Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel artighet beställningar blommor dagstidningar dans döden författare kejsare kläder konsthandel krig kvinnor modeller (yrken) motion politik politiker resor sällskapsliv skådespelare studenter utställningar vänner vår

Paris. d. 26 april 188
Älskade Mamma
Jag har arrangerat det rigtigt kejserligt
romerskt -epikureiskt för mig nu för att
skrifva. Fönstret står öppet och vårdaften
från Boion kommer till mig "par bouffiez"
i min craquelé- var har jag sysener
en annan – nejlikor af alla färgen, och
jag
min gamla italienska majolika kruka
prydes af narisser och ljusgula tulpan
allt detta står förträltande vackert i
färgen. Snart får jag se ändå större-
blomsterprakt, i Florens. Jag har hem
nu gifvit mitt svar ungefär så lydan
reser härifrån den 5, 6 maj, stannar i
Florens till slutat af månader. Jag glad
mig åt att få se rigtigt blomsterprakt
och Masaccio och Ghistandago intresserar
mig för ögonblicket mera än salongen, så
jag öppna en af dagarne. Närkvärdigt
hvad intressen för salongen slappas med åren.
Dagnan och jag kommo öfverens om, att
första intrycket af jour de vernissage återigen
de

är att utställningen i sina hufvuddrag
märkvärdigt mycket liknar det föregående
årets. ens egne taflor se alltid tarfliga
ut, småaktiga, hårda, oartistiska.
Dagnan och jag stiga upp kl. ½/ 7 och
gå 1 à 2 timmar och promera i Boris
de Boulogne. Det är en märkvärdigt
fint och nodelt anlagd menniska och
en bra stor konstnär: Courtois har viserli-
gen haft ett förderfligt inflytande på
honom, men jag anser Dagnan vara af
för godt vecka för att kunna förstöra.
Det var så roligt att veta, att Bastin
Lepage, de sista månaderna af sitt lif så
helt och hållet kom tillbaka till sina gamla
vänner Baude, Dagnan och Courtois. Han
bröd med den koketter Mme Mackay –
hörde nästan ut henne då hon engång
som till honom i en lysande toiletter
bråkig och tillgjord som alltid. Bastien
hade blifvit arg och sagt: I ma sembles
Madame, que vore toiletter mest pas
de circourtance, samma 'est pas mobillé
comme sa que l 'om vient vous en mourant"
Mme M. skött, gick sin väg. Dagnan

sade att Bastiens mor nästan gret
af glädje då denna qvinna gick ut-
för att aldrig mera komma igen.
detta var en månad förrän han dag.
Ack, hvad den verkligen talangen ändå
är tunnsadd här. Att Bastien var
en verkligt stor talang, och att Dagnan
har allt för att bli det, derom är jag
öfvertygad. Med menniskor som ha detta
något, känner man sig alltid större,
bättre, mera öfver det dugtigt fäktan-
det och bråkandet. – Mme Mackay
kommer mig att tänka på fru Linder
Hvad jag förstår Herman Bang. Han
var i sin fulla rätt – han producerade
ju ett konstverk då han berättade, hade
således rätt att förde uppmärksamhet
och tystnade. Man kan ju bli galen af
att se folk som likgiltig, dum öfver-
lägset sysslar med annat långt då man
vill producera. Hvad hade hindrat fru
Linder och Konni att gå ut om de
ej ville höra. Björnson sade om Bange
bok "talentfuld men svenska". Fru
Linder och Konn äro bara svenska"
jag ser alla dessa Helsingforsherrar,
salongsvettets och takten försvårare,

alla dessa "mondains accomplis"
Rola, och Tudeer och alla de andra,
som så väl veta huru man skall betala
sig i dylikt omständigheter. När
engång Herman Baug var bjuden för
att uppträda som konstnär, så måste
sällskapet finna sig i att så honom
sådan han är. Detta är lefnadsvett,
men jag tror ej att vänner komma har
någon aflägsen ännu om hvad detta
egentligen är. Häromdagen hade
Bülow spelet i en salong, der Courtois
var. En dam, i fru Linders stil, hade
hela tiden flaktat sig med en solfjäder
fullsatt med stenkolsperlor. Det eviga
skarmlandet tröttade åkorarne och
Bulow, steg till slut upp, blek af vriden
och kostade en blick fint af föräkt på
Stenkols frun. Konstnärer måste behanda
litet annorlunda än andra brackor,
isynnerhet då de producera sin konst.
Jag tycker mig också se Hugo, talt-
full, takten personifierad. Mamma
kommer i nog hans härfina talt – annan
lyser angående studenternas förhållande till
Moltskuoff på Heydens bad. – Jag tycker
att de kunde stå sig ihop i Helsing-

