Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

jul kejsarinnor konfekt konsthandel måltider musik opera (konstart) orkestrar pengar uniformer

Petersburg tisdag kl. 11 f. m.
18 nov. 1885
Älskade Mamma, några ord blott för att
säga är ett ytterligare farväl. Jag reser kl.
2. Vädret är nu igen regnigt och
smutsigt – det är alltid något oblidkeligt
obarmhertigt i vädret här i solskenet
kölden eller i regnet – ett otäckt
klimat. Först i dag skickar jag konfekten
med litet chokolade till. Dessutom har
jag lemnat våning pengar för att
skicka Petersburger konfekt till julen.
– Hos Oom var jag i dag. Han hade
ingen idé om taflan, och sade att
Scheremetieff köper ofta saker åt
Kejsarinnan utan att betala dem
och utan att lemna någonslags notes
derom: "Han är otill räknelig" sade han.
Då jag emellertid sade att Kejsaren-
han sjelf sagt mig att det var på
hennes uppdrag, lofvade som betala
Petit eller mig så snart räkning
I går afton voro vi
insändes.

på operan och sågo onegin. Rätt
origiuelt att se en opera och kar-
leksdikt i 1830 talet kostymer. En
bel på slottet med alla ryska unifor-
mer från 1830 var utmärkt vacker, fastän
det är lustigt att se generalmajörer.
stälskaptener stå och sjunga fram hvad
se på att säga. Tchaikoffskis Musik
är utmärkt vacker och orkestern är
magnifik.
I går i blåsten, reste jag med Vania
till yttersta annan af Wassili ostron till
Ellises – det skulle ha varit mycket,
mycket illa om jag ej kommit – och hela
denna väg gjorde jag för att få höra
talas om Florens och la nouvelle
revue och hela legenden om Elisabetu
af ungern. Många helsningar från
henne till Mamma, hon hade haft
en konversation med Mamma, visser-
ligen ej lång "mars ute de ces conversations
que 'en nouhlie jamais
Alltså farväl och må väl alla.
Tusen helsningar till alla.
Atte
I går bjöd jag Ettrarne på supén

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt reser från Petersburg samma dag klockan två; vädret är regnigt och smutsigt; vädret i Petersburg är alltid obarmhärtigt, menar Edelfelt; skickar konfekt med choklad i dag; har lämnat pengar till Vanja von Etter för att han ska kunna skicka konfekt från Petersburg till jul .

  Sankt Petersburg Johan Emil (Ivan) von Etter
 • Oom har hävdat att Sjeremetev är otillräknelig och ofta köper tavlor för kejsarinnan utan att betala; Edelfelt sade då att "Lekande pojkar på stranden I" köptes på kejsarinnans uppdrag varefter Oom lovade betala Petit eller Edelfelt själv mot räkning; föregående afton såg Edelfelt operan "Onegin"; han tyckte det var speciellt att se en opera om en kärleksdikt i 1830-talets kostymer; en bal på slottet med sångarna i uniformer från år 1831 var "utmärkt vacker"; Tjajkovskijs musik är vacker och orkestern var magnifik .

  Pjotr Iljitj Tjajkovskij Fjodor Oom Vladimir Sjeremetev Georges Petit Jevgeni Onegin
 • Edelfelt och Vanja von Etter besökte paret Ellis; fick där höra om Florens, tidningen La nouvelle revue och legenden om Elisabet av Ungern; fru Ellis hälsade till Alexandra Edelfelt; hon berättade om en minnesvärd konversation hon hade haft med Alexandra Edelfelt - visserligen ej lång. »Mais une de ces conversatious que l’on n’oublie jamais«, en konversation som man aldrig glömmer." .

  Alexandra Edelfelt Sofia Alexandrovna Ellis Elisabet av Ungern Alexander Venjaminovitj Ellis Venjamin Alexandrovitj Ellis Johan Emil (Ivan) von Etter
 • Önskar alla farväl .

 • "I går bjöd jag Ettrarne på supé".

  von Etter