Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer beställningar brev dagstidningar ensamhet forskare handlingar historia kungar kvinnor landsbygd revolutioner sällskapsliv sjukdom (tillstånd) testamente väderlek vår vetenskap (fenomen)

Paris, söndag d. 7 juni 1885
fortsätta 8 juni
Älskade Mamma
på.
Det var visserligen i åkt och mening att
skrifva det långa och utförliga bref om mig
sjelf och hvad som kände mig personligen, som
jag sattes mig ned för att falla pannan. Men
Tänk, Mamma, att det nu är 32 "Celsus
här i ateliern, och att det sedan 4 à 3 dagar
varit omkring 30 grader, natt och dag man
blir så förfärligt förstöad af denna värme
att man tillslut kan prestera så godt som ingen
ting. Fortsättning d. 8. Jag, jag kunde
verkligen icke göra det minsta under den
tropiska värme, 30 grader natt och dag, alltid
under en vecka tid. Nu blir det emellertid
bättre. Vinden har slagit, om och nu är
det litet svalare. Tänk att jag sitter ensam
alldeles modersällena här i afton och detta
kände mig ofta här i Paris. Så långt har
jag kommit efter Hans härvare. I grande
trifs jag temmeligen godt ensam. Det ledsen
man är, att jag då, som resan ej tänker på
allt detta som jag borde tänka på, bestyr
praktiska omsorger, det klokaste sättet
att disponera min tid, den närmaste
framtiden etc. Nej, då låter jag fantant
jag af med mig, så det hatar efter.

och jag skrattar rätt ofta åt mina
tokiga funderingar. Jag satt strax
föra middagen hos en brocanteur och
valde ut gravyrer åt Butti – naturligt-
vi specielt sådant som förde rolig
kungen. Endast ett dåligt litet par-
trött af honom fick jag. Jag hade
en syndig lust att köpa bataljen
vid Narva, men den kostade 30
frcs. Emellertid köpte jag Ludvig
XVI testamente, hans porträtt
några scener från revolutionen o. d.
som detta 1700 talet slut intressen
har mig lika mycket nästan lika
mycket som Butti, skall jag har
försöka få tag i så många histonska
gravyrer min kalla medger. Bertha
skall få dem sedan, med vilkor
att jag ibland får sitta på dem.
Stackars B, som beklaga sig öfver
att jag aldrig skrifver. Hon och
Anni och ni alla äro ändå bra
ofta i mina tänker, isynnerhet
nu sedan jag vet Eder vara på
Haiko. Det är efter tidningarna, som
om vaser ännu vore temmeligen

litet avancerad deruppe i Norden-
med den har lötmånads temperaturn
här, förefaller mig nästan som
en omöjlighet att det finnes menni-
stor som icke svettas. Jag var som
en förstan. På eftermiddagen i dag
trodde jag jag skulle förgås. märker
de Chambure satt upp hos mig
och hade lika varma. I morgon skall
jag äta middag hos honom tillika
med Portalis? Ce bens porträtt är
nu så godt som färdigt och han
tyckes vara temmeligen nöjd med
det. En mycket snäll och hygglig kall
för resten, icke alls en "faiseur d 'emot
barras".
Pasteur porträtt går bra. Gubben
är rigtigt älskvärda, skämtar och
vojkar sig öfver att sömnnighet
och hettan svar i att bli gar-
måla, men sitter ändå – I lördag
4 timmar. Hans assistenter äro
rigtigt hyggliga. bl. a. frun der en
de Roux, vid min ålder, en mycket
framstående läkare och vetenskapsmän.
Han har öppna hundratals kolera
lik i Egypten, Toulon och Marseilt

Hans kamrat dag i Alexander,
efter 3 timmars sjukdom, och han
höll ändå på med sitt tråkiga
kolera påtande. För det tåget fick
han hederslegionen. Så alldeles
utan pose äro de, gubben likaså,
de förklarar för mig allt möjligt, om
sjukdomsfro, nya theoner, stor-
artade nya uppslagi vexenskapen
och allt detta i ett språk som
jag förstår, utan vetenskapligt snobbig
mitt porträtt intresserar dem alla
hvar halftimme komma de och se
på, och tycka nu redan att det
är bra och det bästa som existerar
af gubben.
I dag morgse hade jag en lång diskussion
med Alx. Dumas i qvinna frågar.
roligt att han blir rigtigt "liberal
och revolutionär ju mera det lider.
"Legalité complete des deux sexes"
hurrade vi för båda två.
2 gånger har jag varit hos furst
Leuchlenberg, men ännu har han ej
hedrat mig med ett besök – tant
tid! – Tusen helsningar och
mera härnäst
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det är 30 grader varmt natt och dag; Edelfelt känner sig alldeles förslöad.

 • Fortsättning den 8 juni.

 • Vädret är svalare.

 • Edelfelt sitter ensam som så ofta; han trivs rätt bra ensam; använder ändå inte den ensamma tiden till att bestyra om praktiska saker, utan till att fantisera.

 • Har köpt 1700-talsgravyrer åt Berta Edelfelt; har fått tag i ett litet porträtt av "salig kungen" [Gustaf III ?]; köpte också Ludvig XVI:s testamente och porträtt, några scener från revolutionen.

  Berta Edelfelt Gustav III (osäker koppling) Ludvig XVI
 • 1700-talets slut intresserar Edelfelt nästan lika mycket som det intresserar Berta Edelfelt; han ska försöka få tag i så många gravyrer som kassan tillåter.

  Berta Edelfelt
 • Berta Edelfelt har beklagat sig över att Edelfelt aldrig skriver.

  Berta Edelfelt
 • Edelfelt tänker ofta på Alexandra, Annie och Berta Edelfelt, särskilt då de är i Haiko.

  Haiko Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Förstår av tidningarna att våren går långsamt framåt i Norden; bara tanken känns overklig då Edelfelt själv sitter och svettas.

  Norden
 • Chambure har gjort visit.

  Emile de Chambure
 • Middag hos Chambure följande dag tillsammans med Portalis.

  Emile de Chambure Roger de Portalis
 • Porträttet av markisinnan de Chambure är nästan färdigt, Chambure är rätt nöjd.

  Emile de Chambure Amélie-Félicité de Chambure
 • Chambure är en "snäll och hygglig karl".

  Emile de Chambure
 • Arbetet med porträttet av Pasteur går bra; Pasteur är älskvärd.

  Louis Pasteur
 • Pasteurs assistenter är "hyggliga", särskilt doktor Roux som forskat om kolera i Egypten, Toulouse och Marseille.

  Egypten Toulouse Marseille Louis Pasteur Émile Roux
 • Pasteur och de andra forskarna förklarar sina vetenskapliga rön på ett begripligt sätt.

  Louis Pasteur
 • Edelfelt hade en lång diskussion med Dumas i kvinnofrågan; roligt att han blir mera liberal och revolutionär med tiden; hurrat tillsammans för ”l’egalité complête des deux sexes”.

  Alexandre Dumas
 • Edelfelt har varit hos furst Leuhtenberg två gånger, men han har ännu inte varit i ateljén.

  George von Leuchtenberg
 • Dagen innan var frukost hos Kaufmanns.

  Richard Kaufmann Anna Kaufmann