for och ge ut en "ehamsel du bon ton
Rola S. ett kapitel, från Cronstadt ett,
Lennart Knorring ett Gripenberg ett Tudeer
ett. Det finns ändå ingen finhet i verlden
som går upp mot deras. Hvad jag för-
aktår detta Helsingfors snobben, så
här på afstånd!
Med allt detta ser det nu, tyvärr ut,
som om vi skulle få krig! Besmark
och Kejsarn Willelin tyckas vackra nu-
mera, och då finns ingenting säkert
mer. I svenska tidningar står att
man nu redan sett en engelska flytta
i Östersjön. På Haiko kunna vi
alltid vara fredade, likaså i Helsingfors
der vi nu bo. Vet bombardemens af
staden tror jag ej kommer i fråga, möjligt.
vi – (Måndag, dagen derpå)
Här blef jag afbruten i går. På aftonen var
jag på middag hos Pasteur, som stälde
sig till min disposition för porträtteringen. Vi
skulle börja så snart jag kommit tillbaka
från Paris Italien. Det blir både svart och
tidsödande att göra, detta porträtt, men
blir det bra, kan jag helt säkert derigenom
skörda mycken äro. Hela familjen omfattade

förslaget med glädje. Pasteur tyckes
ha mycken vänskap för mig, hvilket
ju är utmärkt bra om jag snart kommer
att uttråka honom med seancer.
En pariserbekant, den lilla rödhårige
Rudolf Wolff, (bror till dem i Finland) har
dött på en resa i Tyskland; brodren var
just nu här, helt uppskakad, och begärde
någonslags intyg öfver sin slägtskap med
den aflidne, för att från ambassaden får
ut nödiga papper. Det är grymt hvad
de då undan, menniskorna och ens bekanta-
På e. m. skall jag gå och se på en del
utställningar, Menzels, les portraits du
Siech (Edra upplagan af dem vi sågo
tillsammans) Tissots m. fl.
Sista fredag dinerade jag med Portalis
med en markis de Cherburg, en stor
konstalikare. Portalis har allt qvar sin
gamla klockarkärlek för mig, under det
han släppt af en massa af mina bekanta
som han varit lierad med förr i verlden.
och nu farväl! Helsa alla tusenfaldt
från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt beskriver vårdoften och vaserna med syrener, nejlikor, narcisser och tulpaner som pryder hans rum; han har beslutat att resa till furstinnan Demidov i Florens [Pratolino] och gläder sig åt blomsterprakten som väntar honom där; Masaccio och Ghirlandajo intresserar för ögonblicket mer än Salongen, som öppnas snart.

  Florens Pratolino Helene Demidov di San Donato Domenico Ghirlandaio Masaccio Domenico Ghirlandaio
 • Intresset för Salongen avtar med åren; Dagnan och Edelfelt har konstaterat: Salongen liknar alltid föregående års Salong; de egna verken ser alltid "tarfliga, småaktiga, hårda, oartisktiska" ut.

  Florens Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret
 • Förgyllaren sade att Edelfelts verk är väl placerade på Salongen och tar sig bra ut.

  N.N.
 • Bara pennteckningen av "Arbetshuset" är såld till Gillot.

  Charles Gillot
 • Edelfelt och Dagnan stiger upp klockan halv sju och promenerar i Bois de Bologne; Dagnan är, tycker Edelfelt, en fin människa och stor konstnär; Courtois har haft dåligt inflytande på Dagnan, men Edelfelt menar att den senare är "av för gott virke" för att kunna förstöras.

  Bois de Boulogne Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret
 • Edelfelt gläder sig åt att Bastien Lepage under de sista månaderna av sitt liv kom tillbaka till sina gamla vänner: Baude, Dagnan och Courtois, och bröt med "den koketta Madame Mackay".

  Jules Bastien-Lepage Charles Baude Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Marie Louise Antoinette Mackay
 • Bastien körde nästan ut Madame Mackay då hon kom i en "lysande toilette, tråkig och tillgjord"; citerar Bastien på franska; Dagnan har berättat att Bastiens mor nästan grät av glädje när sonen bröt med "denna kvinna"; detta var en månad före Bastiens död.

