Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

äktenskap beställningar bostäder dagstidningar döden ekonomi förmögenhet herrgårdar historia inredningar kejsare kläder kvinnor måltider restauranger sällskapsliv sommar tjänstefolk

Paris 18 juni 83
Älskade Mamma,
Jag skickar igen några tidningar
utklipp, om det kan roa er att
se dem. – I dag har jag haft min
första seancer med Mme Saussine
Chambures svärmor. Gumman är
73 år, har små bruna ögon, frisk
teint och stora hvita Kanon-
i lockar, svart crepe massa och för
resten svart och sorg -klädd. Jag tror
hon alls ej blir svar att måla.
Gumman är allt bra rik. – Hennes
får köpte 1802 ett helt qvarter vid
Rue Blanche, och ni kan tänka
Der hvad detta har stigit i värde
sedan dess. I Hennes egen våning
är ingenting ändradt sedan 50 år –
gamla, styfva möbler med blom-
mig öfverdrag gamla empire per-
dyler och vaser, allt mycket
detta det man ser i vanlig
elegant Pariservaniry, såsom t. ex.

hos hennes mig Chambure.
Hon lär vara mycket styf i
affärer, stöter såväl husen som
en egendom på landet sjelf. Dotterna
död tyckes mycket ha talt på
henne. Det pastellporträtt jag gjort
af Mme de Chambure har stor
succès. Tjenstefolket anser det
vara mycket likt och en gammal
kammarjungfru gret när hon
fick se det trädgårdsmästaren kom
och gjorde mig sina komplimanger
o. s. v. Nu skall jag ha 4 seancer
före min afresa det blir ett litet
porträtt, halfnaturlig storlek) och så
skall det fortsätta i röst. Det
tyckes vara ett ypperligt förhållande
mellan Chambure och hans särmor.
Han är en intelligenta och utmärkt
väl uppfostrad man och som han
varit mycket fästade vid sin fru
är han "plein d 'attention för hennes
mor. Han är 45 år, men har ändå
det der gammalfolkssättet att berätta
om fordöm, om menniskor och för-

hållanden förr i verlden – dels sådant
som han sjelf sett, dels allt det han
hört talas om af far och farfar och
mor och mormor. Anekdoter om
Napoleon I, Mme Sophie Och Delphine
Jag som han känt mycket bra, den
gamla hertig Decuzes, Horace Vernet
m. fl.
I morgon har jag bjudit Kauf-
manns och fröken Dous på middag.
troligen går viss till Ledoyen. Kauf-
man har blifvit magrare, Kroki-
gar och äldre än förr – stackars, han
har visit svårigheter att få ihop
de fyrkar som behöfver då man har
hustru och barn. Deras pigor äro det
herrligaste jag sett – en gammal
halftolig norska som "bonnen
tout faire" ytterst familjen, talar
om "Kaufmann" utan någon vidare
tetsställer, skräflar hela tiden, och
en heltokig fransk barnpiga, som
ser så gräsligt tassie ut att
tycker det borde vara farligt för
ingen att sitta och se på ett sådant

vidunder. Nu äro Kl emellertid
bjudna att passera sommaren på
en stor herrgård på fyen och det
kommer att starka dem.
Jag är temmeligen strängt sysselsatt
nu så att jag får räknar på tim-
marne och göra upp arbetsprogram
flere dagar förut. I morgon och
lördag Pasteur om måndag Mme
Saussine på morgonen, séance för
taflan (den krypande, gamla) på efter-
middagen.
– Jag har, mest för
att hjelpa Gallén haft honom här
att kopiera en af mina studier
hvaraf jag vill göra ett tafla. Han
kan nog vara bra, men är en
"präpelskido" utan like – frågar,
utlägger – och hvad minnen går på
honom. Han är ej dum, men är en
slarf och litet lät samt så der typer
artistisk som man är när man
jemt och natt börjat med konsten men
ännu ej uträttat någonting.
Helsa Etters och flickorna, och Tante
Gadd och Tajta och Maria och alla
andra från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll