.

  Pietro Krohn
 • Middag hos arkitekt Klein.

  August Klein
 • Köpenhamns tidningar har annonserat Edelfelts ankomst en dag för tidigt; Krohn sökte honom på alla hotell.

  Köpenhamn Pietro Krohn
 • Göra skisser av Krohns "dagligstue", vardagsrum.

  Pietro Krohn
 • Konstutställningen i Köpenhamn öppnar följande dag.

  Köpenhamn
 • Fru Stilling har gift sig av kärlek vid 53 års ålder med tysk professor; hon har avstått från hemland, vänner och förmögenhet.

  Stilling
 • Krohn har köpt hus och det påstås att det är en god affär, eftersom tomtpriserna i området kommer att stiga.

  Pietro Krohn
 • Alma Fohström har inte "gjort lycka" i Köpenhamn; man tycker att hennes röst är för tunn.

  Köpenhamn Alma Fohström-von Rode
 • Krohn ska bli instruktör för operan.

  Pietro Krohn
 • Skan höra Mefistofeles som Krohn satt upp; i afton Otto Benzons [skådespel] Surrogater; Edelfelt beklagar att han inte får se något av Holberg.

  Pietro Krohn Ludvig Holberg Otto Benzon Mefistofeles
 • Nästa vecka uppträder herr och fru Phister i Holbergs pjäs.

  Ludvig Holberg Ludvig Phister Louise Phister
 • Får lust att måla dugliga saker; bäst att inte grubbla på "På havet" eller "Scherzando", utan bara "gå på".

 • Dagnans tavla är ypperlig, enligt Amic.

  Henri Amic (osäker koppling) Pascal Dagnan-Bouveret