  Jules Bastien-Lepage Pascal Dagnan-Bouveret Adèle Lepage Marie Louise Antoinette Mackay
 • Verklig talang är sällsynt konstaterar Edelfelt: Bastien hade det; Dagnan har förutsättningar; man känner sig alltid bättre tillsammans med människor som har talang.

  Jules Bastien-Lepage Pascal Dagnan-Bouveret
 • Madame Mackay påminner om fru Linder.

  Helène Linder Marie Louise Antoinette Mackay
 • Som svar på något modern skrivit, konstaterar Edelfelt: Herman Bang producerade ett konstverk då han talade, han hade rätt att kräva uppmärksamhet av publiken; vad hindrade fru Linder och Konni Zilliacus att gå ut om de inte lyssnade?; Bjørnson konstaterade om Bangs senaste bok: "talentfull men svinsk", svinaktig; Edelfelt om fru Linder och Konni Zilliacus: bara svinaktiga.

  Helsingfors Bjørnstjerne Bjørnson Konrad Zilliacus Helène Linder Herman Bang
 • Edelfelt kritiserar "Kola", Tudeer m.fl., dessa "Helsingfors herrar, salongsvettets och taktens försvarare" vet inte hur man ska bete sig; det kallas "lefnadsvett", men Konni Zilliacus verkar inte veta vad det är; man måste visa respekt för Hermang Bang som var inbjuden som konstnär och ta honom som han är.

  Helsingfors Konrad Zilliacus Herman Bang N.N. Tudeer Nicolas Sinebrychoff
 • Courtois har berättat att pianisten Bülow blev störd "av en dam i fru Linders stil" när han spelade i privat salong; konstnärer måste behandlas annorlunda än andra "brackor", menar Edelfelt, särskilt då de producerar sin konst.

  Gustave Courtois Helène Linder Hans von Bülow d.y.
 • Hugo [Standertskjöld?] är som takten personifierad; Edelfelt påminner om hans analys om studenternas förhållande till Moltskmoff på generalguvernören Heydens bal.

  Helsingfors Fjodor Logginovitj Heyden Hugo Standertskjöld Moltskmoff [?]
 • Edelfelt tycker att Helsingforsarna kunde slå sig ihop och skriva en manual i gott uppförande; ett kapitel var av Kola S, Jean Cronstedt, Lennart Knorring, Gripenberg, Tudeer; föraktar "Helsingforssnobberi" på avstånd.

  Helsingfors Alexis Gripenberg (osäker koppling) N.N. Tudeer Jean Cronstedt Anton Leonard von Knorring (osäker koppling) Lennart von Knorring (osäker koppling) Nicolas Sinebrychoff
 • "Med allt detta ser det nu, tyvärr ut, som om vi skulle få krig! Bismarck och Kejsar Wilhelm tyckas vackla numera, och då finns ingenting säkert mer. I svenska tidningar står att man nu redan sett en engelsk flotta i Östersjön. På Haiko kunna vi alltid vara fredade, likaså i Helsingfors der vi nu bo. Något bombardement af staden tror jag ej kommer i fråga, möjligtvis –".

  Helsingfors Haiko Östersjön Otto von Bismarck Wilhelm I
 • Edelfelt har fortsatt skriva på måndag.

 • Var föregående kväll på middag hos Pasteur.

  Pasteur
 • Arbetet med porträttet av Pasteur kan inledas efter Italienresan;det blir ett svårt och tidskrävande arbete, men bra; Edelfelt hoppas kunna "skörda mycken ära" om porträttet blir bra.

  Italien Pratolino Louis Pasteur
 • Familjen Pasteur har tagit emot förslaget om porträttet med glädje.

  Pasteur
 • Pasteur har "mycken vänskap" för Edelfelt; Edelfelt konstaterar: det är bra för seanserna tråkar alltid ut modellen.

  Louis Pasteur
 • Rudolf Wolff, bror till "Wolffarna i Finland", har dött under en resa i Tyskland; brodern Wolff har bett Edelfelt skriva intyg om släktskapen.

  Tyskland Eugen Wolff Gustaf Alexander Gideon Wolff
 • Edelfelt ämnar se utställningar i eftermiddag: Menzel, "Les Portraits de Siecle", Tissot m.fl.

  Adolph Menzel James Tissot
 • I fredags var det middag hos Portalis med markis de Chambure; Portalis visar vänskap för Edelfelt, trots att många andra av hans vänner fått "stryka på foten".

  Emile de Chambure (osäker koppling) Roger de Portalis