Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

äktenskap ängslan barn beställningar dagstidningar döden ekonomi Gud höst kläder konstsamlingar laboratorier landsbygd måltider midsommar resor sommar tandvärk trädgårdar väderlek vinterträdgårdar

Paris d. 17 juni 85.
Älskade Mamma,
Mamma, Pojken njuter! Vädret har var-
ut tropiskt, indiskt, senegaliskt de sista
dagarne, och i natt har det regnet. Det
är en doft och en blomsteränga som slår
emot mig sådan att jag reflexionslöst
hänger mig åt nöje att bara sista och andas
vid det öppna fönstret.
roligt var det att höra om Eder ankomst
till Haiko, bekantskapen med Heydens och
de första intrycken. Af tidningarna ser
jag att ni haft ett vargsväder
och just nu kom Mammas bref med
ytterligare – beskrifningar om stormen. Det
ser ju ut ha varit någonting alldeles för-
skräckligt. Skogström som omkom der
utanför gräkara, var det en son till gum-
man bäderskan? Tusen gången hellre då
denna värme – som jag i grunden kan sida
rätt godt. Jag har t. o. m. arbetet rigtigt
dugtigt de Senaste dagarne Hos Pasteur
är det varm och godt så mycket mera
som gubben lidit af standvärk och nivraligie
och derföre ej velat har några öppna förstår.
Mme de Chambure är nu färdig och bort-

förd. I dag skall jag äta frukost der med
den gamla svårmodren, se hvad som
kan göra af henne och bestämma dagen
för begymelsen af arbetet. Vi ha kom-
med öfverens om att jag bara skulle
måla ansigtet färdigt nu på 3 à 4 seancer.
möjligtvis också händerna, men skjuta par-
trättets fulländning till nästan vinter. De
ha näml. en vacker serre med utsigt
åt trädgården och jag skall välja posera
och arrengiment så att jag kan fört-
rätta en annan gång. – I nästan vinter
är jag här om Gud vill. Jag måste
försöka att hålla min plats eller rättare
sagdt, få en ännu bättre. mörkret i
Helsingfors, bristen på stimulation från
yrkesbröder och sivalers sida äro ändå
rigtigt välgörande för konsten. Men
lefva Haiko om sommarn och ändå in
till 10 Oktober, der går det att arbeta
och der skall jag arbeta mycket i som-
mår ännu
i
Mina 3 pojken hos Petit äro också
sålda nu, 5000 åt grefve Wladimir
Scheremetieff, troligen bror till vår
Heydénian. Detta har gått genom Petit
och jag fick veta deraf först sedan allt
var afgjorde. I går fick jag från
Amerika 5000 frcs, hvaraf jag skall
skicka största delen hem så fört jag

får tid.
Ingen af pojktaflorna komma således
tillbaka till Helsingfors, och lika
godt kan det vara då det ändå
ej är absolut säkert att de skulle
ha behagat hans Majestät och alfthan
Nu skall jag måla färdig den kroppen
de ingen och måla en samma bröd-
vid. den borde jag kunna sälja
till palatset. Det blir nog litet ort
om tiden, men med god vilja går
det dock. Pasteur är så långt
avancerad att jag kan få honom
färdig till slutat af vecka, och
på 8 dagar måste jag ha taflan
färdig. Hvad som då blir öfver
blir för gamla Mme Saussine – allt-
nog jag hoppas vara klar att resa
à, 7 de Juli, sist d. 10, och då reser
jag om så behöfver öfver Petersburg.
Mr Johnson i Theladelphia,
som köpte min tafla har ett af
de bästa gallerierna der. Roputatio
nen i Paris är ändå den bästa: denna
Johnson har ej varit här på de
sista dem åren men kände ändå
väl till allt hvad jag gjort. Tusen
bon taflan, på hafvet o. s. v.
Hos Pasteur äro alla nöjda med

porträttet. T. om. vaktmärtarne på
lakoratoriet säga: i 'est bien hur-
Madame Pasteur säger sig vara mycket
nöjd. Gubben är högst intresserad
förestår förändringar o. d. Han har
ju målat sjelf och talar derför ej
alls dumt om konst.
Midsommaraftonen reser jag ut med
Vallgrens och Hagelstam till Fontaine-
beau der Pauls väntar oss. Det skall
bli skönt att få gå ut och drifva
i den herrliga skögen.
Sista söndag var le grand prix. Jag
gick intet ser ändå till Longchamp,
men väntade le retour vid Allée des
Acaccas. vackra toiletter som alltid.
Nu äro drägterna igen så vackra
dessa :i rakt vecka nedfattande kjolar
utan tecken till rimsor och krinsksams
på äro så stilig, eller också (det
alla modernaste) en slår sidenkjol
under och en lös spetskjol ofvanpå
Kaufmanns skola resa hem till
Danmark i sommarn – det kommer att
göra dem godt båda två. Bröd bekym-
mer och naturligt nervositet har gjort
K. hassigare än vänligt. Unga får
hans nära. – Tusen helsningar till alla
från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Vädret har varit hett, men denna natt har det regnat.

 • Det var roligt att höra om moderns och systrarnas ankomst till Haiko, bekantskapen med Heydens och de första intrycken.

  Haiko Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Olga Heyden Elisabeth Nikolajevna Heyden Fjodor Logginovitj Heyden
 • Edelfelt har läst i de finländska tidningarna att det har varit storm i Finland; var Skogström som omkom utanför Gråhara son till baderskan?

  Finland Gråhara Skogström Skogström
 • Edelfelt har arbetat med porträttet av Pasteur trots hettan som han trots allt klarar bra.

  Louis Pasteur
 • Det är varmt i laboratoriet, eftersom Pasteur har lidit av tandvärk och "nevralgie" [neuralgi] och inte har velat ha drag från öppna fönster.

  Louis Pasteur
 • Porträttet av markisinnan de Chambure är färdigt.

  Amélie-Félicité de Chambure
 • Edelfelt ska äta frukost med Madame de Saussine för att planera porträttet; han inleder arbetet nu, fortsätter i vinter; porträttet ska målas i vinterträdgården.

  de Saussine
 • Edelfelt kommer till Paris igen följande vinter om Gud vill; han ska hålla sina positioner på konstfältet och försöka förbättra dem.

  Paris
 • Mörkret i Helsingfors och bristen på kommentarer från kolleger och rivaler gör det svårt att måla där; men i Haiko går det bra att måla på sommaren och ända till den 10 oktober; Edelfelt ska arbeta mycket i sommar.

  Helsingfors Haiko
 • "Lekande pojkar på stocken" hos Petit är såld för 5 000 åt greve Wladimir Scheremetieff som "troligen bror till vår Heydenian"; ingen av "pojktaflorna" kommer till Helsingfors; är osäkert om de hade behagat kejsaren och Alfthan; Edelfelt ska måla färdigt "I barnkammaren" som han hoppas kunna sälja till kejsarfamiljen; det är ont om tid, men ska ändå gå; hoppas vara klar att resa den 6 eller 7 juli, senast den 10 juli.

  Helsingfors Sankt Petersburg Alexander III Georg von Alfthan Vladimir Sjeremetev Georges Petit Alexander Sjeremetev
 • Har fått 5000 franc från Amerika i går för "Lekande pojkar på stocken"; skickar hem största delen.

  Amerika
 • Edelfelt måste få porträttet av Pasteur färdigt inom åtta dagar.

  Louis Pasteur
 • Sedan ska han måla porträttet av Madame de Saussine och reser den 6 eller 7 juni.

  de Saussine
 • Johnson, som har köpt "Lekande pojkar på stocken", har en av de bästa konstsamlingarna i Amerika; han har inte varit i Paris på fem år, men känner väl till "Gudstjänst i nyländska skärgården" och "På havet".

  Paris Amerika John G. Johnson
 • Hos Pasteurs är alla nöjda med porträttet; t.o.m. vaktmästaren på laboratoriet; Madame Pasteur är mycket nöjd.

  Louis Pasteur Marie Pasteur Pasteur
 • Pasteur själv är intresserad av porträttet; Pasteur föreslår förändringar som är bra, eftersom han själv har erfarenhet av att måla.

  Louis Pasteur
 • Edelfelt firar midsommarafton i Fontainebleau med Pauli, Hagelstam, Ville och Antoinette Vallgren.

  Fontainebleau Antoinette Råström Georg Pauli Ville Vallgren Jarl Hagelstam
 • Grand prix var i söndags.

 • Klänningsmodet är vackert igen, konstaterar Edelfelt: raka veck eller en slät sidenkjol under och en lös spetskjol ovanpå.

 • Kaufmanns reser till Danmark i sommar; det kommer att göra dem gott, de har haft så mycket ekonomiska bekymmer och nervositet; barnet får sin fars näsa.

  Danmark Richard Kaufmann Anna Kaufmann Marguerite Dons-Kaufmann