Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel äktenskap arv danskar diplomater döden författare försoning gräl grevar grevinnor kärlek kejsarinnor kravaller kungar kvinnor lärare måltider män manlighet ministrar musik musikinstrument opera (konstart) påsk politik prinsar resor sällskapsliv sånger sjukdom (tillstånd) skådespelare tonsättare

Kjøbenhavn, lördag d. 4 april
påskafton)
Älskade Mamma,
88
får så långt har det verkligen gått att jag
blifvit här hela vecka och egentligen ej gjort
annat än gått på middagar. mest har det
varit för att göra Krohns till ville, ty för mig
har detta lif ej varit så förtjusande. Visser
ligen kommer jag hvar dag i sällskap
med intelligenta menniskor men bristen på
sysselsättning, bestämdt sysselsättning är
ett ondt som går öfver allt annat.
Om måndag afton reser jag och är onsdag
morgon i Paris. – I går, långfredag, var
den enda dag vi varit hemma i fred och
tro. – Måtte jag nu komma i nog allt
som passera sedan jag skref sist
jo, det var i tisdag Jag presenterades
med Valter R. för Kengen och kronprinsen,
och den förra, Kong Christian, dementerade
sig icke såsom varande rätt medelmåttig.
Tänk, han frågade af v. Runeberg om han
var från Sverige. Då jag trodde att han
ej hört namnet, sade jag Rue-ne -berg.
men detta tycktes ej förbluffa honom, utan
har frågade ännu en gång om han var från
Sverige. Lägg till att han egen en grupp
af Runeberg. – Kronprinsen är som
andra menniskor. Kungen frågade när

jag träffade Kejsarinnan sist m. m.
mest innehållslöst. – Här är ett politiskt
lefvarne, som är farligt. Det har
varit fråga om upplopp – men dertill
äro danskarne allt för godmodiga tror
jag. Krohn är utom sig öfver ministern
och högerns olagliga och god lyckliga
beteende. – På tisdag afton såg
jag Thefistofiles, uppsatt af Krohn.
någonting ypperligt i sitt slog. Jag
har visserligen ej sett denna opera
i någon annan stad men tror näppeligen
att den kan vara bättre sätt i scen.
Lange var bra, de andra hade inga
rorster. Efter operan var jag tillsam
man med Svensen – som gjorde ett
godt intryck. Liflig som en eld. Auto-
didakt, men hvarken skrytsam eller
vigtig. Jag har sällan sett en musiker
så naturligt. Han mente om Kajanus
att han var för svag – det är "icke
Malm i han". För resten lofvade han
bestämdt komma till Helsingfors nästan
vinter. Blir det ej roligt? Han har
i vinter varit i Petersburg och der
blifvit mycket firad.

så på onsdag var det bjudning
hos Bentzous. Gubben har död i
är och hvardera af pönerna lär få
en miljon. Gumman var het och
gick omkring och hviskade. Der var
bara herrar: Emil och Olof Paulsen
aktörerna, Kröyer, Henneysen, Krohn
Thorvald hos – som Mamma ser bara
artister. Olof Paulsen är en tusenkonst-
här och var rolighetsminister för aftonen
spellade alla instrument, sjöng, speladee
komedi m. m. – Skärtorsdag var jag
på middag hos Emil Poulsen – der
voro H. Drachmann, Bentron några
Aktörer och författare, Carl och Villiam Bloch,
fru Hennings samt Poulsens svåger
och syster hans grefve Rautzau med
fru. Poulsenerna äro söner till en postiljon
här i staden, systern var vacker och
guvernant hos bref Rautzau – Den
Unga grefve satt sig öfver fördomarne
och gifta sig med henne till familjen
stora sorg – emellertid lär hon nu
bara alldeles försonned med dem igen.
hon är dugtigt tjock och liknar inne
Holmbergs. – Drachmann och Krohn
äro vänner så att de ej talas vid,
allt sedan De affall. D. är en strunt-

ett karaktärslöst fåfängt barn. Han
karaktär är som hans kopp, manlig-
heten sitter i bomillisstöppningen
på axlarne och bröstet. Jag har
alltid varit litet i fejd med Dachmann.
nu började han igen med att jag var
för mycket i Paris o. s. v. "och De,
De är jag mest i Wien imfortiden.
jag det kunde han då intet leka.
sedan menade han dock att jag icke
kunde "göra talt ty jag var dgte
Hvad är nu detta? Rolig är han
med sina flamländska funderingar
nu – fru Stéen, Ostade, dricka,
äta, svettas, skråla allt det der är
så äkta germaniskt – Jag ger
hans germanism en god dag
det kan ingen i verlden få mig att
känna mig som tysk. Så posera
han grymt. Der är något välsignande,
faderligt i hans sätt.
Farväl nu, älskade Mamma förlåt
detta haft – jag skall gå ut och träffa
Pasteur på utställningen i morgon
skall jag vara här hemma – Krohns
har middag många helsningar
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har gått på middagar en hel vecka, mest för att göra Krohn till viljes.

  Pietro Krohn
 • Kommer varje dag i kontakt med intelligenta människor, men lider av bristen på sysselsättning.

 • Edelfelt reser om måndag afton.

 • Långfredagen har varit den enda dagen hemma hos Krohn i lugn och ro.

  Pietro Krohn
 • Har tillsammans med W. Runeberg blivit presenterad för kungen och kronprinsen; kungen är "medelmåttig" och kronprinsen är "som andra menniskor".

  Kristian IX Walter Runeberg Frederik VIII
 • Kungen frågade om W. Runberg kommer från Sverige, trots att han äger en grupp av Runeberg.

  Kristian IX Walter Runeberg
 • Kungen har frågat när Edelfelt har träffat [ryska] kejsarinnan senast.

  Maria Fjodorovna Kristian IX
 • Den politiska situationen i Danmark: risk för upplopp; Edelfelt menar att danskarna ändå är för godmodiga för det.

  Danmark
 • Krohn är upprörd över högerns och ministrarnas olagliga beteende.

  Pietro Krohn
 • Har sett Mefistofeles uppsatt av Krohn; sångaren Lange var bra.

  Pietro Krohn Algot Lange Mefistofeles
 • Har träffat Svendsen efter operan; han är "liflig som en eld", men inte skrytsam eller viktig.

  Johan Svendsen
 • Svendsen menar att Kajanus är för svag.

  Robert Kajanus Johan Svendsen
 • Svendsen lovade komma till Helsingfors; han har varit i S:t Petersburg och blivit "mycket firad".

  Helsingfors Sankt Petersburg Johan Svendsen
 • Gamla herr Benzon har avlidit; båda sönerna lär få en miljon i arv.

  Otto Benzon Alfred Benzon (osäker koppling) Alfred Benzon (osäker koppling)
 • Olaf Poulsen är en tusenkonstnär och var "rolighetsminister" för kvällen.

  Olaf Poulsen
 • Middag hos Emil Poulsen: Drachmann, Bentzon, Carl och Villiam Bloch, fru Hennings, Poulsens svåger och syster, länsgreve Rantzau med fru; skådespelare och författare.

  Holger Drachmann Carl Bloch Otto Benzon Christian Emil Poulsen Olaf Poulsen William Bloch Betty Hennings Rantzau Rantzau
 • Syskonen Poulsen är barn till en postiljon; systern var guvernant hos greve Rantzau, gifte sig med unge greven till familjens stora sorg, nu är alla försonade.

  Christian Emil Poulsen Olaf Poulsen Rantzau Rantzau Hans Poulsen Rantzau Rantzau
 • Drachmann och Krohn har blivit ovänner.

  Pietro Krohn Holger Drachmann
 • Drachmann är karaktärslös och barnslig; manligheten sitter i "bomullsstoppningen" på axlarna och bröstet.

  Holger Drachmann
 • Edelfelt har alltid varit litet i fejd med Drachmann, som också nu undrade varför Edelfelt är så mycket i Paris; Edelfelt har kommenterat Drachmanns vistelser i Wien.

  Paris Wien Holger Drachmann
 • Drachmann är rolig med sina "flamländska funderingar", om Jan Steen, Ostade.

  Holger Drachmann Adriaen van Ostade Jan Steen
 • Edelfelt ska träffa Pasteur på utställningen.

  Jean Baptiste Pasteur
 • Följande dag är det middag hos Krohns.

  Pietro Krohn Emilie Krohn